لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اطلاعيه مهم
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت در سال ۱۳۸۹

  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹
  * آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۱۳۸۹
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص يك مرحله اي بودن آزمون وكالت سال ۱۳۸۹
  * آغاز ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ از طريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور
  * اطلاعيه آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري ايران درمورد سهميه ايثارگران
  * آگهي توزيع كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹
-------------------------------------------------------------  * اطلاعيه مهم
قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت در سال ۱۳۸۹


چون حسب اطلاع تاريخ آزمون ورودي به علت اشتباه از جانب غيرمربوط به اسكودا، به غلط اعلام شده است بدين وسيله مجدداً اعلام و تاكيد مي شود تاريخ برگزاري آزمون ۱۲ آذر ماه ۱۳۸۹ خواهد بود و دراين تاريخ آزمون اتحاديه ( شامل همه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان و لرستان) در سراسر كشور برگزار خواهد شد .
داوطلبان جهت هر نوع كسب اطلاع صرفاً به سايت اتحاديه به نشاني www.Iranbar.org مراجعه فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان و لرستان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

۱- تعداد پذيرش كارآموز به تفكيك هر كانون و كد كانون ها :
                 
كد كانون نام كانون ظرفيت
۱ مركز شامل استانهاي تهران، سمنان، يزد، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جمعا ۶۳۱ نفر
۲ آذربايجان شرقي ۱۵۰ نفر
۳ فارس و كهكيلويه و بويراحمد جمعاً ۱۳۵ نفر
۴ اصفهان و چهارمحال و بختياري جمعا ۱۶۵ نفر
۵ آذربايجان غربي ۷۲ نفر
۶ مازندران ۵۰ نفر
۷ خراسان رضوي, شمالي و جنوبي جمعاً ۱۰۰ نفر
۸ گيلان ۵۰ نفر
۹ قزوين ۲۰ نفر
۱۰ خوزستان
۴۵ نفر
۱۱ كرمانشاه و ايلام جمعا ۵۰ نفر
۱۲ همدان ۳۰ نفر
۱۳ قم ۲۵ نفر
۱۴ كردستان ۱۷ نفر
۱۵ گلستان ۱۰۰ نفر
۱۶ اردبيل ۳۰ نفر
۱۷ مركزي (اراك ) ۲۰ نفر
۱۸ بوشهر ۲۰ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۳۰ نفر

(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)
۲- مواد امتحاني:

آزمون،كتبي و به صورت تستي و ضرائب دروس آن به شرح ذيل ميباشد:

        
رديف نام دروس ضريب
۱ حقوق مدني ۳
۲ آيين دادرسي مدني ۳
۳ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۲
۴ آيين دادرسي كيفري ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامي ۱۳- شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:
۱-۳ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳-۳ – شرايط سني : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي پروانه كارآموزي به كساني داده مي شود كه سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.

۴-۳ – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وكالت باشند.

۴-مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:
۱-۴ – اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' قيد نگرديده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .۳-۴- هزينه ثبت نام مبلغ ۳۵۰،۰۰۰ ريال

تبصره : واريز هزينه ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و سيستم آنلاين ثبت نام اينترنتي در زمان تعيين شده و سايت سازمان سنجش آموزش كشور و با توجه به بند ۱-۵ و ۲-۵ اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .۴-۴- اسكن عكس متقاضي

داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴×۳ جهت اسكن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران

متقاضيان سهميه ايثارگري بايد علاوه بر علامت گذاري بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را كه بر يكي از موارد ذيل منطبق باشد از تاريخ ۲۱/۰۷/۱۳۸۹ لغايت ۰۵/۰۸/۱۳۸۹ الزاماً با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم ،پلاك ۲۰ ، طبقه دوم و كدپستي : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۳ ارسال نمايند.

به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۸۹ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود)

تبصره ۳: بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد پس از ارسال مدارك متقاضي به اتحاديه انجام خواهد شد بنابراين صرف اعلام متقاضي در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه كافي نخواهد بود و تاييد نهايي با هيات مديره هر كانون است .

تبصره ۴ : فتوكپي از تصوير مدرك ارسالي سهميه ايثارگري و همراه داشتن آن در روز توزيع كارت شركت در آزمون الزامي است .

تبصره ۵ : چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شركت كرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود.

تبصره ۶ : داوطلب بايد شماره پرونده و كد رهگيري را كه پس از پايان ثبت نام اينترنتي دريافت مي دارد ذيل گواهي ارسالي درج كند.

۶-۴- تهيه دوسري پرينت از اطلاعات ثبت نامي كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور انجام شده است ، الزامي است داوطلب بايد يك سري از اين پرينت ها را در روز توزيع كارت و يك سري ديگر را موقع ثبت نام – در صورت قبولي در آزمون – به كانون مربوط ارائه كند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون :

۱-۵– ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org از روز چهارشنبه مورخ۲۱/۰۷/۸۹ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۸۹ خواهد بود.

۲-۵- متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت نام از طريق كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب كه رمز دوم آن فعال مي باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره: در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از كارتهاي اعتباري ديگران كه رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده كنند.

۳-۵- نحوه توزيع كارت شركت در آزمون يك هفته قبل از تاريخ برگزاري آزمون از طريق سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران و روزنامه اطلاعات اعلام خواهد شد.

۴-۵ – آزمون در مركز كانوني كه متقاضي در تقاضانامه ثبت نام انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون هنگام توزيع كارت اعلام خواهد شد.

۵-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۲/۰۹/۸۹ مي باشد.

۶- تذكرات لازم:
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، يك هفته خواهد بود و اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصل مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته ودرزمان توزيع كارت شركت در آزمون وهمچنين در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوط ارائه نمايند.

۴-۶- داوطلبان فقط در صورتي كه داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام وشركت در آزمون را خواهند داشت ضمن اينكه اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعيين كانون مربوط و كد آن) به دقت كنترل نمايند . هزينه واريزي ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.
۵-۶- متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه نموده و در هنگام توزيع كارت و درصورت قبولي به كانون مربوط ارائه نمايند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري به عمل آمده و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي گردد.

۶-۶ -صدور كارت جهت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد..
۷-۶- صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶- با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده نمودن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجاد نگردد.

۹-۶- تغيير محل كارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.

۱۰-۶- ثبت نام و شركت وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلا در آزمون ممنوع است.

ضمناًجهت دسترسي به اطلاعات فوق و تهيه پرينت از آن مي توانيد به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه نمائيد:
www.iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي اصلاحي ثبت نام آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۱۳۸۹

بند ۲-۴ آگهي منتشر شده در تاريخ ۸/۷/۱۳۸۹ به شرح ذيل اصلاح مي شود:

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا معافيت تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكترا يا حوزوي بدون حاشيه هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲dpi.
تبصره: دانشجويان ذكور مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال ۱۳۸۸ به بعد و دانشجويان دكتري ورود ي سال ۱۳۸۷ به بعد در صورت ارائه اصل گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر سال ورود در گواهي مذكور مي توانند در آزمون ورودي شركت كنند.
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص يك مرحله اي بودن آزمون وكالت سال ۱۳۸۹

كانون وكلاي دادگستري مركز طي اطلاعيه اي كه در سايت اينترنتي اين كانون درج گرديده است در خصوص يك مرحله اي بودن آزمون وكالت سال ۱۳۸۹ اعلام نظر نموده است متن اين اطلاعيه بدين شرح است :

بدينوسيله باطلاع كليه داوطلباني كه قصد شركت در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري مركز در سال جاري ۱۳۸۹ را دارند ميرساند كه :

آزمون سال جاري صرفا بصورت يك مرحله اي انجام خواهد شد و تصميم در خصوص دو مرحله بودن آزمون پس از طرح و در صورت تصويب ناظر به سال جاري نخواهد بود .
بالا
فهرست اصلي


  * آغاز ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ از طريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور

www.sanjesh.org
                                       
ثبت نام آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ از طريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور از امروز چهارشنبه ۲۱/۰۷/۸۹ شروع گرديده و تا روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۷/۸۹ ادامه خواهد داشت . لطفا پيش از ثبت نام آگهي آزمون را به دقت مطالعه نماييد.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه آزمون كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري ايران درمورد سهميه ايثارگران

چون درمورد سهميه ايثارگران و تعريف ايثارگر ازنظر قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در برخي جرايد مطالب ناصحيحي درج شده، عين ماده ۳ قانون مذكور و تبصره آن ذيلاً درج مي شود:
''ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت:
سي درصد (۳۰%) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه با ايثارگران (رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.
تبصره: استفاده از اين سهميه مانع پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد آورده اند نمي باشد.''
بنابراين ازنظر قانون مذكور برادران و خواهران شهدا يا اعضاي بسيج و به طور كلي هيچ فردي كه دقيقاً مشمول مفاد ماده مذكور نباشد ايثارگر محسوب نمي شود و امكان استفاده از سهميه را نخواهد داشت.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي توزيع كارت شركت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام، به اطلاع كليه داوطلبان اخذ پروانه كارآموزي وكالت كه در مهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده در آگهي مذكور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نموده اند، مي رساند با در دست داشتن مدارك ذيل و طبق جدول زمان بندي جهت دريافت كارت شركت درآزمون اقدام نمايند.

مدارك مورد نياز جهت دريافت كارت شركت در آزمون:
۱-اصل و كپي شناسنامه عكسدار يا كارت ملي
۲-اصل و كپي مدرك تحصيلي كارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل و كپي مدرك نظام وظيفه درخصوص آقايان (كارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به كار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴ - پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه كد رهگيري و شماره پرونده
۵- تصوير مدرك استفاده از سهميه ايثارگري با توجه به اعلام قبلي در آگهي ثبت نام

تذكرات:
۱- داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت كارت به محل توزيع كارت مراجعه نمايند.
۲-همراه داشتن مدارك فوق براي دريافت كارت الزامي است. بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارك به هيچ وجه كارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع كارت نخواهد بود.
۳ - محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است.
۴- تائيد نهائي سهميه ايثارگران با كانون مربوط خواهد بود.
۵- تاكيد مي شود صدور كارت شركت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشوردليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كارآموزي توسط كانونهاي وكلاي دادگستري نمي باشد.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

به مدارك مورد نياز جهت اخذ كارت شركت در آزمون توجه فرمائيد.

۱-كانون وكلاي دادگستري مركز
تهران – ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت – دانشگاه علم و صنعت

تاريخ توزيع :
زن: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۹
زن :عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
زن : صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۴و ۱۳۶۵
زن : عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين سال ۱۳۶۶ الي آخر

مرد: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶
مرد : عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱
مرد: صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴
مرد: عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۵ الي آخر

۱۱/ ۹ پنجشنبه : رفع نقص موارد روزهاي قبل

ساعت توزيع كارت : ۸-۱۲ و ۱۴-۱۷
---------------------------------------------------------------------
۲-كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري( ساعت)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸- ۱۷
-------------------------------------------------------------------
۳-كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بوير احمد
شيراز- خيابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹/۸۹ و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۳۰/۸ – ۱۲ و ۱۵- ۳۰/۱۷
-----------------------------------------------------------------
۴-كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري
اصفهان - خيابان بزرگمهر – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير – كانون وكلاي دادگستري اصفهان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
----------------------------------------------------------------
۵-كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان كاشاني- روبروي مركز بهداشت- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
----------------------------------------------------------------
۶-كانون وكلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار – كانون وكلاي دادگستري مازندران
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ – ۱۶
----------------------------------------------------------------
۷-كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
مشهد – بلوار وكيل آباد – روبروي پارك ملت – درب شمالي دانشگاه فردوسي – دانشكده الهيات شهيد مطهري
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۸
----------------------------------------------------------------
۸-كانون وكلاي دادگستري گيلان
رشت - ابتداي خيابان رودباري- كوچه ليفكوهي - كانون وكلاي دادگستري گيلان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ – ۱۸
----------------------------------------------------------------
۹-كانون وكلاي دادگستري قزوين
قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵ كانون وكلاي دادگستري قزوين
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۳۰/۸ – ۱۶
--------------------------------------------------------------
۱۰-كانون وكلاي دادگستري خوزستان
اهواز – كيان آباد(خيابان اصلي)- نبش خيابان دوم غربي- كانون وكلاي دادگستري خوزستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ - ۱۶
----------------------------------------------------------------
۱۱-كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
كرمانشاه –۲۲ بهمن – ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ - پلاك ۵ – كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۷
----------------------------------------------------------------
۱۲-كانون وكلاي دادگستري همدان
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي كوچه دادگستري- نبش كوچه پرديس- پلاك ۱۸ كانون وكلاي دادگستري همدان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸- ۳۰/۱۳ و ۳۰/۱۴ – ۳۰/۱۸
------------------------------------------------------------------
۱۳-كانون وكلاي دادگستري قم
قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوچه يك – پلاك ۱۵- كانون وكلاي دادگستري قم
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۹- ۱۷
-----------------------------------------------------------------
۱۴-كانون وكلاي دادگستري كردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- كوچه هاوين - پلاك ۲۹ كانون وكلاي دادگستري كردستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۹- ۱۲ و ۱۵- ۱۷
----------------------------------------------------------------
۱۵-كانون وكلاي دادگستري گلستان
گرگان- گرگانپارس- خيابان دي – پلاك ۳ – كانون وكلاي دادگستري گلستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ - ۱۵
----------------------------------------------------------------
۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – كارشناسان فاز يك – مجتمع اداري بعثت – جنب تعاون روستايي- ساختمان كانون وكلا
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۳و۱۴-۱۷
-----------------------------------------------------------------
۱۷-كانون وكلاي دادگستري مركزي
اراك – خيابان هپكو- انتهاي خيابان امام حسين نرسيده به اداره كل اوقاف و امور خيريه- كانون وكلاي دادگستري مركزي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۳۰/۸ – ۱۳ و ۱۴- ۳۰/۱۶
----------------------------------------------------------------
۱۸-كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – خيابان دواس- دانشگاه خليج فارس
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ - ۱۶
-----------------------------------------------------------------
۱۹-كانون وكلاي دادگستري زنجان
زنجان – فلكه قائم(كوچمشكي)- خيابان سرداران شهيد- ساختمان ياران- طبقه چهارم- كانون وكلاي دادگستري زنجان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸-۱۴ و ۳۰/۱۵ – ۱۹
---------------------------------------------------------------
۲۰-كانون وكلاي دادگستري لرستان
خرم آباد –خيابان انقلاب– ميدان ۲۲بهمن - انتهاي خيابان وليعصر-مركزآموزشي وفرهنگي سماء
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع كارت : ۸ – ۱۷
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi