لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري (صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱
  * بومي گزيني با قانون همخواني ندارد
  * اطلاعيه مربوط به تاريخ‌، نحوه پرينت و محل رفع نقص كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱
-------------------------------------------------------------



  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران- اسكودا) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان – لرستان - كرمان و البرز از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

۱- تعداد پذيرش كارآموز وكالت به تفكيك هر كانون و كد كانون ها :
        
كد كانون نام كانون ظرفيت
۱ مركز شامل استانهاي تهران،سمنان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جمعا ۱۰۰۰ نفر
۲ آذربايجان شرقي ۲۰۰نفر
۳ فارس و كهكيلويه و بويراحمد جمعاً ۱۶۰ نفر
۴ اصفهان و چهارمحال و بختياري جمعا ۱۹۰ نفر
۵ آذربايجان غربي ۷۵ نفر
۶ مازندران ۶۰ نفر
۷ خراسان رضوي, شمالي و جنوبي جمعاً ۱۱۰ نفر
۸ گيلان ۵۰ نفر
۹ قزوين ۶۰ نفر
۱۰ خوزستان
۱۰۰ نفر
۱۱ كرمانشاه و ايلام جمعا ۴۰ نفر
۱۲ همدان ۴۰ نفر
۱۳ قم ۳۰ نفر
۱۴ كردستان ۵۰ نفر
۱۵ گلستان ۵۰ نفر
۱۶ اردبيل ۲۵ نفر
۱۷ مركزي (اراك ) ۱۵ نفر
۱۸ بوشهر ۷۵ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۵۰ نفر
۲۱ كرمان ۱۴۲نفر
۲۲ البرز ۸۰ نفر


(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)

۲- مواد امتحاني:
آزمون،كتبي ، يك مرحله اي ،به صورت تستي و ضرائب دروس آن به شرح ذيل ميباشد:

        
رديف نام دروس ضريب
۱ حقوق مدني ۳
۲ آيين دادرسي مدني ۳
۳ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۲
۴ آيين دادرسي كيفري ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامي ۱



۳ - شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:
۱-۳ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره ۱ : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.
تبصره ۲ : مدرك معادل حوزوي مدركي است كه مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري باشد.


۳-۳ – شرايط سني : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي پروانه كارآموزي به كساني داده مي شود كه سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.

۴-۳ – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وكالت باشند.

۴ – مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:
۱-۴ – اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' يا '' دانش آموخته '' قيد نشده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.


۲-۴- اسكن تصوير كارت يا گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .


تبصره: دارندگان معافيت هاي تحصيلي ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه ، تحت هيچ شرايطي حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.


۳-۴- هزينه ثبت نام مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ريال
تبصره : واريز هزينه ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و سيستم آنلاين ثبت نام اينترنتي در زمان تعيين شده و سايت سازمان سنجش آموزش كشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .



۴-۴- اسكن عكس متقاضي
داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴×۳ جهت اسكن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران
متقاضيان سهميه ايثارگري بايد علاوه بر علامت گذاري بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را كه بر يكي از موارد ذيل منطبق باشد از تاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ لغايت ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ الزاماً با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم ،پلاك ۲۰ ، طبقه دوم ،كدپستي : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ ارسال نمايند. داوطلبان مذكور بايد تصوير گواهي مربوط را تهيه و براي ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ كنند.

به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۹۱ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود).

تبصره ۳: بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد پس از ارسال مدارك متقاضي به اتحاديه انجام خواهد شد. بنابراين صرف اعلام متقاضي در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه كافي نخواهد بود و تاييد نهايي با هيات مديره هر كانون است .

تبصره ۴ : چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شركت كرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود.

تبصره ۵ : داوطلب بايد شماره پرونده و كد رهگيري را كه پس از پايان ثبت نام اينترنتي دريافت مي دارد ذيل گواهي ارسالي درج كند.

۶-۴- تهيه پرينت از اطلاعات ثبت نامي كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور انجام شده است ، الزامي است داوطلب بايد پرينت را در صورت قبولي در آزمون به كانون مربوط ارائه كند.


۵ – نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون:

۱-۵– ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روزشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۱ لغايت روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ خواهد بود.

۲-۵- متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت نام از طريق كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب كه رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام كنند.

تبصره:در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از كارتهاي اعتباري ديگران كه رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده كنند.

۳-۵- توزيع كارت شركت در آزمون به صورت اينترنتي انجام مي شود و داوطلبان بايد با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و وارد كردن كد رهگيري و شماره پرونده خود به سيستم ، كارت ورود به جلسه را دريافت كنند. زمان آغاز توزيع اينترنتي كارت و نحوه آن ، زمان و مكان رفع نقص يك هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

۴-۵ – آزمون در مركز كانوني كه متقاضي در تقاضانامه ثبت نام انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۱ مي باشد.

۶- تذكرات لازم:
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، ده روز خواهد بود .

۳-۶- متقاضيان بايد اصل مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوطه ارائه نمايند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتي كه داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام وشركت در آزمون را خواهند داشت ضمن اينكه بايد اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعيين كانون مربوط و كد آن) به دقت كنترل نمايند .هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.

۵-۶- متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبولي آن را به كانون مربوطه ارائه كنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

۶-۶– صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۷-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده كردن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجاد نگردد.

۹-۶- تغيير محل كارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شركت وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلا در آزمون ممنوع است.

ضمناً جهت دسترسي به اطلاعات فوق و تهيه پرينت از آن مي توانيد به آدرس هاي اينترنتي ذيل مراجعه نمائيد:

www.iranbar.org و www.scoda.ir

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)
منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۱/۶/۹۱
بالا
فهرست اصلي


  * بومي گزيني با قانون همخواني ندارد

شنيده ها و نيز تماس هاي تلفني از جانب داوطلبان آزمون وكالت در نقاط مختلف كشور بااين دفتر از دغدغه آنان نسبت به '' بومي گزيني '' در برخي از كانون ها حكايت دارد. اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) ضمن احترام به استقلال كانونها و رد اين نوع نگاه !! بدينوسيله اعلام ميدارد: از آنجائيكه '' بومي گزيني '' فاقد مبناي قانوني است ، لذا از نظر اين اتحاديه منتفي است .

''اسكودا''
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مربوط به تاريخ‌، نحوه پرينت و محل رفع نقص كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۱

بسمه تعالي‌

ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱، بدين وسيله به‌اطلاع مي‌رساند آزمون در صبح روز جمعه ۱۹/۸/۹۱ در ۲۲ شهرستان برگزار خواهد شد.كارتهاي شركت در آزمون براي كليه داوطلبان از روز دو شنبه ۱۵/۸/۱۳۹۱ براساس مندرجات بند « الف‌» اين اطلاعيه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس ازتهيه پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي مي‌بايستي ''مطابق بند «ب» اين اطلاعيه'' به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمايند.

الف - نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون
كارتهاي شركت در آزمون كليه داوطلبان از روز دو شنبه ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌، براي تهيه پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.orgمراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان ، تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب - آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون‌كليه‌داوطلبان به شرح جدول‌شماره ۱ (يك) مي باشد.


ج-داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام نمايند.

۱-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ، ۹ و ۱۰ كارت شركت در آزمون (شامل نام خانوادگي و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، كد ملي ، تاريخ فارغ التحصيلي ،عنوان رشته تحصيلي ) مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ ۱۸/۸/۹۱ منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات ،نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.


شايان ذكر است چنانچه موارد اصلاح شده مغاير با ضوابط آزمون باشدمورد يا موارد اصلاحي لحاظ نخواهد شدو در صورتيكه نسبت به بندهاي ۵، ۶ و ۷ (جنس ، معلوليت و سهميه ايثارگري) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸/۸/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه ي رفع نقص براساس جدول شماره (۱ يك) مراجعه نمايند.


تذكر: تاريخ رفع نقص داوطلبان حوزه شهر تهران از روز سه شنبه مورخ ۱۶/۸/۹۱ الي روز پنجشنبه مورخ ۱۸/۸/۹۱ مي باشد.
۲-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس باشد ويا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، واضح نبودن عكس واشتباه عكس باشد و يا چنانچه موفق به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون نشده ايد ضروري است در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۱۷ و ۱۸/۸/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴ ´ ۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره يك) مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.

د- تذكرهـاي مـهم
۱- همزمان با قرار گرفتن كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org بمنظور آگاهي بيشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنماي شركت در آزمون نيز بر روي سايت قرار داده مي شودتا هر داوطلب با مطالعه دقيق آن براي حضور در جلسه آزمون و پاسخگويي به سوالات اقدام نمايد.در صورت ضرورت داوطلبان مي توانند از آن پرينت تهيه نمايند.

۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۳- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس ساعت ۰۰/۸ (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصيه مي‌شود قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآيند برگزاري آزمون راس ساعت ۳۰/۸ (هشت و سي دقيقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

۵-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، بي سيم، جزوه، كتاب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند.


اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)

جدول شماره يك –نشاني محل رفع نقص كارت داوطلبان آزمون پروانه كارآموزي وكالت سال ۱۳۹۱

۱-كانون وكلاي دادگستري مركز
تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – پلاك ۳ – كانون وكلاي دادگستري مركز - طبقه سوم – واحد صدور پروانه

.............................................................
۲ - كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري- اول خيابان ارتش جنوبي – جنب بيمه آسيا -ساختمان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
.............................................................
۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد
شيراز – خيابان پيروزي(نمازي سابق)-پاساژ پيروزي- طبقه دوم –ساختمان شماره ۲ كانون وكلاي دادگستري منطقه فارس
.............................................................
۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال و بختياري
اصفهان – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
.............................................................
۵- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان كاشاني- روبروي مركز بهداشت- پلاك ۱۵۸- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
.............................................................

۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار –كانون وكلاي دادگستري مازندران
.............................................................
۷- كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي،شمالي و جنوبي
مشهد – بلوار شهيد مدرس – ساختمان خاتم – طبقه پنجم – كانون وكلاي دادگستري خراسان
.............................................................

۸- كانون وكلاي دادگستري گيلان

رشت- خيابان رودباري-كوچه ليفكوئي – كانون وكلاي دادگستري گيلان
.............................................................
۹- كانون وكلاي دادگستري قزوين

قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵- كانون وكلاي دادگستري قزوين
.............................................................
۱۰- كانون وكلاي دادگستري خوزستان

اهواز – كيان آباد - نبش خيابان دوم غربي- پلاك ۱۵۰ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان
.............................................................
۱۱- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
كرمانشاه –۲۲ بهمن - ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵ – كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام
.............................................................

۱۲- كانون وكلاي دادگستري همدان
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي كوچه دادگستري- نبش كوچه پرديس-شماره ۱۸ - سالن مطالعه وكتابخانه تخصصي حقوق كانون وكلاي دادگستري استان همدان
.............................................................
۱۳- كانون وكلاي دادگستري قم
قم – خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوچه ۱ – پلاك ۱۵- كانون وكلاي دادگستري استان قم
.............................................................

۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- روبروي سازمان آب و فاضلاب استان – پلاك ۱۵۲- كانون وكلاي دادگستري كردستان
.............................................................

۱۵- كانون وكلاي دادگستري گلستان
گرگان- ميدان وليعصر- خيابان شهيد نامجو (دوم لشگر)- كوچه هشتم - كانون وكلاي دادگستري گلستان
.............................................................

۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – كارشناسان- مجتمع اداري بعثت – روبروي پزشك قانوني – نبش كوي نگين يك -كانون وكلا ي دادگستري اردبيل
.............................................................

۱۷- كانون وكلاي دادگستري مركزي(اراك)
اراك – خيابان هپكو- انتهاي خيابان امام حسين (ع)-نرسيده به اداره كل اوقاف و امور خيريه ، كانون وكلاي دادگستري استان مركزي
.............................................................
۱۸- كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – بهمني- دانشگاه خليج فارس
.............................................................
۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان

زنجان – مجتمع ادارات – بالاتر از ساختمان شماره ۲ شركت گاز- كانون وكلاي دادگستري زنجان
.............................................................
۲۰- كانون وكلاي دادگستري لرستان

خرم آباد – خيابان انقلاب –ميدان ۲۲ بهمن - انتهاي بلوار وليعصر-مركز آموزشي و فرهنگي سماء
.............................................................
۲۱- كانون وكلاي دادگستري كرمان

كرمان- ضلع شمالي پارك مطهري –ساختمان كانون وكلاي دادگستري كرمان – طبقه همكف
.............................................................
۲۲- كانون وكلاي دادگستري البرز
كرج – ميدان حصارك –دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم سابق)
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi