لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري (صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
  * توضيحاتي در خصوص كارنامه داوطلبان
-------------------------------------------------------------  * اسامي نفرات برتر آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

كانون وكلاي دادگستري مركز( ۱۰ نفر اول )
۱-        ناصر قفلگري جداري ............................ با نمره كل ۸۳۱۳
۲-        عباس اسدي .....................................با نمره كل ۸۱۶۹
۳-        بهزاد روشن .......................................با نمره كل ۸۱۵۶
۴-        رضا خودكار.........................................با نمره كل ۸۰۷۱
۵-        مرتضي بهرامي ..................................با نمره كل ۸۰۵۱
۶-        ايمان حسين پور شرفشاد...................... با نمره كل ۸۰۱۳
۷-        عليرضا شجاع .....................................با نمره كل ۷۹۹۷
۸-        فاطمه ميرزازاده گوندوغي ......................با نمره كل ۷۹۴۹
۹-        محمدرضا دشتي رحمت ابادي ................با نمره كل ۷۹۳۶
۱۰-        داود واحدي ......................................با نمره كل ۷۹۲۸

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
۱-        سلمان حسني ..................................با نمره كل ۷۵۸۴
۲-        مهدي عبادي.....................................با نمره كل ۷۵۴۵
۳-        بيرام دسترنج زين الحاجلو ......................با نمره كل ۷۳۸۰

كانون وكلاي دادگستري فارس ، كهكيلويه و بوير احمد
۱-        حسن پناهي..................................... با نمره كل ۷۶۷۸
۲-        عليرضا كشاورز ...................................با نمره كل ۷۶۷۵
۳-        احسان فرهادي................................. با نمره كل ۷۵۹۶

كانون وكلاي دادگستري اصفهان

۱-        محمد سجاد توسلي.......................... با نمره كل ۷۹۱۷
۲-        احمدرضا ميرشمسي.......................... با نمره كل ۷۸۵۲
۳-        منا مطور ..........................................با نمره كل ۷۵۴۶

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
۱-        حيدر رحماني.................................. با نمره كل ۷۳۹۵
۲-        جمال خضرنيا...................................با نمره كل ۷۱۰۴
۳-        روژين عباسي................................. با نمره كل ۶۸۸۰

كانون وكلاي دادگستري مازندران
۱-         داود سلطانيان............................... با نمره كل ۷۷۹۰
۲-        مجتبي شكري ...............................با نمره كل ۷۲۲۰
۳-        زهرا نظري كميشاني....................... با نمره كل ۷۰۶۰

كانون وكلاي دادگستري خراسان
۱-        حسين يزدان خواه ...........................با نمره كل ۷۶۱۰
۲-        فاطمه نيك خراساني ........................با نمره كل ۷۴۰۴
۳-        مرتضي حسن پور علي آبادي .............با نمره كل ۷۳۵۱

كانون وكلاي دادگستري گيلان
۱-        ابراهيم فصيحي مقدم...................... با نمره كل ۷۴۹۸
۲-        هانيه سيرتي دو بخشري.................. با نمره كل ۷۱۱۶
۳-        محمد يزداني كهنه گورابي.................با نمره كل ۷۰۱۳

كانون وكلاي دادگستري قزوين
۱-        سيما عليجاني ...............................با نمره كل ۶۹۰۶
۲-        ابوذر بختياري ..................................با نمره كل ۶۵۹۱
۳-        سعيد فلاح اميني ............................با نمره كل ۶۴۳۴

كانون وكلاي دادگستري خوزستان
۱-        حميدرضا فتلي ساكي........................ با نمره كل ۷۳۱۸
۲-        محمد گلچين مقدم ............................با نمره كل ۷۱۸۳
۳-        هادي اسدي شكفتي........................ با نمره كل ۷۱۶۶


كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

۱-        سعيد فرزانه...................................با نمره كل ۷۴۳۰
۲-        مريم انصاري پور ..............................با نمره كل ۷۳۹۷
۳-        بختيار ابراهيمي ..............................با نمره كل ۷۱۰۴

كانون وكلاي دادگستري همدان
۱-        رضا كولي وند ..................................با نمره كل ۷۶۰۶
۲-        ميثم رضي گلو شجردي .....................با نمره كل ۷۴۰۳
۳-        فريبا شريفي...................................با نمره كل ۷۳۳۷

كانون وكلاي دادگستري قم

۱-        سيد حسين حسيني ..........................با نمره كل ۷۰۸۱
۲-        علي بيطرفان ....................................با نمره كل ۶۷۰۴
۳-        علي ابوجعفري دلسم......................... با نمره كل ۶۴۸۵

كانون وكلاي دادگستري كردستان
۱-        تيمور رضايي ....................................با نمره كل ۶۴۱۲
۲-        مهدي قنبري ....................................با نمره كل ۶۳۳۶
۳-        صابر فهيم پور.................................... با نمره كل ۶۱۲۳

كانون وكلاي دادگستري گلستان

۱-        صدف آرمان پور ...................................با نمره كل ۷۲۸۲
۲-        مجتبي الهقلي نتاج ملكشاه................... با نمره كل ۷۱۷۷
۳-        سميه ظهوري.....................................با نمره كل ۶۹۷۹

كانون وكلاي دادگستري اردبيل

۱-         حسن شاهي گنزق ...........................با نمره كل ۷۶۴۲
۲-        هادي پناهي..................................... با نمره كل ۶۴۲۳
۳-         غلامرضا زارعي................................. با نمره كل ۶۰۶۲

كانون وكلاي دادگستري مركزي (اراك)
۱-        محمد كريمي.................................... با نمره كل ۸۳۴۸
۲-        رامين ياراحمدي................................. با نمره كل ۶۹۴۹
۳-        سيد ابوالفضل ابوالحسني ....................با نمره كل ۶۸۳۱

كانون وكلاي دادگستري بوشهر
۱-        عبدالرضا صادقي ............................با نمره كل ۷۲۴۰
۲-        صادق خدري..................................با نمره كل ۶۹۸۲
۳-        فرشته كردي..................................با نمره كل ۶۸۵۶

كانون وكلاي دادگستري زنجان
۱-        حبيب محمدي ................................با نمره كل ۷۰۶۲
۲-        مجيد اوصالي..................................با نمره كل ۶۷۱۱
۳-        فردين منصوري................................با نمره كل ۶۵۹۲

كانون وكلاي دادگستري لرستان

۱-        فرهاد رومي پور ................................با نمره كل ۷۲۹۴
۲-        محسن كاظمي حاجي آبادي ...............با نمره كل ۷۰۹۳
۳-        غلام تيموري................................... با نمره كل ۶۹۵۷
بالا
فهرست اصلي


  * توضيحاتي در خصوص كارنامه داوطلبان

قابل توجه داوطلبان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

۱-نمرات اعلام شده در كارنامه داوطلبان از ده هزار مي باشد و با جدا كردن دو رقم اعشار از سمت راست درصد هر درس داوطلب به دست مي آيد.

۲- داوطلبان براي احتساب نمره خود از بيست ،بايد نمره كل را بر عدد ۵۰۰ تقسيم نمايند.

۳-ظرفيت هاي اعلام شده توسط كانونها در آگهي آزمون با احتساب سهميه ايثارگران مي باشد.

۴-اين كارنامه صرفا نمرات خام داوطلبان بوده و اسامي پذيرفته شدگان نهايي توسط كانونهاي مربوط متعاقبا اعلام مي گردد.

۵-مهلت اعتراض نسبت به نمرات از تاريخ انتشار اعلام نتايج نهايي توسط كانونهاي محلي ۵ روز خواهد بود و صرفا بايد به صورت كتبي به كانون محلي اعلام شود. نتيجه رسيدگي به اعتراضات را نيز معترضان از كانون محلي دريافت خواهندكرد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi