لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * عناوين اصلي سرويس خدمات سايت
  * تصميمات هيات اجرائي كميته انفورماتيك اتحاديه ، همايش تبريز - ۱/۸/۱۳۸۲
گزارش كميته انفورماتيك كانون مركز جهت راه اندازي سايت اطلاع رساني كانونها
  * مقدمه و مراحل طراحي و توليد سايت
  * ارزيابي عملكرد و اهداف پروژه و معرفي نمايندگان انفورماتيك كانونها
  * مسائل مالي كميته انفورماتيك ( پروژه )
  * مسائل باقي مانده مهم پروژه
  * پيشنهاد توليد و تكثير لوح فشرده معرفي وكلاي كشور و مطالب سايت اطلاع رساني
  * مطالب مورد نياز براي تصميم گيري - گزارش تقديمي به جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
-------------------------------------------------------------  * عناوين اصلي سرويس خدمات سايت

با توجه به مسائل كلي فوق ، عناوين اصلي مطروحه به صورت آزمايشي به شرح ذيل ميباشد ، بديهي است ، مجري بايد قادر به اضافه كردن عناوين جديد با اخذ هزينه متعارف را داشته باشد . لذا قيمت پيشنهادي هم بر اساس موارد مطروحه ذيل و نيز بر اساس امكان افزايش حجم سايت در قسمت صفحات ثابت تا 50% و مطالب بانك اطلاعات سايت تا 30% از موارد مطروحه ذيل ، اعلام قيمت شود .
1 - 1 ) معرفي كامل كليه كانونها ، تاريخچه ، اركان ، هيات رئيسه ، هيات مديره ، كميسيونها ، قسمتهاي اداري و اجرائي كانونها در بخش اختصاصي . حداقل سه تا 10 صفحه براي هر كانون ، نزديك به 50 صفحه كلي ، با متن و تصاوير ، به علاوه معرفي موسسين و روساء اعضاي هيات مديرههاي كانون از آغاز تا آخرين تاريخ با عكس انفرادي يا جمعي . براي هر كانون بين سه تا 5 صفحه ، كلا نزديك به 40 صفحه با متن و تصوير . متوسط حجم فايلي هر صفحه وبي بين 30 تا 50 كيلو بايت متن و تا حداكثر 200 كيلو بايت تصاوير مختصر مدنظر ميباشد .
2 - 1 ) معرفي وكلاء بشرح كتابچه اسامي وكلاء و به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به وكلاء با قابليت چاپ بر اساس مناطق جغرافيايي يا حروف الفباء . به صورت بانك اطلاعات توزيع وكلاء بر اساس كانون ، استان ، شهر اشتغال و قابل جستجوي الفبائي و جغرافيايي ، نزديك به 6000 وكيل تهران و 4000 وكيل استانها . قابل افزايش در هر زمان و مكان ، حداقل فيلدهاي مشخصات وكلاء شامل : نام ، نام خوانوادگي ، شماره پروانه ، تاريخ اخذ پروانه ، محل اشتغال ، تلفن ، فكس ، موبايل ، پست الكترونيكي ، امكان لينك آدرس به صحفات اختصاصي وكيل در اينترنت ، يا صفحات معرفي بيشتر در خود سايت ، آخرين مدرك تحصيلي ، عنوان مدرك و قسمت انتهائي توضيحات .
3 - 1 ) معرفي كارآموزان وكالت با نام وكلاي سرپرست آنان . نزديك به 2000 نفر براي كل كانونها در هر سال
4 - 1 ) اختصاص پست الكترونيكي براي كانون ، ارگانها ، كميسيونها و قسمتهاي اداري و اجرائي كانون ، همچنين براي رئيس و اعضاء هيات مديره و كليه وكلاء و كارآموزان . به صورت 50 پست الكترونيكي براي واحدهاي اداري و سازماني هر كانون ، و نزديك به 8000 وكيل در سطح كشور ، حدود 10000 آدرس و حداقل فضاي 5 مگا بايتي براي هرآدرس ، كه بتدريج در سايت فعال خواهد شد .
5 - 1 ) ايجاد و به روز رساني اطلاعات عمومي مراجع قضائي ، انتظامي و مرتبط با قوه قضائيه و يا وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مورد نياز وكلاي دادگستري در سراسر كشور . به صورت صفحات ثابت وبي يا پويا ، شامل نوع ، نام كامل ، آدرس ، تلفن ، محدوده قضائي ، حوزههاي انتظامي مرتبط ، و توضيحات ، به شكل اختصاري و مفصل شامل 5 تا 20 صفحه براي هر استان كشور ، نزديك به 400 صفحه ، با متن و تصاوير مختصر ، با قابليت جستجو در سايت
6 - 1 ) معرفي پايگاههاي حقوقي داخلي و مهمترين پايگاههاي خارجي در حوزههاي قضائي حقوقي و قانوني . حداقل شامل 2 صفحه براي هر مورد ، به صورت يك صفحه عنوان و توضيح بيشتر تا 5 صفحه ، آدرس لينك سايت جهت قابليت مشاهده مستقيم منبع معرفي شده و معرفي آدرس وبي سايت مذكور
7 - 1 ) صفحاتي براي معرفي انواع نرمافزارهاي حقوقي داخلي و خارجي . امكان تبليغ براي اشخاص و شركتهاي ارائه كننده خدمات نرم افزار دفتر وكلاء ، بانكهاي اطلاعات حقوقي ، سايت اطلاع رساني حقوقي و امثالهم . براي هر محصول يك صفحه ، كلا به صورت يك صفحه عنوان و خلاصه و نزديك به 10 صفحه
8 - 1 ) تيتربندي و تخليص و متن كامل مهمترين اخبار كانون ، قوه قضائيه كشور و اتفاقات حقوقي در كشور و جهان . به صورت كليد واژه ، نمايه موضوعي ، خلاصه و تيتر و متن خبر ، از منابع داخلي ، براي هر هفته حداقل سه تا 5 صفحه ، از منابع روزنامهاي مثل مآوي و ساير مطبوعات عمومي و اختصاصي . امكان درج عنوان و خلاصه و لينك به آدرس وبي در صورت وجود داشتن سايت در اينترنت .
9 - 1 ) ايجاد پايگاه مشاوره و گفتگو وكلاي دادگستري در خصوص مباحث حقوقي و يا موضوعات مورد علاقه . امكان ايجاد بولتنهاي مجازي حقوقي . به صورتهاي ، صفحات ثابت موضوعات و قبول سوالات و طرح موضوع مسائل حقوقي و اضافه كردن پاسخهاي واصله ، تحت نظارت مدير مخصوص اين قسمت و به صورت صفحات متوسط و ادامه دار وبي ، با قابليت جستجوي مطالب مطروحه در سايت . قابليت فهرست پوياي حقوقي و نيز امكان ايجاد چت و گفتگوي در لحظه تحت نظارت مدير مربوطه . در صورتيكه طرح پيشنهادي شامل قسمت بانك اطلاعات ، طرح سوال واحد و اختصاص جوابهاي واصله ، به صورت خودكار باشد ، ترجيح خواهد داشت . بتدريج با فعاليت عملي اين حوزه ، با استفاده از جوابهاي داده شده و پيشنهادات كميسيونها ، قسمت سوالات تكراري سايت ( FAQ ) راهاندازي خواهد شد .
10 - 1 ) معرفي و ارائه اطلاعات عمومي درباره دانشكدههاي حقوقي داخلي و خارجي . به صورت توضيحات مختصر مراحل آموزش حقوقي ايران و اتصال و لينك به دانشكده حقوقي داراي سايت اينترنتي و كلا امكان اتصال به آدرس اينترنتي دانشكدههاي حقوقي خارجي . به صورت يك صفحه عنوان و آدرس و امكان لينك به سايت مربوطه و مشاهده آدرس كامل وبي سايت معرفي شده .
11 - 1 ) فهرست اوراق قضائي و اداري دادگستري ، شامل نمونههاي لوايح سفيد متن و نمونه لوايح و طرح شكايت و دادخواستها و اوراق اداري و قضائي دادگستري ، قابل دريافت ، به صورت فهرستي از اوراق و متن به صورت فايل متني word مايكروسافت ، با قابليت افزايش و معرفي شخص ارائه دهنده به نام وي ، در آغاز مجموعه شايد 100 صفحه و امكان افزايش به حجم تا 500 صفحه و بيشتر براي سال اول ، در سالهاي بعد به ميزان كمتر و محتواي حرفهاي تغيير خواهد نمود . سيستم بايد قابليت دريافت ساير فرمتهاي فايلي قابل قبول ، مثل PDF يا Unicode را داشته باشد .
12 - 1 ) امكان ارائه و نمايش مقالات حقوقي منتشره در مجلات كانونها از ابتدا تا انتها و حتي مجلات داخلي ، شامل يك بانك اطلاعات مختصر ، عنوان مقاله ، كليد واژگان ، چكيده ، فهرست ، متن و آدرس به تفكيك تمامي كانونها . پيشنهاد بانك اطلاعات قسمت مستقل مجلات كه قابل توسعه براي انواع نشريات كانونها باشد ، ارجح خواهد بود .
13 - 1 ) قابليت كلي ارائه مقالات و لوايح حقوقي حقوق دانان ، اعم از قضات و وكلاء و اساتيد دانشگاه و . . . به بانك اطلاعات مقالات و لوايح حقوقي مجلات كانون مذكور ، شامل عنوان مقاله ، كليد واژگان ، مولف ، چكيده ، فهرست ، متن و آدرس .
14 - 1 ) امكان معرفي در پايگاه توسط وكلاي دادگستري به زبانهاي مورد علاقه با دريافت هزينه . بين حداقل يك يا چند صفحه براي هر وكيل و در صورتي كه وكيل داراي سايت شخصي باشد ، قابليت لينك به سايت شخصي . اعلام هزينه حداقل يك تا سه صفحه معرفي متن و تصوير شخص وكيل .
15 - 1 ) اعلام تازههاي حقوقي شامل ، كتابها ، مقالات ، قوانين جديد التصويب ، آئين نامهها و بخشنامههاي قوه قضائيه ، آراء وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور و وحدت ديوان عدالت اداري و نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشورتي كانونها ، به صورت هر هفته متوسط 10 صفحه ثابت وبي ،
16 - 1 ) بانكهاي اطلاعاتي فهرست و متن آراء وحدت و اصراري ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري ، نظرات مشورتي اداره قوه قضائيه ، كميسيون مشورتي كانون ، آئين نامهها و بخشنامههاي قوه قضائيه از منابع مكتوب فعلي .
17 - 1 ) وجود قسمت جستجوي مطالب به صورت كليد واژگان و كلمات اختصارات و عناوين و يا پيشنهاد متن كليه صفحات سايت ، با قابليتهاي جستجوي كامل ، همچنين ايجاد فهرست موضوعات پويا از مطالب سايت با قابليت به روز رساني در مواقع تغييرات مهم و عمده . در هر دو وضعيت تمركز تمامي اطلاعات وكلاي استانهاي كشور در سايت مركزي يا توزيع اطلاعات و اداره كانون استاني توسط هر يك از كانونهاي استاني .
18 - 1 ) هر چند ايجاد سايت به زبانهاي بيگانه ، انگليسي ، عربي ، فرانسه ، آلماني و غيره در مراحل بعدي پروژه است ، لكن امكان ايجاد و پشتيباني از صفحات بخش بين الملل انگليسي و فرانسه ويا عربي ، حداقل بين 20 تا 50 صفحه ابتدائي با تغييرات هفتگي نيز جزو تعهدات مجري ميباشد . محتويات و منابع اين قسمت توسط كميسيونهاي امور بين المل و روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز تدارك ديده خواهد شد .
19 - 1 ) امكان معرفي وكلاء ويا جملات تبليغي و اصول و قواعد حقوقي ، يا معرفي اشخاص يا محصولات ، در تمامي صفحات ، با امكان محدوديت زماني يا تكراري ، به صورت كادر بالاي صفحه وب بايد با محدوديت تكرار نمايش يا دوره زماني خاص وجود داشته باشد . مديريت اين قسمت بايد به صورت مستقل قابل اعمال باشد .
20 - 1 ) قسمت صفحات سوالات كتبي اختبار كانونها ، با امكان صفحات خلاصه و متن كامل سوالات حداقل 50 صفحه اوليه و تغييرات بعدي .
21 - 1 ) از آن جائيكه همزمان با راهاندازي سايت ، خبر نامه الكترونيكي كانون مركز ، به صورت دو هفتهيكبار و بعدا هفتگي ، راهاندازي خواهد شد . قسمت ويژه خبرنامه الكترونيكي ، قابل مشاهده و انتخاب خواهد بود . ضمن اينكه قسمت ويژه عضويت و ارسال خودكار از طريق پست الكترونيكي بايد پشتيباني شود .
توجه :
چنانچه مجري ، عناوين فوق الذكر را قابل اولويت بندي فني يا زماني ميداند و يا پيشنهاد حذف برخي در اين مرحله يا اضافه شدن عناوين ديگري را دارد ، تقاضا ميگردد ، پيشنهاد كتبي خود را نيز ، اعلام نمايد .
كميته انفورماتيك ،

بالا
فهرست اصلي


  * تصميمات هيات اجرائي كميته انفورماتيك اتحاديه ، همايش تبريز - ۱/۸/۱۳۸۲

در سيزدهيمن همايش كانون هاي وكلاي دادگستري - پائيز ۱۳۸۲ تبريز - كميسيون تخصصي انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري طي جلسه ويژه مسائل عمومي طرح سايت اطلاع رساني و ساير نيازمنديهاي انفورماتيكي كانون ها را بررسي نمود .

متن برخي از مهمترين مصوبات جلسه ۱/۸/۸۲ مذكور عبارت است از :
۱ - گزارش جامعي از روند طراحي و توليد سايت اطلاع رساني اتحاديه تحت آدرس www.iranbar.com
توسط آقاي حسين زينعلي به استماع هيات اجرائي و مجمع رسيد و با پيشنهادات مطروحه از جمله كد بندي عددي و لاتين هر كانون موافقت به عمل آمد .

۲ - با استعفاي آقاي محمود سعادتيان احد از نمايندگان انفورماتيك كانون مركز و رياست هيات اجرائي موافقت به عمل آمد و با توجه به معرفي آقاي علي طلايي به عنوان نماينده جديد انفورماتيك كانون مركز حسب مصوبه مجموع اعضاء حاضر ، آقاي حسين زينعلي به عنوان رياست هيئت اجرائي و آقاي علي طلايي به عنوان معاون فني هيات اجرايي انتخاب شدند .

۳ - با كان لم يكن تلقي كردن مناقصه عمومي و محدود طراحي و توليد سايت اطلاع رساني ، مسئوليت و مديريت پروژه سايت به عهده رياست هيئت و معاون فني گذاشته شد تا از طريق پيمان مديريت مركز كامپيوتر كانون وكلاي دادگستري مركز اقدام نمايند .

۴ - موضوع پرداخت بودجه سال ۱۳۸۲ كانون هاي عضو براي ادامه فعاليتهاي مشترك انفورماتيكي به تصويب رسيد .

۵ - در خصوص معرفي نماينندگان انفورماتيك از طرف كانون ها مجددا تاكيد شد ، حسب صورت جلسه مجمع عمومي مقرر است ، معرفي نماينده تام الاختيار انفورماتيك هر كانون توسط هيات مديره انتخاب و توسط رياست محترم هيات مديره به هيات اجرايي معرفي شود .

۶ - پيوستن كانون هاي تازه تاسيس كرمانشاه ، همدان و ايلام و كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان خير مقدم گفته شد و مقرر است ، نمايندگان انفورماتيك طبق بند ۶ به هيات اجرائي معرفي شوند .

۷ - نام گذاري قطعي سايت اطلاع رساني تحت آدرس www.iranbar.com به تصويب تمامي اعضاء رسيد .

۸ - در خصوص فعاليت بيشتر نمايندگان محترم انفورماتيك و تهيه و ارسال اطلاعات خواسته شده براي تكميل اطلاعات سايت ، مطالب بيان شد و مقرر شد توسط رياست هيات اجرايي مجددا فهرست مطالب درخواستي براي تمامي كانون هاي عضو ارسال گردد .

اعضاء حاضر در جلسه ۱/۸/۸۲ كميته انفورماتيك اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري

كانون آذربايجان غربي و كردستان - جناب آقاي حميد چاره ساز
كانون منطقه فارس - جناب آقاي شهرام مختاري
كانون آذربايجان شرقي و اردبيل - جناب آقاي فاروق فيضي
كانون گيلان - آقاي سيد حسن سجادي
كانون مازندران و گلستان - آقاي كارون روحاني
كانون مركز - آقايان علي طلايي و حسين زينعلي

نمايندگان كانون هاي تازه تاسيس ذيل كه به عنوان ناظر در اين جلسه شركت داشتند .
كانون كرمانشاه همدان و ايلام
كانون خوزستان و لرستان

بالا
فهرست اصلي


گزارش كميته انفورماتيك كانون مركز جهت راه اندازي سايت اطلاع رساني كانونها
به نام خدا
گزارش كميته انفورماتيك ، كانون مركز
سايت اطلاع رساني كانونها ، www.iranbar.com

۱ ) مقدمه

۲ ) مراحل طراحي و توليد و برپايي سايت
۱ - ۲ ) برآورد مراحل ايجاد سايت
۲ - ۲ ) اقدامات اجرائي برپايي سايت
۳ - ۲ ) بخشهاي مهم سايت

۳ ) ارزيابي عملكرد و اهداف پروژه
۱ - ۳ ) اهداف اوليه
۲ - ۳ ) ارزيابي عملكرد فعلي
۳ - ۳ ) نيازمندي هاي كلان

۴ ) معرفي نمايندگان كانون ها

۵ ) مسائل مالي كميته انفورماتيك

۶ ) مسائل باقي مانده
۱ - ۶ ) نكات گزارش نيازمنديهاي عمومي سايت ، طرح هيئت مديره كانون مركز
۲ - ۶ ) معرفي نمايندگان كانون هاي بعدا تاسيس يافته
۳ - ۶ ) تامين و پرداخت مبالغ مالي تعهد شده
۴ - ۶ ) تهيه و آماده سازي ، مطالب خواسته شده
۵ - ۶ ) بررسي سايت اطلاع رساني و اعلام هر گونه نظر يا پيشنهاد تكميلي
۶ - ۶ ) ايجاد و راه اندازي سازكارهاي تهيه خلاصه اخبار و متون فايلي
۷ - ۶ ) استفاده جدي از پست الكترونيك و ارتباط از طريق صفحه تماس با ما در سايت
۸ - ۶ ) استحضار كانونها از شيوه كدينگ عددي و حرفي كانونها
۹ - ۶ ) آماده شدن نمايندگان محترم انفورماتيك جهت تحويل مديريت توزيعي سايت

۷ ) پيشنهاد ويژه همايش ۱۴ اروميه
تهيه و تكثير لوح فشرده از ، مطالب سايت اطلاع رساني ، معرفي وكلا و كانون هاي دادگستري

۸ ) پيوست :
متن كامل گزارش نيازمنديهاي سايت ، طرح مورخ ۱۳/۸/۸۲ هيئت مديره كانون مركز


  * مقدمه و مراحل طراحي و توليد سايت

۱ ) مقدمه
بحث تشكيل سايت اطلاع رساني كانونهاي وكلاي دادگستري ، و كارهاي نرم افزاري مشترك ، ناشي از نياز يكسان و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده از تجربيات يكديگر و اتحاد واقعي ميان كانون هاي وكلاي دادگستري ، همزمان با بحث تشكيل اتحاديه در همايش هاي شيراز و اصفهان ، پايه گذاري شد ، و قبل از تشكيل رسمي اتحاديه به سازماندهي عملياتي رسيد .

در همايش مورخ ۲۰ و ۲۱/۹/۸۱ تهران ، طي توافق كتبي روساي هيئت هاي مديره كانون هاي وقت ، با تعيين يك نفر نماينده تام الاختيار ، توسط هيئت مديره از هر كانون و دو نفر از كانون مركز ، مجمع عمومي كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري ( بعدا در قالب كميته اتحاديه ) پيش بيني شد . در همان جلسه طرح جامع فن آوري اطلاعاتي كانونها مورد تصويب قرار گرفت ( طرح روي سايت كانون قابل مشاهده است ) . همچنين قرار شد ، با پرداخت مبالغي توسط اعضاء ، و بعد از معرفي نمايندگان تام الاختيار از طرف كانون ها ، مقدمات انتخاب هيئت اجرائي و اقدامات عملياتي شروع گردد .

سپس از طرف كانون ها ، نمايندگان انفورماتيك معرفي و اولين جلسه مجمع عمومي كميته انفورماتيك ، در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ تشكيل و هيئت اجرائي ، انتخاب شد . آنگاه با تعيين شرح نياز ، مناقصه عمومي برگزار ، كه به دليل مسائلي ( از جمله حجيم بودن مسائل طرح شده ، كه شامل طرحهاي اصلاح ساختار سازماني كانون ها ، طراحي و توليد سيستم مكانيزاسيون و اتوماسيون اداري كانون و طراحي و توليد سايت اينترنت كانونها ) ، مناقصه محدود برگزار شد . در اين مناقصه ، صرف نظر از حضور شركت كنندگان اوليه ، پيشنهاد كنندگان نهايي خيلي كمي ( فقط دو شركت ) حضور داشتند . لذا مقرر شد ، با تقسيم طرح كلان به سه طرح كوچكتر ، پروژه طراحي و اجراي سايت اطلاع رساني ، توسط نمايندگان كانون مركز ، انجام شود .

در همايش ۱/۸/۸۲ تبريز ، توسط مجمع عمومي كميته انفورماتيك ، ضمن تصويب عبارت و نام ( www.iranbar.com ) براي سايت كانون ها ، كليه اختيارات اجرائي به رياست هيئت اجرائي ، آقاي حسين زينعلي ، نماينده كانون مركز ، تفويض تصميم گيري و اجرائي گرديد ، كه منجر به طراحي و توليد و پياده سازي سايت حاضر شده است .

۲ ) مراحل طراحي و توليد و برپايي سايت
به طور كلي براي طراحي سايت اطلاع رساني كانون ها ، و با توجه به فرض حداقل قيمت پيشنهادي حدود ۷۰ ميليون تومان ، بخشها و مراحل اصلي پروژه و برآوردهاي آن ، به شرح ذيل تخمين زده شده است :

۱ - ۲ ) برآورد مراحل ايجاد سايت
الف ) مسائل طراحي و مديريت پروژه و عناوين موضوعي و چگونگي پياده سازي مطالب ، ۲۰ ميليون تومان
ب ) پياده سازي فني و طراحي تكنيكي سايت ، ۱۵ ميليون تومان
ج ) جمع آوري ، خلاصه برداري ، تنقيح مطالب حقوقي و كاربردي ، ۱۰ ميليون تومان
د ) دوره تهيه و ورود اطلاعات تهيه شده به سايت ، ۵ ميليون تومان
ه ـ ) هزينه ميزباني فضا و مديريت پست الكترونيكي و پشتيباني فني و عمومي سايت ، ۲۰ ميليون تومان

۲ - ۲ ) اقدامات اجرائي برپايي سايت
در اين ميان ، با توجه به سوابق كارهاي رايانه اي توسط رئيس هيئت اجرائي و تفويض اختيارات به عمل آمده ، اقدامات اجرائي ذيل ، براي برپايي سايت اطلاع رساني ، انجام شده است :

حوزه الف ) مسائل طراحي موضوعي و مديريت پياده سازي ، عناوين و مطالب ، توسط آقاي حسين زينعلي انجام شده ، و تاكنون براي كانون ها ، هزينه اي در بر نداشته است .

حوزه فني ب ) توسط جناب آقاي مهندس نيما نوروزي ، فرزند يكي از همكاران وكيل ، تنظيم قرار داد انجام شده است . در حال حاضر حدود ۹۰% كارهاي قرارداد انجام شده است ( دو قسط از سه قسط پرداخت شده ) و با توجه به برخي درخواستهاي اضافه ، در كل حدود ۸۵% پيشرفت فيزيكي دارد ، انتظار مي رود تا اول مهر ۱۳۸۲ ، يعني قبل از انقضاي مدت يكسال از شروع پروژه ، وارد دوره پشتيباني فني گردد .

حوزه هاي ج ) جمع آوري ، خلاصه برداري ، تنقيح مطالب حقوقي و كاربردي ، و د ) ورود اطلاعات تهيه شده به سايت ، كلا توسط امكانات مستقر در كانون مركز و مقداري نيز همكاري كانون هاي عضو ، تهيه و اقدام شده است . در اين راستا ، از طرف كانون مركز ، تقريبا يك نفر نيروي تمام وقت ، آقاي انصاري براي اين كار بسيج شده است . از طرفي تهيه منابع ( بيشتر از طريق كانون مركز و برخي كانونها ) و تبديل متون سنتي به متون فايلي و ورود اطلاعات به بانك اطلاعات سيستم ، اكثرا توسط آقايان زينعلي و انصاري ، انجام شده است .

حوزه ه ـ ) هزينه ميزباني فضا و مديريت پست الكترونيكي ، به صورت خاص از طرف كانون مركز ، با شركتهاي كامپيوتري ، تقبل هزينه شده است .

قابل توجه است كه دوره هاي ثبت اسامي سايت ، و اجاره فضا ( هاستينگ ) ، و سرويس و فضاي مورد استفاده در پست الكترونيكي ، از طريق شركت طرف قرارداد ( آرمان پايا ) ، به مدت يكسال انجام شده است ، كه براي مهر ۸۳ نياز به تمديد قرارداد دارد . از طرفي ، سرويس پست الكترونيكي شركت مذكور در ابتدا مطلوب بود و لكن اخيرا وضعيت مناسبي ندارد . شركت مذكور علت اين امر را تغيير فيزيكي محل سرويس دهنده در خارج كشور و عوض شدن نرم افزارهاي پايه سرويس خويش مي داند . منتظر زمان براي مشاهده كيفيت بهتر سرويس فوق هستيم ، تا در صورت استمرار نارضايتي از سرويس مذكور ، از ساير شركتها استفاده شود .

البته حوزه عمومي پشتيباني ، چون هنوز به مرحله تحويل قطعي نرسيده است ، شروع نشده است . پيش بيني مي شود از نظر فني ، حداكثر تا اول مهر ۱۳۸۳ وارد دوره پشتيباني عمومي سايت شويم .

از نظر پشتيباني موضوعي ، چون در حال حاضر اكثريت و بلكه تمامي مسائل سايت ، به صورت فردي توسط رئيس هيئت اجرائي و مركز كامپيوتر كانون مركز ، اقدام ميشود ، امكان استمرار اين حالت نه تنها وجود نخواهد داشت ، بلكه اساسا بهتر است ، براي دوره پشتياني ، از حالت فردي به حالت هيئت تحريريه و جمعي و استفاده از توان و نيرو و دانش تعداد بيشتري از همكاران ، تغيير يابد . چگونگي انتخاب اعضاي هيئت تحريريه و روالهاي چگونگي تقسيم كارها و تشخيص متون نهايي ، لاجرم بهتر است ، در كميته و با دريافت پيشنهادات اجرائي ، عملياتي گردد .

۳ - ۲ ) بخشهاي مهم سايت
در حال حاضر ، سايت شامل سه بخش مهم براي كاربران و يك بخش مديريتي ذيل مي باشد :
الف ) بخش اطلاعات بانكي وكلا و كارآموزان وكالت دادگستري سراسر كشور ، كه از طريق جستجوي وكيل به تفكيك كامل كانون ، استان ، شهر و حتي قسمتي از نام يا نام خانوادگي يا حتي آدرس شهري ، قابل جستجو مي باشد . اطلاعات اين قسمت فعلا درخصوص تمامي كانون ها دقيق نيست ، نياز به تكميل اطلاعات خواسته شده وكلا براي درج در سايت مي باشد . لكن با اين همه اطلاعات كلي ، حدود ده هزار نفر قابل جستجو و مشاهده ميباشد . بعلاوه امكان معرفي سوابق و اطلاعات تخصصي براي وكلا و نيز در نظر گرفتن صفحات اختصاصي براي ايشان از نظر فني وجود دارد و از نظر اجرائي ، نياز به ابلاغ مجوزات مربوطه مي باشد .

ب ) اطلاعات متون تخصصي و عمومي حقوقي ، شامل عناوين و صفحات متعدد به شرح ، قسمت سمت راست سايت و ساير عناوين فرعي در صفحات بعدي ( نزديك به ۵۰ عنوان اصلي و فرعي ) و درحدود ۱۴۰۰ ركورد اصلي و نزديك به ۸ مگا بايت فضاي اطلاعات متون تايپي و مقادير متنابهي فايل تصاوير و غيره سازماندهي شده است . اين بخش مخصوصا در قسمت كتابخانه ديجتالي ، در آينده نزديك به شدت قابل توسعه مي باشد . قابل توجه آنكه تمامي مطالب صفحات از طريق قسمت « كاوش » قابل جستجو مي باشد ، كه كل سايت به صورت بانك اطلاعاتي قابل جستجو مي باشد .

ج ) بخش تماس با ما و نيز راه اندازي انجمن هاي حقوقي و استفاده كاملي از پست الكترونيكي ، از بخشهاي باقيمانده است كه ، علي القاعده با مشاركت حضوري وكلا قابل راه اندازي و رازيابي مي باشد . اين حوزه محل ارتباط وكلا و كارآموزان با سايت و با يكديگر مي باشد .

د ) بخش مديريتي شامل دسترسي به صفحات كنترل كننده مطالب سايت از حيث ايجاد ، اصلاح و حذف ركوردهاي بانك اطلاعات وكلا و متون سايت ، كه فعلا از طريق كانون مركز انجام مي گردد و در نظر است ، در آينده نزديك به صورت توزيعي از طريق تمامي كانون هاي وكلا ، تشريك مساعي گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * ارزيابي عملكرد و اهداف پروژه و معرفي نمايندگان انفورماتيك كانونها

۳ ) ارزيابي عملكرد و اهداف پروژه
۱ - ۳ ) اهداف اوليه
به طور كلي ، اهداف اوليه پروژه « طراحي و توليد و پياده سايت اطلاع رساني » با تاكيد بر اختصاص يك آدرس پست الكترونيكي براي هر فرد حقيقي وكيل و كارآموز و نيز واحدهاي كانون ها ، ضمن آشنائي وكلا و كانون ها با فن آوري هاي نوين اطلاعاتي ، حركت به سمت ايجاد بسترهاي ارتباطي نوين ميان وكلا و كانون با يكديگر و با جامعه حقوقي و كشوري داخلي و خارجي مي باشد . در اين راستا مراحل ذيل قابل تامل است :

الف ) مرحله تهيه و ارائه اطلاعات صنفي و تخصصي مورد نياز ، وكلاي دادگستري در اينترنت

ب ) مرحله ارتباط الكترونيكي وكلا با كانون ها ، از طريق انتقال ديجيتالي نظرات وكلا ، صفحه تماس با ما در سايت و نيز استفاده عملياتي از پست الكترونيكي بين وكلا و كانون ها .

ج ) مرحله تعامل كامل و مبادله اطلاعات الكترونيكي و درخواستهاي ديجيتالي ، ميان وكلا و كانون ها و اشخاص ثالث دولتي و عمومي داخلي و خارجي .

۲ - ۳ ) ارزيابي عملكرد فعلي
به نظر مي رسد ، در حال حاضر ، سايت در قسمت مرحله اول و بخشي از مرحله دوم را با موفقيت عملياتي نموده است . لكن هنوز به صورت اساسي ، موضوع عملياتي شدن پست الكترونيكي و حتي بحث ارتباط وكلا با سايت ، از طريق ارائه نظرات وكلا ، به صورت ديجيتالي و الكترونيكي با كميسيون ها و قسمتهاي مختلف كانون ، در مرحله اوليه بسر مي برد .

از نظر آماري ، ميزان استقبال استفاده كنندگان ، يعني مشاهده كنندگان سايت ، به سرعت رو به افزايش است و اين موضوع از طريق كنترل تعداد صفحات باز شده سايت و مخصوصا اظهارات برخي همكاران ، كه اخبار و مطالب مهم صنفي را از طريق سايت مطلع شده اند ، قابل احراز است . بعلاوه تجربه نظر سنجي از كارآموزان كانون مركز ، كه مسائلي نظير ، تاريخ هاي امتحانات كارآموزي يا نمونه سوالات را از طريق سايت ، به صورت مستقيم استفاده كرده اند ، صحت اين امر را به اثبات رسانده است .

لكن از نظر ميزان اشخاصي كه مبادرت به درج نظرات خود و ارتباط با كانون از طريق صفحه تماس با ما ، يا ارسال پست الكترونيكي كرده اند ، بسيار كم و فعلا اميدوار كننده ، نميباشد .

به هر تقدير ، براي رواج هر بيشتر فرهنگ استفاده از سايت اطلاع رساني و پست الكترونيكي ، با فرض فقدان مشكلات تكنيكي و خريد تجهيزات سخت افزاري و آموزش هاي عمومي اوليه ، نياز به تبليغات مستقيم ، نظير اعلام مراتب از طريق نشريات داخلي و عمومي كانونها ، چاپ و انتشار پوستر و جزوات تبليغي ، اعلام در نامه هاي ارسالي براي وكلا و ساير راه كارهاي اطلاع رساني به همكاران ، مورد نياز مي باشد .

بديهي است مرحله تعامل كامل بين وكلا و كانونها ، نيازمند اتوماسيون و مكانيزاسيون كامل امور اداري كانون ها و سپس امكان حضور ديجيتالي وكلا ، براي انجام امور اداري خود از طريق مراجعه به سايت كانون هاي مي باشد ، كه فعلا مقدمات و امكانات لازم براي اين مرحله ، وجود ندارد . انتظار مي رود ، با عملياتي شدن كامل مرحله اول و دوم ، و طراحي و استفاده تمام عيار از سيستم هاي اتوماسيون و مكانيزاسيون امور اداري كانون ، مقدمات حضور در مرحله مبادلات كامل الكترونيكي ، فراهم گردد .

۳ - ۳ ) نيازمندي هاي كلان
از طرف ديگر ، حركت عمومي كانون ها ، در استفاده كامل از سايت اطلاع رساني بايد به سمتي باشد ، كه هر وكيل يا كارآموز ( و حتي متقاضي ) وكالت دادگستري ، در تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري فعلي يا آتي ، بتواند با مشاهده هفتگي سايت كانون و چك كردن پست الكترونيكي خويش ، هر آنچه كه لازم است از طريق حضور مستقيم و فيزيكي در محيط و ساختمان كانون متبوع به دست آورد ، از طريق سايت ، مطالب عمومي و حتي محرمانه صنفي و نيز دريافت و ارسال مطالب از طريق پست الكترونيكي ، اقدام نمايد .

به عبارت ديگر ، لزوم حضور فيزيكي وكلا و كارآموزان براي ملاقات و ارتباطات با كانون ها ، به حداقل نزديك به صفر ، كاهش پيدا نمايد و در مقابل امكان تماس الكترونيكي مسئولين كانون و كميسيون ها با وكلا و نيز وكلا با يكديگر ، به حداكثر ، از طريق سايت اطلاع رساني افزايش پيدا نمايد .

بديهي است براي نيل به اين مقصود ، استفاده از تمامي راه كارهاي مقدماتي ذيل ، قابل اقدام ميباشد :
الف ) ايجاد تسهيلات خريد كامپيوتر معمولي و دستي و ساير تجهيزات مورد نياز ، با همكاري شركتهايي كه از طريق طرح تكفا ، در حال فروش تجهيزات سخت افزاري هستند ، براي همكاران وكيل و كارآموز ،

ب ) برقراري كلاسهاي عمومي آموزش كامپيوتر و اينترنت ، از طريق موسسات آموزشي و حتي در محل كانونها ، و سپس ايجاد كلاسهاي آموزش تخصصي ،

ج ) تشكيل كميته انفورماتيك و انجمن هاي كامپيوتر يا انفورماتيك در كانون ها و سازماندهي كليه وكلا و كارآموزان علاقه مند يا درگير مسائل مذكور ، اعم از مباحث عملياتي يا تئوريك ،

د ) اجباري كردن آموزش كامپيوتر براي كارآموزان و يا تكاليف تهيه مطالب مسائل مورد نياز سايت ، در حوزه زبان فارسي و يك بخش از زبانهاي بيگانه مورد پشتيباني ، فعلا انگليسي ، فرانسه و عربي

ه ـ ) استفاده از تمامي ابزارهاي اطلاع رساني و تبليغاتي ، برگزاري مسابقات و سمينارها و امثالهم

۴ ) معرفي نمايندگان كانون ها
متعاقب مصوبات جلسات ۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۳۸۱ از طرف كانون هاي محترم وكلاي دادگستري ، اشخاص ذيل به عنوان نمايندگان تام الاختيار كميته انفورماتيك معرفي شده اند :

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان ، آقاي حميد چاره ساز

كانون وكلاي دادگستري فارس و بنادر ، آقاي شهرام مختاري

كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل ، آقاي فاروق فيضي

كانون وكلاي دادگستري اصفهان ، آقاي يوسف شفيع زاده

كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، آقاي كارن روحاني

كانون وكلاي دادگستري خراسان ، آقاي سيد احمد احمدي ( مدتي سركار خانم هاله كشاورز )

كانون وكلاي دادگستري گيلان ، آقاي سيد حسن سجادي

كانون وكلاي دادگستري مركز ، آقايان حسين زينعلي و علي طلائي ( در ابتدا آقاي محمود سعادتيان )
ا
ز طرفي ، نمايندگان كانون هاي وكلاي دادگستري همدان ، كرمانشاه و ايلام ، كانون وكلاي دادگستري خوزستان
و لرستان و كانون وكلاي دادگستري قزوين و زنجان ، به طور رسمي به كميته انفورماتيك ، معرفي نشده اند .

طبق تصميمات جلسات ۲۵/۲/۱۳۸۲ و مورخ ۱/۸/۸۲ در حال حاضر :
آقاي حسين زينعلي به عنوان رئيس هيات اجرائي كميته ، آقاي علي طلائي به عنوان معاون فني ، آقاي كارن روحاني مدير اداري ، آقاي يوسف شفيع زاده مدير مالي ، آقاي شهرام مختاري بازرس اصلي و آقاي فاروق فيضي بازرس علي البدل به مدت دو سال ، تا تاريخ ۲۵/۲/۸۴ انتخاب شده اند .
بالا
فهرست اصلي


  * مسائل مالي كميته انفورماتيك ( پروژه )

۵ ) مسائل مالي كميته انفورماتيك
۱ - ۵ ) طبق مصوبه مورخه ۲۱/۹/۸۱ براي هزينه هاي مالي ، با تعيين صندوق و حساب مشترك در كانون مركز ، هر كدام از اعضاء ( متناسب با امكانات ) به شرح ذيل ، مقرر بود ، به تامين بخشي از نيازهاي مالي اقدام نمايند :

كانون وكلاي دادگستري مركز ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري فارس و بنادر ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري اصفهان ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري خراسان ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي و كردستان ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري گيلان ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال
كانون وكلاي دادگستري مازندران و گلستان ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال

كه در مرحله اول ( سال ۸۲ - ۱۳۸۱ ) ، صرف نظر از كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل ، بقيه كانون ها سهم مالي خويش را پرداخت نموده اند كه در حساب مشترك و ويژه ، در كانون مركز نگهداري مي گردد و از اين صندوق براي پرداخت هاي قرارداد فني ، تاكنون اقدام شده است .

۲ - ۵ ) از طرفي براي مرحله دوم طرح ( سال ۸۳ - ۱۳۸۲ ) ، حسب تصميمات جلسه ۱/۸/۱۳۸۲ نشست تبريز ، مقرر گرديد ، با توجه به حضور كانون هاي سه گانه بعدا استقلال يافته ، ( كانون هاي وكلاي دادگستري همدان ، كرمانشاه و ايلام ، كانون خوزستان و لرستان و كانون قزوين و زنجان ) هر كدام از كانون هاي جديد ، معادل مبلغ يك ميليون تومان و ساير كانون ها ، مشابه مرحله قبل ، كانون مركز ، چهار ميليون تومان ، كانونهاي فارس ، اصفهان ، آذربايجان شرقي و اردبيل و خراسان هر يك دو ميليون تومان و ساير كانون ها هر كدام يك ميليون تومان ، براي مرحله دوم ، به حساب مشترك ، از طريق حسابداري كانون مركز اقدام نمايند ، كه تاكنون به غير از كانون مركز و كانون آذربايجان غربي و كردستان ، ساير كانون ها ، تعهد مالي خود را انجام نداده اند .

۳ - ۵ ) جهت تشويق و مشاركت بهتر نمايندگان كانونها و امكان هزينه در خود محل هر كانون ، پيشنهاد شده است ، براي تهيه منابع متني وتصاوير مورد نياز براي درج در سايت ، مي توانند از محل سهم تعهدي خود ، با نظارت و هماهنگي قبلي رياست هيئت اجرائي ، نسبت به هزينه هاي مالي اقدام نمايند . كه توسط برخي كانون ها ، اقدامات اوليه انجام شده و لكن هنوز مسائل دقيق و كامل آن ، توسط كانون ها به كميته انفورماتيك گزارش نشده و به صورت قطعي ، حل و فصل و تسويه نشده است .

۴ - ۵ ) از حيث هزينه نيز تاكنون قرارداد قطعي طراحي و پياده سازي فني ، با مجري ( آقاي مهندس نيما نوروزي ) منعقد شده است ، در حدود ۶۵% از مبلغ قرارداد ( حدود ۸۵% پيشرفت پروژه ) پرداخت شده و قسط سوم ، موكول به تحويل قطعي و شروع دوره پشتيباني و كسورات حسن انجام كار نيز بعد از طي دوره گارانتي سيستم ، به مجري پرداخت و قرارداد پشتيباني عمومي منعقد خواهد شد .

۵ - ۵ ) همچنين به دليل ضرورت استفاده و نظارت عليه ، مهندسان نرم افزاري به عنوان مشاورين فني پروژه ، تاكنون به دليل همكاري صميمانه مشاوران قبلي ، به صورت مجاني انجام شده است . لكن جهت استفاده از خدمات مشاور ارشد و ناظر فني فعلي پروژه ، جناب آقاي مهندس محمد بهفر ، قرار بر پرداخت معادل ساعتي پنج هزارتومان به مشاراليه ، براي نظارت فني بر سايت مي باشد ، كه تاكنون پرداختي نشده و ذمه كميته ، مشغول مي باشد .

۶ - ۵ ) ساير هزينه هاي مربوط به ثبت اسامي ( www.iranbar.com & net & org ) در حوزه و دامين عمومي و نيز ثبت در حوزه ( www.iranbar . ir ) به علاوه هزينه اجاره فضاي ارائه اطلاعات سايت توسط سرويسهاي شركت هاي كامپيوتري در خارج كشور و نيز استفاده از خدمات پست الكترونيكي و فضاي اين حوزه و نيز خدمات استفاده از خطوط ارتباطي براي تماس تقريبا هر روزه و دائمي با اينترنت براي انتقال مطالب در سايت و مديريت سايت و نيز تمامي هزينه هاي مربوط به تهيه منابع و نيز آماده سازي متون و امثالهم ، و حتي هزينه هاي سخت افزاري كامپيوتر و مودم مورد استفاده براي مديريت سايت ، عمدتا توسط كانون مركز تقبل هزينه و تدارك شده است .

۷ - ۵ ) از طرفي با توجه به اشتياق وكلا و كارآموزان به داشتن صفحات خاص در اينترنت و نيز امكان معرفي جامع و طرح تيپ يكنواخت اطلاع رساني از سوابق علمي ، خدمتي ، و تخصصي وكلا در سايت كانون ، پتانسيل جذب مبالغي از كليه وكلا براي سايت ، به نحوي كه از محل همكاري و همياري خود وكلا ، بقيه مسائل و نيازهاي مالي سايت ، پشتيباني شود ، وجود دارد ( اعم از امكان برقراري نظام شارژ ماهانه يا فصلي ، مستقيما از طرف وكلا به صندوق مشترك ، يا تخصيص مبالغي در هنگام تمديد پروانه و تامين نيازهاي مالي از طريق كانونها طبق روال فعلي ) .

به نظر مي رسد ، نظر به اهميت اين مباحث ، مناسب است ، مطالب در كميته انفورماتيك ، نهايي شده و به عنوان پيشنهاد ، به مجمع عمومي هيات هاي مديره كانون ها ، جهت تصويب يا هر گونه اظهار نظر ، ارائه گردد .
بالا
فهرست اصلي


  * مسائل باقي مانده مهم پروژه

۶ ) مسائل باقي مانده
در خصوص مسائل باقي مانده مربوط به سايت اطلاع رساني ، نكات ذيل حائز اهميت است ، كه انتظار دارد ، كانون هاي محترم ، از طريق نمايندگان خويش مساعي لازم را جهت اتمام مسائل مبذول دارند .

۱ - ۶ ) با توجه به طرح گزارش نيازمنديهاي توسعه سايت اطلاع رساني كانون ، كه براي طرح در جلسه مورخ ۲۶/۸/۸۲ هيئت مديره كانون مركز ، تهيه شده است ، شامل مطالب و مواردي است ، كه همچنان نياز به اظهار نظر صريح كانونها و نيز چگونگي سازوكار عمليات و اجرائي توسط كانون هاي مختلف دارد . لذا به پيوست ، عين گزارش جهت بررسي و استحضار مجدد همكاران محترم در همايش۱۴ ، جهت اخذ نظرات ايشان ، تقديم مي گردد .

۲ - ۶ ) معرفي نماينده تام الاختيار از طرف هيئت مديره كانون هاي سه گانه باقي مانده ، كانون همدان ، كرمانشاه و ايلام ، كانون خوزستان و لرستان و كانون قزوين و زنجان براي عضويت در كميته انفورماتيك و كامل شدن اعضاي مجمع عمومي كميته انفورماتيك كانونها .

۳ - ۶ ) تامين و پرداخت مبالغ مالي تعهد شده ، كانون هاي باقي مانده ، جهت تكميل اعتبارات صندوق مشترك و يا تبادل اطلاعات مربوط به هزينه تهيه منابع مورد نياز سايت در هر كدام از كانونها و نهايي كردن آن براي تسويه حساب ، كه نماد واقعي مشاركت تمامي كانونها در اقدامات انجام شده باشد .

۴ - ۶ ) تهيه و آماده سازي مطالب خواسته شده ، فهرست كامل مشخصات اصلي وكلا و كارآموزان و تهيه عكسهاي ايشان به همراه ساير اطلاعات كلي كه مفصلا در نامه هاي قبلي درج شده است ، به صورت فايل هاي متني word و تصاوير كوچك ديجيتالي و ارسال به كانون مركز ، جهت به روز رساني سايت و بانك اطلاعات سيستم .

۵ - ۶ ) بررسي مجدد محتويات سايت اطلاع رساني و اعلام هر گونه نظر يا پيشنهاد براي بكارگيري در سايت . زيرا با توجه به برنامه زمان بندي ، احتمالا از مهر ماه ۱۳۸۳ ، تحويل قطعي سايت از طرف مجري فني ، نهايي شده و دوره پشتيباني شروع خواهد شد . لذا تغييرات درخواستي در آينده مستلزم هزينه بسيار ببيشتري خواهد بود .

۶ - ۶ ) ايجاد و راه اندازي سازكارهاي تهيه خلاصه اخبار كانون ، هيئت مديره و كميسيون ها جهت درج در سايت ، ذيل كانون متبوع . بعلاوه تهيه و آماده سازي فايل هاي متني تمامي مجلات حقوقي و نشريات داخلي و مقالات همكاران ، به صورت ديجيتالي براي ارائه در سايت .

۷ - ۶ ) استفاده جدي از پست الكترونيك براي تبادل نظرات ميان نمايندگان كانونها و سپس اجراي انواع برنامه هاي تشويقي و حمايتي ، جهت توسعه استفاده وكلا از كامپيوتر و اينترنت و ارتباط پست الكترونيكي ميان ايشان و حداقل ارتباط از طريق صفحه تماس با ما در سايت ، و حركت به سمت استفاده حداقل هفتگي از سايت كانون .

۸ - ۶ ) جهت استحضار كانونها از شيوه كدينگ و شناسه تعلقي به كانونها در سيستم ، مورد استفاده در سايت كانون و كلمات اختصاري براي معرفي كانون و كد عددي ، كه قسمت اخير ، پيشنهاد مي گردد ، در مكاتبات بين كانون ها ( شماره نامه ها ) نهايي شده و حتي اول كد عددي ، قبل از شماره پروانه وكلاي محترم دادگستري ، درج شود ، كه تمامي پروانه ها در كشور ، داراي گرامر يكسان باشد . جدول ذيل معرف شناسه هاي پيشنهادي مي باشد .
كد عددي        كد حرفي كانون - كد عددي كد حرفي كانون
۱۱        FAR         فارس -         ۱۰        CEN        مركز
۱۳        WAZ        آذربايجان غربي -         ۱۲        EAZ        آذربايجان شرقي
۱۵        MAZ        مازندران -         ۱۴        ISF        اصفهان
۱۷        GIL        گيلان -         ۱۶        KHO        خراسان
۱۹        KSH        كرمانشاه         - ۱۸        GHZ        قزوين
۲۱        KER        كرمان -         ۲۰        KHZ        خوزستان

به عنوان مثال ، شماره پروانه فعلي وكيلي از كانون مركز ، مثلا ۵۷۷ در سايت به صورت ۵۷۷ - ۱۰ تعريف شده است و همكار محترم مثلا كانون خراسان با پروانه ۲۳۳ ، به صورت ۲۳۳ - ۱۶ و الي آخر . از طرفي چنانچه اين شيوه در مكاتبات كانون ها و كلا شماره هاي دبيرخانه نيز مرسوم گردد ، منجر به تعرفه عددي كانون ها مي گردد ، كه فوايد مشخصي ، مخصوصا در سيستم هاي كامپيوتري اتوماسيون و مكانيزاسيون دارد .

مثلا شماره مكاتبات كانونها در صورت اضافه شدن به كد معرف كانون ، كانون فارس لاجرم به صورت شماره - ۱۱ و مثلا كانون مازندران به صورت شماره - ۱۵ خواهد بود ، كه براي شناسائي مكاتبات كانونها مناسب تر مي باشد .

بعلاوه با استفاده سه حرف از حروف انگليسي ، به عنوان پشوند يا پيشوند ، كد لاتين كانون ها ، براي معرفي پست الكترونيكي قسمتهاي كانون ، حائز اهميت و تسهيل كننده ، شناسائي اين اسامي مي باشد . مثلا رياست هيئت مديره ( chairman ) با اضافه شدن به حروف اختصاصي ، براي كانون مركز به صورت chairman . cen@iranbar.com و براي رياست هيئت مديره اصفهان به صورت chairman . isf@iranbar.com خواهد بود . كه براي بقيه اركان كانون و مخصوصا كميسيون ها به همين ترتيب مي تواند ، راه گشا باشد .

بديهي است ، شيوه مذكور ، براي استاندارد سازي اسامي پست الكترونيكي ، پيشنهاد شده است و تمامي اركان كانون ها ، مي توانند هر اسمي را كه تمايل داشته باشند ، براي پست الكترونيكي خويش پيشنهاد نمايند . لكن اسامي مذكور ، فاقد يك نظم مشخص و امكان شناسايي گرامري مي باشد .

۹ - ۶ ) آماده شدن نمايندگان محترم انفورماتيك ، جهت تحويل اسم كاربري ( username ) و كلمه عبور ( password ) براي مديريت كنترل مطالب سايت اطلاع رساني حوزه كانون متبوع خويش ، اعم از اصلاح يا حذف مطالب قبلي ، ارائه مطالب جديد ، و اضافه كردن و تغييرات ضروري ركوردهاي اطلاعاتي وكلا و كارآموزن كانون متبوع ، جهت تحقق مديريت مستقيم توزيعي كانونها در سايت فعلي .

در اين خصوص در نظر است ، براي شهريور يا مهر ۱۳۸۳ ، در همايش يك يا دو روزه ، با برگزاري كارگاه آموزشي ، در كانون مركز ، نمايندگان محترم ، طي يك دوره فشرده ، چگونگي كاركردن با صفحات مديريت سايت كانون متبوع آموزش داده شده و سپس عملا و به صورت كامل ، اين قسمت به كانون هاي محترم واگذار گردد . اين كار موجب توزيع سهم مديريت سايت ، بين كانون هاي محترم مي گردد .

بديهي است تا زمان مذكور ، كماكان تمامي مسائل سايت از طريق نمايندگان كانون مركز ، انجام خواهد شد . قابل توجه آنكه ، به دليل اهميت موضوع ، استفاده از شركت هاي كامپيوتري يا اشخاص متخصص ، فقط براي تهيه منابع و اطلاعات اوليه توصيه مي گردد و لكن مديريت بايد در هر حوزه ، لزوما و ضرورتا توسط شخص حقيقي همكار وكيل دادگستري ، مباشرت شود .
بالا
فهرست اصلي


  * پيشنهاد توليد و تكثير لوح فشرده معرفي وكلاي كشور و مطالب سايت اطلاع رساني

۷ ) پيشنهاد ويژه همايش ۱۴ اروميه
به عنوان يك نماد تبليغاتي و عملياتي از راه اندازي سايت اطلاع رساني ، پيشنهاد ميشود ، در صورت تصويب هيات مديره محترم حاضر در همايش ۱۴ اورميه ، در تاريخ سررسيد افتتاح رسمي سايت ، مورخ ۱/۸/۱۳۸۳ يا تاريخ همايش بعدي ، توسط كانون مركز و به شرط تكميل شدن اطلاعات وكلاء و كارآموزان سراسر كشور ( توسط ساير كانون هاي محترم ) ، يك لوح فشرده ، شامل تمامي مطالب سايت و نيز اطلاعات عمومي وكلا و كارآموزان كانون هاي يازده گانه ، و البته معرفي صوتي و تصويري شايسته از كانون هاي وكلا ، تهيه شده و با تكثير به مقدار متناسب ، به تمامي همكاران وكيل و كارآموز ، در سطح كشور هديه شود . هزينه طراحي و تكثير و تحويل ، به عهده كانون هاي وكلا باشد . بديهي است ، چنين لوح فشرده شامل اسامي تمامي وكلاء و مطالب صنفي و حقوقي ، مي تواند به ساير اشخاص جامعه حقوقي و دولتي به فروش برسد و نيازهاي مذكور را مرتفع نمايد .
هيات اجرائي كميته انفورماتيك ،
كانون هاي وكلاي دادگستري ، حسين زينعلي

بالا
فهرست اصلي


  * مطالب مورد نياز براي تصميم گيري - گزارش تقديمي به جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲

به نام خدا
مسائل اساسي مورد نياز براي تصميم گيري و پشتيباني سايت اطلاع رساني كانون
طرح هيئت مديره محترم كانون مركز ، جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۲
www.iranbar.com

مقدمه
با توجه به راه اندازي سايت كانون ، كه براي امكان همگرائي ساير كانونها ، تحت عنوان سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، پياده سازي شده است ، جهت پوشش مطالب وكالتي و حقوقي و به روز بودن و استفاده جامع و كامل از سايت ، مسائل مهم ذيل ، نياز به تصميم گيري هيئت محترم مديره و پشتيباني كميسيونها دارد . زيرا براي نيل به گسترش روز افزون اينترنت در جامعه وكالت و رواج هر چه بيشتر پست الكترونيكي و نيز ايجاد موج تحقيق حقوقي و قضائي و ترجمه از خارج به داخل و از داخل به خارج ، نياز به همكاري همه جانبه اعضاء محترم هيئت مديره و پيش قراول بودن در اين جبهه مورد نياز است .
تبليغات و اطلاع رساني در سايت

بحث تفكيك حوزه هاي تبليغ سنتي با نيازهاي اطلاع رساني امروزي ، شايسته است مورد مداقه قرار گيرد . زيرا حداقل اطلاعات مشخصات فردي ، تحصلات ابتدائي ، متوسطه ، دانشگاهي به صورت رشته ، سال اخذ ، معدل ، پايان نامه و نيز مشخصات تاريخ صدور پروانه وكالت و نيز سوابق رسمي استخدام دانشگاهي و قضائي و حقوقي ادارات و شركتها به صورت كلي ، يكي از نيازهاي اطلاع رساني شناخت وكلا مي باشد ، كه مي توان تحت شرائطي در سايت كانون اقدام نمود . بعلاوه امكان معرفي تمامي آثار حقوقي منتشره ، اعم از كتاب ، مقاله و همكاري با سايت اتحاديه به صورت فهرست ، قابل ارائه مي باشد . اين كار هم معرفي وكيل است و هم تشويق همكاري و پركردن خلاءهاي موضوعي سايت .

رفع نياز اينترنتي وكلا
شكي نيست امروزه موضوع داشتن سايت و صفحه معرفي در اينترنت براي وكلا و كارآموزان ، بعنوان يك نياز اساسي مطرح است و در آينده شدت آن بيشتر خواهد شد . از طرفي كانون مي تواند ، طريقه انفعالي در پيش بگيرد و وكلا و كارآموزن را در بازار فعلي بدون پشتيبان رها شوند . و ممكن است بتوان با تدابيري ، معرفي هر وكيل در سايت اطلاع رساني ، امكان اطلاع رساني وكيل در حد عناوين پيش فرض در نظر گرفت و براي پشتيباني اين امور ، به طور سالانه از هر كدام از وكلا مبلغي را دريافت نمود . بديهي است در اين فرض از طرفي نياز وكلا براي داشتن صفحه اختصاصي در اينترنت پشتيباني ميشود و از طرفي اين امر با كمترين هزينه مالي براي وكلا فراهم ميشود و متقابلا هم كيفيت و كميت معرفي وكلا تقريبا به صورت تيپ و يك نواخت خواهد بود و هم اينكه امكان تزريق مالي مستمر براي پويايي سايت فراهم ميشود .

اخذ مجوز خبرنامه الكترونيكي
در زمان شروع و راه اندازي خبرنامه الكترونيكي از اول مرداد ۱۳۸۲ ، با پيگيري مشخص گرديد كه براي انتشار الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي نياز به اخذ مجوز مربوطه از وزارت ارشاد دارد ، كه تمامي مدراك و استعلام از محضر رياست محترم كانون به عمل آمد ، كه آيا خبرنامه الكترونيكي داخلي كه فقط براي وكلا و كارآموزان ارسال مي شود مشمول شمول قانون است يا خير و در هر حال مجوز اخذ شود . هنوز پاسخي دريافت نشده است .

امور هيئت مديره
با توجه به امكان ارائه مطالب محرمانه در سايت كه نياز به اسم كاربري و كلمه عبور ويژه دارد ، مي توان در عين بالابودن قسمتهاي عمومي سايت ، براي هيئت مديره محترم ، موضوعات قابل طرح جلسات بعدي ، اخذ نظرات اعضاء ، قسمت ويژه را طرح ، كه بدون مشاهده ساير اشخاص ، مهمترين مباحث از قبل ، در سايت آماده طرح و بحث باشد و بعد از پايان ، آن قسمت كه لازم است در اختيار و اطلاع ساير همكاران قرار گيرد ، بلافاصله در سايت قابل استفاده باشد . ضمن اينكه استفاده از پست الكترونيكي و چت نيز وجود دارد . از طرفي لازم است ، اعضاء محترم هيئت مديره ، شخصا بر قسمتهاي مختلف سايت نظارت داشته و براي ارائه مطالب در سايت ، پيش قدم سايرين باشند .

كميسيون كارآموزي
براي اطلاع رساني تمامي مسائل مربوط به كارآموزان ، اطلاعيه ها و عين متن ، سخنراني ماهانه و هفتگي و تكاليف كارآموزي . تحويل متن فايل تايپي تحقيقات پايان اختبار جهت درج در سايت . اجباري شدن مرحله اول آموزش استفاده از كامپيوتر و سايت اطلاع رساني كانون يا ارائه مدارك قابل قبول . اجباري شدن يا تشويق شديد به مرحله دوم آموزش كامپيوتر ، بلد بودن تايپ كامل ده انگشتي . امكان تخصيص ( وقت - ساعت ) كارآموزان براي تكميل مسائل جمع آوري و تدوين و تنقيح سايت كانون . مسائل آموزشي و مسابقاتي . امكان آموزش تدريجي كه هم براي كارآموزان و هم وكلا قابل استفاده است .

كميسيون انتشارات
ارسال كليه مقالات رسيده براي درج در سايت و ضرورت تحويل به صورت فايلهاي كامپيوتري و با فرمت مناسب ، عنوان ، مولف ، كليد واژگان ، چكيده و متن سازماندهي شده . امكان انجام مسابقات تشويقي داخل كانون ، بين كانونها ، مشترك با مراكز دانشگاهي و قضائي و بين كشوري و منطقه اي و بين المللي . امكان كمك به تهيه و تنقيح مطالب مورد نياز سايت در قسمتهاي مختلف و سازماندهي انجمن هاي حقوقي .

كميسيون امور بين الملل
پشتيباني قسمت انگليسي ، فرانسه و عربي ، پشتيباني گروهاي زبان و انجمن هاي حقوقي . كميسيون ميتواند با ايجاد موج ترجمه خلاصه هاي حقوقي به فارسي و متقابلا تهيه خلاصه هاي حقوقي فارسي وترجمه به زبانهاي مهم خارجي ، خط شكنان تحول محتوايي سايت اطلاع رساني باشد . در اين خصوص انواع مسابقات و انجمن هاي حقوقي و تشويقات ميتواند راه گشا باشد . به علاوه امكان همكاري منطقه اي ، وكلاي فارسي زبان ( ايران ، تاجيكستان و افغانستان ) وكلاي اكو ، وكلاي آسياي ميانه ، وكلاي خليج فارس ، وكلاي خاورميانه ، وكلاي مسلمان و آسيايي و امثالم از بسترهاي مهم فعاليت كميسيون در سايت مي تواند باشد . به علاوه ايفاء نقش ارزنده منطقه اي و مركز IBA در منطقه امكان پذير است .

كميسيون روابط عمومي
تهيه و درج تمامي اطلاعيه هاي كانون در سايت . اطلاع رساني تمامي سمينارها و جلسات مهم كانوها . هماهنگي با ساير كانونها . ايفاي نقش روابط عمومي براي اتحاديه . پوشش نيازهاي اطلاع رساني سايت كانون .

كميسيون حقوقي
درج كليه سوالات و جوابها بلافاصله در سايت اطلاع رساني . امكان پاسخ گوئي به سوالات وارده در سايت ، در صورت ازدياد ، برخي توسط وكلا پاسخ داده شود و برخي توسط كميسيون . ايجاد بانك سوالات تكراري .
كميسيون نظارت براي امكان پوشش و رسيدگي به شكايات وارده از طريق سايت و اطلاع رساني در اين خصوص . جذب اخبار مورد نياز كميسيون از طريق اعلامات وارده به سايت و نيز اطلاع رساني مسائل
تخلفات و رسيدگي انتظامي .

كميسيون معاضدت قضائي
جهت ارائه خدمات معاضدت قضائي در قالب سوال و پاسخ و راهنمايي كه تمامي سوابق نيز در بانك سايت قابل استفاده مجدد ميباشد . ارائه خدمات معاضدت قضائي اينترنتي كه امكام مشاركت وكلاي بيشتري در صورت سازماندهي در سطح كشور وجود دارد .

ساير كميسيونها
نيز به فراخور خويش امكان اطلاع رساني در سايت و استفاده از آنرا دارند . زيرا با اختصاص يك پست الكترونيكي در سايت براي هر كميسيون ، و داشتن صفحات اختصاصي براي هر سايت و اعضاي آن ، امكان ايجاد رابطه مستقيم وكلا با كميسيون فراهم ميگردد .

وكلا و انتخابات
امكان مشاركت عمومي وكلا و كار آموزان مخصوصا از حيث شركت در انتخابات و اعلام نظرات و اطلاع رساني صحيح به ايشان و برگزاي جلسات و انجمن هاي علمي و چت هاي عمومي بسيار سهل الوصول ميباشد .

تصويب كدهاي عددي و حرفي كانون ها
تصويب طرح كد بندي عددي و سه حرف لاتين تمامي كانونها براي تسهيل ارتباطات دبيرخانه اي و پروانه وكالت و مطالب پست الكترونيكي وامثالهم . طبق جدول پيوست . اين جدول در كميته انفورماتيك همايش تبريز به تاييد كميته مشترك رسيده است و لكن براي اجرائي شدن ، لابد نياز به تصويب هيئت مديره يا اقدامات اجرائي اتحاديه دارد .

مديريت و تهيه منابع حقوقي سايت
در حال حاضر ، مديريت و مسئوليت تهيه مطالب حقوقي سايت ، در زمان طراحي و توليد و استفاده آزمايشي ، تا آخر پائيز يا حداكثر آخر سال ۱۳۸۲ ، به جهت وجود مصوبه قبلي هيئت مديره توسط شخص حقيقي نماينده انفورماتيك كانون مركز و تصويب مجمع عمومي فوق العاده كميته انفورماتيك كانونها بعنوان رياست هيئت اجرائي كميته اتحاديه ، از طرف نامبرده انجام ميشود .

لكن نظر به ضرورت حضور كامل كميسيونها در سايت و نيز افزايش حجم منابع اطلاعاتي ورودي به سايت ، و از طرفي فشار كاري مطالب سايت روي يك نفر ، لازم است ، هيئت مديره محترم حسب اقدامات انجام شده ، از طريق انتخاب يك نفر از هر كميسيون ، ترجيحا دبير كميسيون ، نسبت به همكاري همه جانبه با سايت و حتي تشكيل يك كميسيون فرعي با حضور دبيران مهمترين كميسيونهاي مذكور ، گروهي ( هيئت تحريريه ) براي استمرار و به روز رساني اخبار و منابع حقوقي سايت ، انتخاب شوند ، تا تمامي مسائل و مطالب در سايت ، ذيل نظر ايشان بررسي و اقدام شود .

بديهي است ، در صورت شروع حركت جدي كانون ، در آينده نزديك ، شايد اكثريت فعاليتهاي كانون قابل انجام و اقدام از راه دور و از طريق اينترنت قابل عمل باشد . ضمن اينكه امكان مشاركت تمامي وكلا در سراسركشور و حتي بين المللي به راحتي قابل اقدام مي باشد . به اميد آن روز .
نماينده انفورماتيك كانون مركز
رئيس هيات اجرائي كميته انفورماتيك
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi