لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري
  * اطلاعيه نحوه ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت ۱۳۸۷
  * قابل توجه ثبت نام كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اسكودا
  * پاسخ برخي از مهمترين سوآلات تكراري آزمون ۸۷
  * آگهي توزيع كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (به استثناي كانون مركز) سال ۱۳۸۷
-------------------------------------------------------------  * اطلاعيه نحوه ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت ۱۳۸۷

روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
                                       
بنابر اعلام روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – متن اطلاعيه رسمي اتحاديه در باره نحوه ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت ۱۳۸۷ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، انتشار يافت. اين اطلاعيه هم زمان در روزنامه اطلاعات نيز، منتشر خواهد شد.

به گزارش واصله، ثبت نام آزمون وكالت سال ۱۳۸۷ به صورت اينترنتي و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org انجام خواهد گرفت.

حسب توضيحات آقاي خلعتبري نماينده اسكودا در سازمان سنجش در شيوه فعلي، كليه داوطلبان قبل از شروع تاريخ ثبت نام نهايي، مي بايست ضمن آماده نمودن مدارك درخواستي و مراجعه به شعبات بانك تجارت، نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام و دريافت فيش بانكي اقدام نمايند.

سپس در صورت توانائي شخصي يا از طريق مراكز كامپيوتري با استفاده از دستگاه اسكنر، نسبت به اسكن مدارك خواسته شده (عكس پرسنلي، تصوير مدرك كارشناسي و مدرك نظام وظيفه براي آقايان) و تهيه فايل هاي كامپيوتري با فرمت jpg و طبق مشخصات اعلام شده در اعلاميه، اقدام نمايند.

آنگاه در مهلت مقرر براي ثبت نام نهائي، با مراجعه به سايت سازمان سنجش، از طريق ارسال فايل هاي كامپيوتري تهيه شده وهم زمان ورود اطلاعات درخواستي در صفحه اينترنتي پرسشنامه، نسبت به تكميل تقاضا اقدام نمايند و در صورت موفقيت در ثبت نام، كد رهگيري براي فرد متقاضي صادر و به وي اعلام ميشود.

هم چنين در روز مراجعه براي دريافت كارت هاي شركت در جلسه آزمون، با ارائه اصل فيش پرداخت وجه ثبت نام (و اصل مدرك ايثارگري براي متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگري)، كارت هاي شركت در جلسه آزمون، به داوطلبان محترم تحويل ميگردد.

پس از مشخص شدن نتايج آزمون، از افراد واجد شرايط علمي به ترتيب اولويت، جهت ارائه اصول مدارك و ثبت نام دعوت به عمل آمده و در صورت عدم مغايرت بين اطلاعات ارسال شده كامپيوتري با مدارك اصلي، مراحل ثبت نام پيگيري ميگردد.

بديهي است در صورت ارائه ويا ثبت اطلاعات نادرست در صفحات پرسشنامه و هر گونه مغايرت بعدي بين اصول مدارك داوطلب با اطلاعات كامپيوتري، قبولي متقاضي در هر مرحله كه باشد، منتفي شده و حتي در صورت پروانه كارآموزي، پروانه صادره باطل و كان لم يكن تلقي خواهد شد.

روابط عمومي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
۲۱/۷/۱۳۸۷

*****************************************
آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (به استثناي كانون وكلاي دادگستري مركز)
سال ۱۳۸۷

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون هاي :

آذربايجان شرقي
فارس, بوشهرو كهكيلويه و بويراحمد
اصفهان و چهارمحال و بختياري
آذربايجان غربي
مازندران
خراسان رضوي, شمالي و جنوبي
گيلان
قزوين
خوزستان و لرستان
كرمانشاه وايلام
همدان
قم
كردستان
گلستان
اردبيل
مركزي

از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

۱- تعداد پذيرش كارآموز به تفكيك هر كانون
كانونهاي وكلاي دادگستري بشرح ذيل براي حوزه خود كارآموز وكالت مي پذيرند.
(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)

آذربايجان شرقي - ۱۵۰ نفر
فارس, بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد- ً ۳۰۰ نفر
اصفهان و چهارمحال و بختياري - ۱۳۰ نفر
آذربايجان غربي- ۶۶ نفر
مازندران - ۵۰ نفر
خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - ۱۲۵ نفر
گيلان - ۳۰ نفر
قزوين - ۲۰ نفر
خوزستان و لرستان - ۶۰ نفر
كرمانشاه و ايلام - ۳۴ نفر
همدان - ۲۰ نفر
قم - ۲۵نفر
كردستان - ۲۲ نفر
گلستان - ۸۰ نفر
اردبيل - ۳۰ نفر
مركزي - ۲۰ نفر


۲- مواد امتحاني
آزمون،كتبي و به صورت تستي و از دروس ذيل با ضريب مربوطه مي باشد:
حقوق مدني با ضريب (۳)
آيين دادرسي مدني با ضريب (۳)
حقوق جزاي عمومي و اختصاصي با ضريب (۲)
آيين دادرسي كيفري با ضريب(۲)
حقوق تجارت با ضريب (۲)
اصول استنباط حقوق اسلامي با ضريب (۱)

۳ - شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت
۱-۳ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم, تحقيقات و فن آوري باشد) يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالحه.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالحه بوده و فقط داراي مدارك بالاتر از آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند. بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳-۳ – سن داوطلبان در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون نبايد بيش از ۵۰ سال باشد.

۴-۳ – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ و ساير قوانين و مقررات باشند.

۴ – مدارك مورد نياز جهت ثبت نام
۱-۴ – اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيههاي زايد و با فرمت jpg و سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixel و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند، زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه، مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد. بنابر اين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط، در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد، حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيههاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixel و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره : دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۶ به بعد و دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال ۱۳۸۵ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت نمايند.
(ليكن به هر حال تسليم پروانه وكالت پايه يك به افراد مشمول اين تبصره پس از پايان دوره كارآموزي منوط به ارائه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت خواهد بود).

۳-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران:
به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.
ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.
ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان بالاي ۵۰ درصد.

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند. بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده فوق، خودداري نمايند. صدور گواهي بايد در سال ۱۳۸۷ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود)

تبصره ۳: اصل گواهي ايثارگري بايد در هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون به مسئولين واحد توزيع كارت، ارائه گردد و در اين مرحله نيازي به اسكن گواهي ايثار گري وجود ندارد.

۴-۴- واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاري شماره ۲۰۸۰۰۰ صاحب حساب اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران بانك تجارت شعبه سعدي شمالي قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت سراسر كشور.

تبصره: فيش واريزي نياز به اسكن نداشته و تحويل كارت ورود به جلسه آزمون به متقاضيان در روز توزيع كارت، منوط به ارائه اصل فيش واريزي خواهد بود. لازم به توضيح است مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.

۵-۴- اسكن عكس متقاضي
داوطلبين محترم ميبايست تصوير عكس خود را در اندازه هاي ۴×۳ يا ۶×۴ كه در سال جاري گرفته شده باشد، جهت اسكن، بدون حاشيههاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixel تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد ويا در صورت رنگي بودن، داراي زمينه سفيد باشد.

۵ – نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه و تاريخ آزمون
۱-۵– ثبت نام متقاضيان ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز دوشنبه ۶/۸/۸۷ تا روز شنبه ۱۱/۸/۸۷ خواهد بود.

۲-۵- نحوه توزيع و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون يك هفته قبل از تاريخ آزمون، از طريق سايت اطلاع رساني اتحاديه و روزنامه اطلاعات، اعلام خواهد شد.

۳-۵ – آزمون در مركز كانوني كه متقاضي انتخاب كرده است، برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت اعلام خواهد شد.

۴-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۸/۹ /۱۳۸۷ مي باشد.

۶- تذكرات لازم
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي و فايل هاي كامپيوتري براي ارسال بعدي، اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، شش روز بوده و به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته و پس از پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوطه ارائه نمايند.

۴-۶- چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد، حتي درصورت قبولي، از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل آمده و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.

۵-۶– صدور كارت جهت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد..

۶-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۷-۶- با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده نمودن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت، براي متقاضيان از نظر زماني يا مشكلات احتمالي ارتباط اينترنتي، مشكلي ايجاد نگردد.

ضمناًجهت دسترسي به اطلاعات فوق و تهيه پرينت از آن مي توانيد به آدرس اينترنتي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران به آدرس www.iranbar.org مراجعه نمائيد.

جدول عنوان و كد كانونها
كد كانون - عنوان كانون

۱ - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۲ - كانون وكلاي دادگستري فارس, بوشهر,كهكيلويه و بويراحمد
۳ - كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري
۴ - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۵ - كانون وكلاي دادگستري مازندران
۶ - كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
۷ - كانون وكلاي دادگستري گيلان
۸ - كانون وكلاي دادگستري قزوين
۹ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
۱۰ - كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
۱۱ - كانون وكلاي دادگستري همدان
۱۲ - كانون وكلاي دادگستري قم
۱۳ - كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱۴ - كانون وكلاي دادگستري گلستان
۱۵ - كانون وكلاي دادگستري اردبيل
۱۶ - كانون وكلاي دادگستري مركزي
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه ثبت نام كنندگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اسكودا

كانون هاي عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - (به غير از كانون مركز)
                                       
ضمن آرزوي توفيق براي متقاضيان شركت در آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۷ اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) و نظر به اتمام ثبت نام از متقاضيان موارد ذيل اعلام مي گردد:

۱-        با توجه به اينكه مشخصات فيش واريزي بر روي كارت ورود به جلسه آزمون درج مي گردد لذا در حفظ و نگهداري اصل فيش واريزي مراقبت نمايند زيرا درصورت عدم ارائه فيش كارت ورود به جلسه به متقاضيان داده نخواهد شد.

۲-        متقاضيان بايد اصول مدارك اسكن شده شامل مدرك تحصيلي ليسانس، مدرك نظام وظيفه و اصل كارت پايان خدمت، معافيت دائم و گواهي اشتغال به تحصيل كه منطبق با آگهي آزمون باشد در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند. درصورت عدم ارائه يا عدم انطباق مدارك متقاضيان با شرايط آگهي آزمون اجازه شركت در آزمون داده نخواهد شد.


۳-        به ايثارگران محترم نيز كه تاكنون نسبت به اخذ گواهي معتبر منطبق با آگهي آزمون اقدامي ننموده اند تاكيد مي شود نسبت به تهيه مدارك موردنياز اقدام نمايند زيرا اعمال سهميه و تحويل كارت ورود به جلسه به ايثارگان عزيز منوط به ارائه مدارك مذكور مي باشد.

۴-        متقاضيان بايد با استفاده از كد رهگيري و مشاهده تقاضانامه از اطلاعات خود كپي تهيه نموده و در روز توزيع كارت به همراه داشته باشند.


اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ برخي از مهمترين سوآلات تكراري آزمون ۸۷

آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانون هاي وكلاي دادگستري (به غير از كانون مركز)– سال ۱۳۸۷
                                       
هر چند با توجه به توضيحات مكفي در متن آگهي آزمون وكالت، پاسخ سوالات احتمالي درج شده است، لكن برخي از مهمترين سوالات تكراري و مشابه ارسال شده به سايت اتحاديه و پاسخ آنها، جهت اطلاع متقاضيان محترم، اعلام ميشود.

الف – نوع مدرك كارشناسي

سوال : با سلام من داراي ليسانس الهيات و فوق ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي هستم آيا ميتوانم در آزمون وكالت شركت كنم. با تشكر
پاسخ: با توجه به بند ۲-۳ از آگهي آزمون و صراحت ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كسانيكه داراي مدرك ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند و به موجب تبصره بند فوق، كسانيكه داراي ليسانس غير مرتبط با مدارك بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي هستند، اجازه شركت در آزمون را نخواهند داشت.
بنابر اين، چنانچه متقاضي داراي ليسانس الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهد داشت.

سوال: سلام آيا بجاي اصل مدرك تحصيلي كپي برابر اصل آن جهت ثبت نام اينترنتي آزمون وكالت قابل قبول مي باشد؟
پاسخ: بله. لكن بعد از پذيرفته شدن، اصول تمام مدرك اسكن شده بايد جهت رويت و مطابقت، تحويل كانون مربوط گردد و بين فايل اسكن شده با مدرك اصلي نبايد كوچكترين مغايرتي وجود داشته باشد.

سوال: دانشجوي سال اخر رشته حقوق ميباشم ايا حق شركت درازمون را داراميباشم وايا فارغ التحصيلاني كه هنوز مدرك انها صادرنشده چطور؟
پاسخ: دانشجويان ترم آخر، اجازه شركت در آزمون را ندارند و كسانيكه گواهينامه موقت يا دانشنامه آنان صادر نشده، ميتوانند با مراجعه به دانشگاه و اخذ گواهي كه تاريخ فارغ التحصيلي در آن قيد گرديده باشد، در آزمون ثبت نام نمايد.

سوال: سلام عليكم - ايا براي ازمون مي شود گواهي اتمام سطح۲را ارائه كنيم؟
پاسخ: چنانچه سطح ۲ معادل ليسانس حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي باشد، و متقاضي از نظر نظام وظيفه داراي شرايط مندرج در آگهي آزمون باشد، مجاز به شركت خواهد بود.

ب – مدرك نظام وظيفه

سوال: سلام آيا دانشجويان ذكور كارشناسي ارشد بايد گواهي اشتغال به تحصيل خود را به همراه ساير مدارك خواسته شده اسكن نمايند يا در مورد اين مدرك نيازي به اين كار نيست.
پاسخ: با توجه به شرايط آزمون، اسكن مدارك مربوط به نظام وظيفه (كارت پايان خدمت، معافيت دائم يا گواهي اشتغال به تحصيل) براي ثبت نام در آزمون، لازم ميباشد.

سوال: اينجانب ... در تاريخ ۱/۴/۸۶ فارغ تحصيل شده ام و به مدت دوسال خدمت نظام وظيفه ي اينجانب تعويق افتاده يعني تا ۱/۶/۸۸ بنده از معافيت موقت استفاده مي كنم ايا مي توانم در آزمون وكالت ۸۷ اين مركز شركت كنم.
پاسخ: با توجه به بند ۲-۴ آگهي آزمون، كساني كه داراي كارت پايان خدمت، يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد (ورودي ۱۳۸۶ به بعد) يا دكتري (ورودي ۱۳۸۵ به بعد) باشند، اجازه شركت در آزمون را دارند.

سوال: سلام با احترام. اين جانب فارغ التحصيل رشته حقوق و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي هستم. سال ورود اين جانب به كارشناسي ارشد ۱۳۸۵ ميباشد تحصيل اين جانب نيز تا سال ۱۳۸۸ طول خواهد كشيد و داراي معافيت تحصيلي نيز تا و براي سال ۸۸ خواهم بود. پس از آن نيز احتمال معافيت پزشكي اين جانب بسيار زياد است. آيا با توجه به اينكه در آگهي ثبت نام دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي ۸۶ و ۸۷ فقط ذكر شده اند نمي توانم در ازمون سال ۸۷ شركت كنم؟
پاسخ: با توجه به شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه ورودي سال ۱۳۸۶ به بعد ميباشند، پاسخ منفي است.

سوال: باسلام
۱- آيا بامعافيت تحصيلي حوزوي امكان ثبت نام وانجام كارآموزي و.... وجود دارد؟
۲- درصورت قبولي درآزمون وشركت دركارآموزي مهلت ارائه پايان خدمت چه قدر مي باشد؟

پاسخ:
۱- دارندگان معافيت هاي حوزوي،كه شرايط آنان منطبق با معافيت هاي تحصيلي، مندرج در آگهي آزمون باشد، اجازه شركت در آزمون را خواهند داشت.
۲- با توجه به تبصره بند ۲-۴ تسليم پروانه پايه يك، به افراد استفاده كننده از معافيت تحصيلي، پس از پايان دوره كارآموزي، منوط به ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت دائم خواهد بود.

سوال: من كه تا تاريخ دريافت كارت ورود به جلسه كارت پايان خدمت خود را نخواهم گرفت ، چگونه ميتوانم بدون ارائه آن به دانشگاه، گواهي فارغ التحصيلي موقت بگيرم ؟ آيا اسكن يك گواهي فارغ التحصيلي ساده براي ثبت نام اينترنتي كافي است؟ لطفا مرا راهنمايي كنيد.
پاسخ: با توجه به عدم صدور كارت پايان خدمت تا روز آزمون، امكان شرايط متقاضي در آزمون فراهم نميباشد.

ج – ساير موارد

سوال:
آيا فرزندان آزادگان هم مي توانند از سهميه ايثارگري استفاده كنند؟ چون در آزمون ورودي دانشگاهها ميتوانند از سهميه استفاده كنند و حتي آزادگان با جانبازان ۵۰% برابرنند.

پاسخ: با توجه به ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، ايثارگران به طور دقيق، مشخص گرديده و فرزندان آزادگان محترم، مشمول اين ماده نخواهند بود.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي توزيع كارت ورود به جلسه آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (به استثناي كانون مركز) سال ۱۳۸۷

به توجه به تغييرات صورت گرفته در نحوه ثبت نام و توزيع كارت ورود به جلسه آزمون، نسبت به سنوات گذشته، مطالب مندرج در اين آگهي را به دقت مطالعه فرمائيد.
مدارك مورد نياز جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون:
۱-اصل شناسنامه عكسدار يا كارت ملي
۲-اصل مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل مدرك نظام وظيفه درخصوص آقايان (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به كار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴-اصل فيش بانكي هزينه ثبت نام
۵-اصل گواهي ايثارگري درخصوص ايثارگران (منطبق با آگهي آزمون)

تذكرات:
۱-داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت كارت به محل توزيع كارت مراجعه نمايند.
۲-همراه داشتن مدارك فوق براي دريافت كارت الزامي است بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارك به هيچ وجه كارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع كارت نخواهد بود.
۳-با توجه به الزام ارائه اصل فيش بانكي جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، هيچگونه عذري در اين خصوص مسموع نبوده و در صورت عدم ارائه اصل فيش متقاضي ملزم به پرداخت مجدد هزينه ثبت نام خواهد بود.
۴-مدارك ايثارگران توسط متصديان تحويل گرفته خواهد شد و بعد از برگزاري آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت و درصورت احراز شرايط قانوني، سهميه اعمال مي گردد.
۵-محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
۶-تاكيد مي شود صدور كارت ورود به جلسه دليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كارآموزي توسط كانونهاي وكلاي دادگستري نمي باشد.

---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز، ميدان شهرداري(ساعت)،اول خيابان ارتش جنوبي، كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸ تا ۱۶
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري فارس, بوشهر,كهكيلويه و بويراحمد
شيراز، خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸ تا ۱۲- ۱۴ تا ۱۷
-------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري
اصفهان، خيابان ۲۲بهمن، مجتمع اداري اميركبير، جنب فرمانداري، كانون وكلاي دادگستري اصفهان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۱۵ تا۱۸
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه، خ آيت ا... كاشاني، روبروي مركز بهداشت، جنب بانك سامان،پلاك۱۵۸، كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸تا۱۴
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري مازندران
ساري، خيابان مازيار، كانون وكلاي دادگستري مازندران
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۳۰/۷ تا۱۴
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
مشهد، ميدان پارك ملت(آزادي)، پرديس دانشگاه فردوسي، دانشكده علوم اداري و اقتصادي
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت:۸ تا۱۴ - ۱۴تا ۱۸
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري گيلان
رشت،فلكه ضيابري، اول خيلبان رودباري، كوچه عظيمي، ساختمان نيما، كانون وكلاي دادگستري گيلان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸تا۱۵
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري قزوين
قزوين، چهارراه خيام، كوچه آتشگران، پلاك ۲۵، كانون وكلاي دادگستري قزوين
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۹تا۱۲ - ۱۴ تا ۱۷
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان
اهواز، كيانپارس، بين فلكه دوم و سوم، خيابان اسفند غربي، پلاك ۵۶، كانون وكلاي دادگستري خوزستان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸تا۲۰
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
كرمانشاه،۲۲ بهمن، ميدان مركزي، كوچه۱۳۰، پلاك۵، كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸تا۱۲ - ۱۴ تا ۱۷
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري همدان
همدان، خيابان پاستور، پلاك ۸۵، كانون وكلاي دادگستري همدان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: چهارشنبه۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰پنجشنبه۸:۳۰ تا ۱۷
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري قم
قم، خيابان شهيد لواساني(ساحلي)، كوچه يكم، پلاك۱۵، كانون وكلاي دادگستري قم
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۹ تا ۱۴
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري كردستان
سنندج، بلوار شبلي، كوچه هاوين،پلاك۲۹، كانون وكلاي دادگستري كردستان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت:۸ تا ۱۲-۱۴ تا ۱۷
--------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري گلستان
گرگان، گرگانپارس، خيابان دي، پلاك۳، كانون وكلاي دادگستري گلستان
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸ تا ۳۰/۱۵
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري اردبيل
اردبيل، خيابان انقلاب، نرسيده به ميدان قيام، ساختمان پزشكان صدرا، كانون وكلاي دادگستري اردبيل
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸ تا ۱۴
---------------------------------------------------------------------------
كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
اراك، خيابان طالقاني، سه راه رودكي، جنب بانك ملت،ساختمان منتظري، طبقه دوم، كانون وكلاي دادگستري مركزي
تاريخ توزيع:۶/۹/۱۳۸۷ تا ۷/۹/۱۳۸۷
ساعت توزيع كارت: ۸ تا ۱۳
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi