لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل مربوط به آزمون ورودي و پذيرش كارآموزان وكالت دادگستري (صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰
  * اطلاعيه مربوط به آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰
-------------------------------------------------------------  * آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي – فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي – مازندران– خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان – اردبيل – مركزي- بوشهر – زنجان – لرستان و كرمان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

۱- تعداد پذيرش كارآموز وكالت به تفكيك هر كانون و كد كانون ها :
                 
كد كانون نام كانون ظرفيت
۱ مركز شامل استانهاي تهران،البرز، سمنان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جمعا ۱۲۲۰ نفر
۲ آذربايجان شرقي ۱۰۰نفر
۳ فارس و كهكيلويه و بويراحمد جمعاً ۱۶۰ نفر
۴ اصفهان و چهارمحال و بختياري جمعا ۱۸۰ نفر
۵ آذربايجان غربي ۲۰ نفر
۶ مازندران ۵۰ نفر
۷ خراسان رضوي, شمالي و جنوبي جمعاً ۱۰۰ نفر
۸ گيلان ۵۰ نفر
۹ قزوين ۴۰ نفر
۱۰ خوزستان
۳۵ نفر
۱۱ كرمانشاه و ايلام جمعا ۴۰ نفر
۱۲ همدان ۳۵ نفر
۱۳ قم ۲۵ نفر
۱۴ كردستان ۲۱ نفر
۱۵ گلستان ۳۰ نفر
۱۶ اردبيل ۳۰ نفر
۱۷ مركزي (اراك ) ۲۵ نفر
۱۸ بوشهر ۶۰ نفر
۱۹ زنجان ۳۰ نفر
۲۰ لرستان ۴۰ نفر
۲۱ كرمان ۳۰ نفر


(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)

۲ - مواد امتحاني:
آزمون،كتبي و به صورت تستي و ضرائب دروس آن به شرح ذيل ميباشد:

        
رديف نام دروس ضريب
۱ حقوق مدني ۳
۲ آيين دادرسي مدني ۳
۳ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۲
۴ آيين دادرسي كيفري ۲
۵ حقوق تجارت ۲
۶ اصول استنباط حقوق اسلامي ۱

۳ - شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:
۱-۳ – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳ -۳ – شرايط سني : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي پروانه كارآموزي به كساني داده مي شود كه سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.

۴-۳ – براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وكالت باشند.

۴– مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱-۴ – اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره۱: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' يا '' دانش آموخته '' قيد نشده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره۲: تاريخ فارغ التحصيلي داوطلبان بايد حداكثر تا تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ باشد.

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره ۱: تاريخ پايان خدمت يا معافيت داوطلبان حداكثر بايد تا تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ باشد .

تبصره ۲: دارندگان معافيت هاي تحصيلي ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه ، تحت هيچ شرايطي حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزينه ثبت نام مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ ريال

تبصره : واريز هزينه ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و سيستم آنلاين ثبت نام اينترنتي در زمان تعيين شده و سايت سازمان سنجش آموزش كشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .


۴-۴- اسكن عكس متقاضي
داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴×۳ جهت اسكن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران
متقاضيان سهميه ايثارگري بايد علاوه بر علامت گذاري بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را كه بر يكي از موارد ذيل منطبق باشد از تاريخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۰ لغايت ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ الزاماً با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم ،پلاك ۲۰ ، طبقه دوم و كدپستي :۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ارسال نمايند. داوطلبان مذكور بايد تصوير گواهي مربوط را تهيه و براي ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ كنند.

به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۹۰ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود).

تبصره ۳: بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد پس از ارسال مدارك متقاضي به اتحاديه انجام خواهد شد بنابراين صرف اعلام متقاضي در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه كافي نخواهد بود و تاييد نهايي با هيات مديره هر كانون است .

تبصره ۴ : چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شركت كرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود.

تبصره ۵ : داوطلب بايد شماره پرونده و كد رهگيري را كه پس از پايان ثبت نام اينترنتي دريافت مي دارد ذيل گواهي ارسالي درج كند.

۶-۴- تهيه پرينت از اطلاعات ثبت نامي كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور انجام شده است ، الزامي است داوطلب بايد پرينت را در در صورت قبولي در آزمون به كانون مربوط ارائه كند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون:
۱-۵– ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org از روز يكشنبه مورخ۲۴ /۰۷/۱۳۹۰ لغايت روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ خواهد بود.

۲-۵-متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت نام از طريق كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب كه رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام كنند.

تبصره: در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از كارتهاي اعتباري ديگران كه رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده كنند.

۳-۵- توزيع كارت شركت در آزمون به صورت اينترنتي انجام مي شود و داوطلبان بايد با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و وارد كردن كد رهگيري و شماره پرونده خود به سيستم ، كارت ورود به جلسه را دريافت كنند. زمان آغاز توزيع اينترنتي كارت و نحوه و زمان و مكان رفع نقص يك هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

۴-۵– آزمون در مركز كانوني كه متقاضي در تقاضانامه ثبت نام انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ مي باشد.

۶- تذكرات لازم:
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، يك هفته خواهد بود و اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصل مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوط ارائه نمايند.

۴-۶-داوطلبان فقط در صورتي كه داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام وشركت در آزمون را خواهند داشت ضمن اينكه بايد اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعيين كانون مربوط و كد آن) به دقت كنترل نمايند . هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.

۵-۶-متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبولي آن را به كانون مربوط ارائه كنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

۶-۶– صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۷-۶-صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶-با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده كردن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجاد نگردد.

۹-۶-تغيير محل كارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.

۱۰-۶-ثبت نام و شركت وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلا در آزمون ممنوع است.

۱۱-۶-آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز دو مرحله اي خواهد بود . مرحله اول به صورت هماهنگ و سراسري در تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ و مرحله دوم به وسيله كانون مذكور و به نحو و در زماني كه اعلام خواهد كرد، برگزار خواهد شد.

ضمناًجهت دسترسي به اطلاعات فوق و تهيه پرينت از آن مي توانيد به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه نمائيد:
www.iranbar.org

منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه مربوط به آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۹۰به اطلاع مي رساند كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان از بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ تا پايان روز پنج شنبه مورخ ۳/۹/۱۳۹۰ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org توزيع مي گردد.
داوطلبان موظف اند در روزهاي مقرر با مراجعه به سايت مذكور و وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تذكرات:
۱-صدور كارت شركت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشوردليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كارآموزي توسط كانونهاي وكلاي دادگستري نمي باشد.

۲-چنانچه داوطلب در اسكن مدارك(مدرك تحصيلي ، نظام وظيفه) در هنگام ثبت نام با مشكل مواجه بوده است با در دست داشتن اصل وكپي مدرك مذكور به نماينده كانون مربوط، مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمايد ضمناً در خصوص رفع نقص ساير موارد (اطلاعات كارت شركت در آزمون) بر اساس توضيحات مندرج در ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايد.

۳- زمان رفع نقص طبق جدول ذيل و از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ مي باشد.

۴-محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج شده است .

۵-تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه مورخ ۴/۹/۱۳۹۰ و شروع فرآيند آزمون راس ساعت ۸:۳۰ مي باشد و درب حوزه هاي امتحاني راس ساعت ۸ صبح بسته خواهد شد لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب سالنهاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد .

۶- در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي ويا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

۱-كانون وكلاي دادگستري مركز        
تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – پلاك ۳ – كانون وكلاي دادگستري مركز - طبقه سوم – واحد صدور پروانه
زمان :سه شنبه ۱/۹/۱۳۹۰،چهارشنبه ۲/۹/۱۳۹۰، پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
...........................................................................................
۲-كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي        
تبريز- ميدان ساعت ( شهرداري)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
........................................................................................
۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد
محل رفع نقص : شيراز – خيابان پيروزي(نمازي سابق)-پاساژ پيروزي- طبقه دوم –ساختمان شماره ۲ كانون وكلاي دادگستري فارس
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰

محل برگزاري آزمون : شيراز : كيلومتر ۵ جاده شهرك صدرا - پرديس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
وسيله اياب و ذهاب به محل آزمون در روبروي شهرك بزين- نرسيده به ورودي شهرك صدرا آماده است.
...............................................................................................
۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال و بختياري
اصفهان – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..............................................................................................
۵ -كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان كاشاني- روبروي مركز بهداشت- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
................................................................................................
۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار –كانون وكلاي دادگستري مازندران        
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..........................................................................................
۷-كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي، شمالي و جنوبي        
مشهد – بلوار شهيد مدرس – ساختمان خاتم – طبقه هفتم – كانون وكلاي دادگستري خراسان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
.............................................................................................
۸ -كانون وكلاي دادگستري گيلان        
رشت-فلكه لاكاني - ابتداي خيابان رودباري-كوچه ليفكوهي – كانون وكلاي دادگستري گيلان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..........................................................................................
۹-كانون وكلاي دادگستري قزوين        
قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵- كانون وكلاي دادگستري قزوين
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..........................................................................................
۱۰- كانون وكلاي دادگستري خوزستان
اهواز – كيان آباد - نبش خيابان دوم غربي- پلاك ۱۵۰ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
......................................................................................
۱۱- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام
كرمانشاه – ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵ – كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..........................................................................................
۱۲- كانون وكلاي دادگستري همدان        
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي كوچه دادگستري- نبش كوچه پرديس-شماره ۱۸ - سالن مطالعه وكتابخانه تخصصي حقوق كانون وكلاي دادگستري استان همدان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
............................................................................................
۱۳- كانون وكلاي دادگستري قم
قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوي يك – پلاك ۱۵- كانون وكلاي دادگستري استان قم        
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
...............................................................................................
۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- كوچه هاوين – پلاك ۲۹ - كانون وكلاي دادگستري كردستان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
.................................................................................................
۱۵-كانون وكلاي دادگستري گلستان
گرگان- ميدان وليعصر- خيابان شهيد نامجو (دوم لشگر)- كوچه هشتم - كانون وكلاي دادگستري گلستان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
....................................................................................................
۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – كارشناسان- فاز يك – مجتمع اداري بعثت – جنب اداره محيط زيست – كانون وكلا ي دادگستري اردبيل
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
.............................................................................................
۱۷-كانون وكلاي دادگستري مركزي(اراك)
اراك – خيابان هپكو- انتهاي خيابان امام حسين (ع)- كانون وكلاي دادگستري مركزي        
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..............................................................................................
۱۸- كانون وكلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – بهمني- دانشگاه خليج فارس        
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..................................................................................................
۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان        
زنجان – مجتمع ادارات – بالاتر از ساختمان شماره ۲ شركت گاز- خيابان حر- كانون وكلاي دادگستري زنجان        
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..........................................................................................
۲۰- كانون وكلاي دادگستري لرستان
خرم آباد – خيابان انقلاب –ميدان ۲۲ بهمن - انتهاي خيابان وليعصر-مركز آموزشي و فرهنگي سماء
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
..................................................................................
۲۱- كانون وكلاي دادگستري كرمان        
كرمان- ضلع شمالي پارك مطهري – برج تجارت نوين –طبقه ششم - كانون وكلاي دادگستري كرمان
زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi