لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

گزارش عملكرد ۱۳۸۳ مديريت سايت اطلاع رساني و برنامه هاي سال ۱۳۸۴
  * ۱) طرح بحث
  * ۲) چگونگي نياز به سايت مشترك
  * ۳) مديريت اجرائي و همكاران اصلي
  * ۴) اهداف و امكانات فعلي سايت
  * ۵) ايجاد سايتهاي اختصاصي
  * ۶) نواقص اطلاعاتي سايت
  * ۷) ايجاد صفحات اختصاصي معرفي كامل وكلا و كارآموزان دادگستري
  * ۸) برنامه هاي سال ۱۳۸۴ براي گسترش امور كيفي و كمي سايت
۱-۸) به روز رساني و تكميل اطلاعات اوليه وكلا و كارآموزان

  * ۲-۸) گسترش تخصيص پست الكترونيكي و استفاده كامل عملياتي از آن
  * ۳-۸) ايجاد انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري
  * ۴-۸) رفع نواقص اطلاعاتي سايت بواسطه همياري جمعي وكلا و كارآموزان وكالت
  * ۵-۸) استمرار كلاسهاي آموزشي و برگزاري دورههاي تخصصي
  * ۶-۸) تكميل بانك اطلاعات سوابق مكتوب مربوط به وكالت
  * ۹) آمادگي دريافت هر گونه انتقاد يا پيشنهاد
-------------------------------------------------------------گزارش عملكرد ۱۳۸۳ مديريت سايت اطلاع رساني و برنامه هاي سال ۱۳۸۴
  * ۱) طرح بحث

به گزارش دريافتي از مديريت سايت اطلاع رساني، با توجه به دوره يك سال و نيم از شروع خدمات سايت اطلاع رساني، اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، گزارش كاركرد سال ۱۳۸۳ سايت اطلاع رساني، نواقص فعلي و برخي از مهمترين برنامه ها و سرويسهاي جديد در سال ۱۳۸۴، از جمله ايجاد يك صفحه اختصاصي معرفي تخصصي وكلاي دادگستري در سايت اتحاديه، براي جامعه وكالت، تشريح شده است. مشروح اين گزارش به شرح ذيل است:

همكاران محترم،
با عرض سلام و ادب به محضر كليه وكلا و كارآموزان وكالت در جاي جاي ميهن اسلامي، پيشاپيش حلول سال جديد شمسي را تبريك عرض نموده و اميدواريم همواره در مسير ترقي و پيشرفت و توسعه فرهنگي، طي طريق نموده، و با پاسداري از ارزشهاي والاي انساني، كه بيشك در حرفه وكالت، جايگاه دفاع از حق و مظلوم در برابر اربابان قدرت و مكنت، از جايگاه والايي برخوردار است، هميشه در مسير عدالت، حق خواهي و پاي بندي به حقوق انسان و جامعه، گام برداريم.

در اين گزارش، كلياتي از چگونگي و شكل گيري سايت مشترك اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري تحت نام اتحاديه كانونها – كه بعدها اسكودا نام گرفت، شيوه اقدامات اجرايي و همكاران فني و اداري و كميته انفورماتيك كانون ها معرفي ميگردند.

آنگاه موضوعات حقوقي سايت و معظلات و ايرادات و نواقصي كه همچنان در سايت وجود دارد، بررسي ميشود. سپس امكان داشتن صفحات اختصاصي وكلا و كارآموزان بيان شده و در نهايت با اعلام برخي برنامههاي سال ۱۳۸۴ضمن آمادگي پذيرش هر گونه انتقاد، درخواست مديريت سايت براي استفاده بهينه از امكانات جديد به عرض ميرسد.

اميد است، با افزايش آگاهي و كسب مهارتهاي انساني، سايت اطلاع رساني بتواند، بعنوان مظهر و وسيله اتحاد عملي وكلاي دادگستري جامعه وكالت ايران، عمل نمايد و وظايف بعهده و انتظارات همكاران پاسخ شايسته داده شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲) چگونگي نياز به سايت مشترك

موضوع داشتن سايت اطلاع رساني در اينترنت، براي كانون هاي وكلاي دادگستري هم زمان با توسعه دانش انفورماتيك در داخل كشور و طراحي سايت هاي اوليه فارسي زبان در اينترنت شروع شده است. در اين خصوص اقدامات موازي در برخي كانون ها در جريان بوده و حتي كانون محترم آذربايجان شرقي و اردبيل براي خود سايت مستقلي، طراحي و پياده سازي نموده بود.

در جريان همايش هاي هماهنگي كانون ها در سال ۱۳۸۱ موضوع اقدامات مشترك و پرهيز از كارهاي تكراري و جمع آوري توان تمامي كانونها براي اجراي كارهاي مشترك مطرح ميگردد و با استناد به ضرورت ايجاد روحيه وفاق و اتحاد عملي در جامعه وكالت، اعم از كانونهاي وكلاي دادگستري و اشخاص حقيقي وكلا و كارآموزان در كل كشور، مقرر ميشود در همايش آذرماه ۱۳۸۱ در تهران، راهكار عملي ارائه شود.

سپس به موجب صورت جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي هيات مديره تمامي كانون هاي وكلاي دادگستري آن زمان (مركز، فارس، اصفهان، خراسان، آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، گيلان، مازندران) مباني ايجاد سايت مستقل و مشترك پيريزي ميگردد. بعدا ساير كانون هاي جديد التاسيس به اين وفاق دست جمعي پيوسته اند.

به موجب اين صورت جلسه، سايت مشترك، در مركز تهران و با مشاركت مالي كليه كانونها و تقبل زحمت مالي و كاري بيشتر براي كانون مركز و به همان نسبت براي كانونهاي قديمي و به مديريت اجرائي كميته انفورماتيك كانون مركز، شكل گيري ميگردد.

به اين منظور با انتخاب نمايندگان تام الاختيار هيات مديره كانونها، از مركز دو نفر و از ساير كانونها يك نفر، اولين جلسه كميته انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري در ارديبهشت ۱۳۸۲ در تهران تشكيل و سازوكار رئيس، معاون فني، مالي، اداري، آموزشي و بازرس از ميان نمايندگان ايجاد ميگردد. (جلسات بعدي در زمان همايشهاي كانون هاي وكلاي دادگستري و اخيرا اتحاديه، همواره برگزار شده است).

سپس اقدامات مفصلي براي تنظيم و تدوين طرح استراتژي گسترش IT در كانون ها در تمامي حوزه ها مطرح و سرانجام مناقصه عمومي و محدود براي طراحي و اجراي سايت شروع ميگردد. تفصيل اين مطالب را ميتوانيد از طريق عنوان «كميته انفورماتيك» در صفحه اصلي سايت تعقيب نمائيد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳) مديريت اجرائي و همكاران اصلي

به دليل ارائه قيمت زياد توسط شركت كنندگان در مناقصه، و آمادگي طراحي كلي و امكان مديريت اجراي داخلي پروژه توسط همكاران كميته انفورماتيك كانون مركز، و حتي ارائه مدل آزمايشي، در همايش اروميه با تصويب كليه نمايندگان انفورماتيك، ماموريت طراحي و اجراي سايت با توجه به مطالعات و اقدامات انجام شده، به همت همكاران وكيل در داخل كانون وبا استفاده از خدمات مهندسان فني، آغاز ميگردد.

در اين خصوص گزارشي براي تقديم به همايش اروميه تنظيم شده است، كه مطالب مكفي در آن بيان شده است (در قسمت توضيحات «كميته انفورماتيك» درج شده است)، و از تكرار اجتناب ميگردد و لكن وظيفه خود ميداند در اينجا، از زحمات بي پايان همكاران اصلي سايت، به شرح ذيل، تشكر و قدرداني نمايم:

در ابتدا بايد از حسن ظن كليه روساي هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري، به خصوص جناب استاد آقاي بهمن كشاورز رئيس محترم هيات مديره دوره ۲۲ كانون وكلاي دادگستري مركز (۸۲-۱۳۸۰) كه اقدامات مشترك كانون ها و ايجاد بستر اجرائي خدمات حاضر با حمايت همه جانبه ايشان شروع شد و بعلاوه جناب آقاي محمد جندقي كرماني پور، رئيس محترم هيات مديره دوره ۲۳ (۸۴-۱۳۸۲)كه بر استمرار اقدامات انجام شده و بلكه شتاب و گسترش آنها، همه گونه همكاري و كمك را مبذول داشته اند و ساير اعضاي هيات مديره كانونها و اساتيد و تشويق كنندگان، با نهايت فروتني، تشكر و قدرداني به عمل ميآيد.

اميدواريم اين حركت، به ايجاد يك نهاد دائمي و هميشگي براي ارتباط بين وكلاي دادگستري و كانون ها و جامعه، منجر شود و مرجع و جايگاهي براي درج مشكلا ت و نقطه نظرات همكاران و ارائه راه حلهاي معضلات جامعه وكالت ايران باشد.

مجري فني سايت (طراحي اوليه و پشتيباني تاكنون) آقاي مهندس نيما نوروزي، فرزند احد از وكلاي دادگستري ميباشند، كه همكاري همه جانبه و صميمانه داشته است. ايشان ابتدا به عنوان مهندس مشاور در مركز كامپيوتر كانون مركز شروع به كار نمود و چون بحث ادامه تحصيلات تكميلي نامبرده در خارج كشور مطرح بود و از طرفي آمادگي فني و كاملي براي تقبل زحمات طراحي و پياده سازي فني، از مشاراليه بروز نمود، سرانجام با اختيارات حاصله، قرارداد طراحي و پياده سازي فني با نامبرده منعقد شده است و همچنان به صورت مستمر در حال همكاري و تغييرات و بازسازي امور فني سايت هستند. بدينوسيله از زحمات ايشان تشكر ويژه ميگردد.

تاكنون قسمتهاي اصلي قرارداد اوليه تكميل شده و در حال بهره برداري هستيم و تغييراتي نيز به مرور اعمال شده است كه پيش بيني شده به زودي، با تكميل تمامي خواسته ها و اصلاحات بعضا مكرر، سايت تحويل نهايي شده و البته بحث قراردادهاي تكميلي براي افزايش و توسعه امكانات و افزايش كيفيت منابع و خصوصيات سايت، در حال بررسي است.

بعلاوه از همكار اداري سايت آقاي داوود انصاري، مسئول مركز كامپيوتر كانون مركز، كه با اخذ مجوز از رياست محترم هيات مديره كانون مركز، در وضعيت پاره وقت، در حال همكاري براي تنظيمات مربوط به پست الكترونيكي همكاران و نيز درج اطلاعات مربوط به كانون مركز و ساير قسمتهاي حقوقي سايت ميباشند، كه از زحمات ايشان نيز تشكر ميشود.

همچنين از نمايندگان انفورماتيك ساير كانونها، همكاران وكيل، آقايان حميد چاره ساز كانون آذربايجان غربي، آقاي شهرام مختاري كانون فارس، آقاي يوسف شفيع زاده كانون اصفهان، آقاي محمد رحماني كانون قزوين، آقاي محمد امين درويش كانون خوزستان، آقاي كارن روحاني كانون مازندران، آقاي سيد احمد احمدي كانون خراسان، آقاي سيد حسن سجادي كانون گيلان، آقاي فاروق فيضي از كانون آذربايجان شرقي و آقاي محمد صادقي از كانون همدان تشكر ميشود.

اميدواريم با معرفي نماينده انفورماتيك كانون كرمانشاه و ايلام، و اجراي كامل تعهدات مالي باقي مانده كانون هاي محترم، انسجام بيشتري توسط اين كميته، كه يكي از نمادهاي عملي، اتحاد و هماهنگي ميان كانون هاي مختلف در كشور است، بيشتر از گذشته فراهم گردد.

بعلاوه از زحمات سركار خانم صديقه نعيميان، دبير و ساير اعضاي كميسيون روابط عمومي كانون در دوره گذشته (دوره ۲۲) و دوره فعلي ۲۳ و بعلاوه نمايندگان انفورماتيك سابق كانون مركز، آقايان علي طلائي و محمود سعادتيان كه در اين امور همكاري داشتند و همچنين آقاي محمدرضا عليزاده، معاون فني كميته انفورماتيك، كمال تشكر و تقدير به عمل ميآيد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴) اهداف و امكانات فعلي سايت

به طور كلي، اهداف سه گانه، اطلاع رساني مستقيم و يك طرفه از كانونها براي وكلا و جامعه حقوقي، امكان ارتباط دو طرفه و دريافت نظرات همكاران و سرانجام ايجاد يك بستر تعامل دائمي - ديجيتالي، ميان كانونها و وكلاي دادگستري با وكلا و بين وكلا و با مخاطبان حقيقي و حقوقي در بعد داخلي و بين المللي، اهداف اصلي طراحي و اجراي سايت هستند.

خوشبختانه هدف اول، از حيث فني كاملا مهيا شده است و از حيث موضوعي پيشرفتهاي بسيار خوبي انجام شده است. هدف دوم امكانات فني فراهم شده است و لكن هنوز در وضعيت مطلوب نيستيم و هدف سوم نيز با طراحي و اجراي سيستم هاي كاملا مكانيزاسيون امور داخلي كانونها، امكان مكانيزاسيون امور اداري و از راه دور براي همكاران فراهم ميگردد.

از طرف ديگر، ابزارهاي فني كه فعلا در شبكه جهاني قابل استفاده است، نظير پست الكترونيكي، مشاهده صفحات وبي سايت در فواصل مشخص مثلا هفته اي يكبار، امكان گفتگوي عمومي متني chat يا متن و صدا از طريق messenger و امكان كنفرانسهاي هم زمان ويدوئي و بالاخره استفاده تخصصي از انجمن هاي اينترنتي، امكانات بيشماري را براي تبادل آراء و اطلاعات بين وكلا و كانون و با جامعه حقوقي كشور فراهم كرده است كه پيش نياز تمامي آنها، آشنائي تدريجي با اين امكانات ميباشد.

بعلاوه سايت اطلاع رساني، چون خود را متعلق به تمامي وكلا و كارآموزان وكالت دادگستري در سراسر كشور ميداند، به هيچ روي تمايل ندارد به يك نهاد «يك طرفه» و «خود محور» و «غير قابل نقد» تبديل شود. يعني تهيه يك جانبه و محدود شده مطالب و اخبار و اطلاعات و ارائه يك سويه به جامعه وكالت، هدف كميته انفورماتيك اسكودا نيست. لذا درخواست شده است، كليه همكاران و حتي علاقه مندان، همواره مسائل سايت اطلاع رساني را مورد نقد و بررسي قرار داده و هر گونه اشكال يا پيشنهاد را بلافاصله جهت اقدام، به مديريت سايت اطلاع رساني اطلاع دهند.

اساسا هدف از ايجاد امكانات گسترده اطلاع رساني، امكان مشاركت عملي جامعه وكالت، در تمامي امور خطير مسائل صنفي اين جامعه است و انتظار ميرود به تدريج، و به خصوص از طريق ارائه و درج اطلاعات تخصصي و حرفه اي، و اظهار نظر همكاران در مسائل گوناگون صنفي بيان شده و در سايت اتحاديه مشاهده شود و از اين طريق خرد جمعي آحاد جامعه وكالت، در اختيار مديريت اجرائي و تصميم گيران كانونها، قرار گيرد و امكان ارتباط دو طرفه دائمي ميان هيات مديره و اعضاي كميسيون هاي كانون هاي وكلاي دادگستري با بدنه و آحاد همكاران فراهم گردد.

بعبارت ديگر قصد سايت اطلاع رساني، ايجاد يك بستر فني امكان تبادل آراء و نظرات و درج نقطه نظرات تخصصي همكاران در همه زمينه هاي كاري ميباشد. اين امر فعلا فراهم شده است و نياز به اندك آشنائي با اينترنت و اقدامات بسيار مختصر همكاران دارد. اميدواريم در سال ۱۳۸۴، با حضور گسترده تر و به خصوص همكاران جوان و كارآموزان وكالت، قدمهاي مهمتري در اين حوزه برداشته شود.

بعلاوه بارها مطرح شده است، هيات مديره و كميسيونهاي هر كانون نياز دارند، اطلاعات صنفي و اخبار كارهاي انجام شده و حتي نيازمنديهاي خود را با اعضاء و همكاران كانون متبوع در ميان بگذارند، كما اينكه متقابلا همكاران وكيل و كارآموز، نياز به آگاهي از وضعيت اخبار و اطلاعات كانون متبوع خود دارند.

حال هر آنچه كه يك وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت با حضور فيزيكي در محل ساختمان كانون متبوع خويش، مي تواند آگاهي كسب نمايد، ميتوان به نحو بهتر و شايسته تري از طريق امكانات سايت اطلاع رساني انجام داد. اينها شامل اكثريت اطلاعات تخصصي و صنفي وكالت است كه در صفحات مختلف سايت درج ميشود و بقيه اطلاعات محرمانه و مستقيم، كه ميتوان از طريق پست الكترونيكي براي تك تك همكاران ارسال نمود.

كما اينكه اين شيوه براي تمامي كميته ها و كميسيون ها و حتي وكلاي دادگستري با يكديگر، و با مخاطبان خود، قابل اعمال است. همچنان كه وكلاي دادگستري و كارآموزان تمايل دارند به مناسبت هاي مختلف از نزديك با اعضاي هيات مديره يا كميسيون ها ملاقات داشته و از كم و كيف امور صنفي كانون خويش آگاهي يابند.

حال چه شيوه ديگري، با كمترين قيمت و سريعترين زمان ممكن و امكانات متنوع غير از امكانات سايت اطلاع رساني، امكان ارتباط دو طرفه مذكور را فراهم ميكند؟

از طرف ديگر، به تدريج و خيلي كند شاهد هستيم، برخي دستگاه ها تمايل به استفاده از سايتهاي اينترنتي نه تنها براي ارائه اطلاعات، بلكه براي اخذ درخواستهاي مخاطبان خود دارند. اينكه امكان ثبت نام براي كنكور يا ثبت نام در واحدهاي آموزشي دانشگاهها، يا تكميل اطلاعات فردي برخي نهادها و بحث اوليه كه اگر قوه قضائيه موفق به اتمام اقدامات مربوط به مجتمع هاي قضائي كامل اتوماسيون و مكانيزاسيون امور قضائي بشود، بي شك بحث امكان ثبت شكايت و دادخواست از طريق اينترنت فراهم خواهد شد. كما اينكه در حوزه هاي مالي و تجاري وبه خصوص در كشورهاي پيشرفته اين مهم از سالها پيش در حال انجام است.

همه اينها، نويد دهنده اين واقعيت است كه كشور در راه استفاده كاملتر و بيشتري از خدمات اطلاع رساني برآمده است و لازم است جامعه وكالت در اين راستا، اگر پيش قدم نيست، لااقل در رتبه هاي آخر نباشد!.

جالب اينجاست كه پيش كسوتان وكالت، در مفاد ماده ۶۲ آئين نامه وكالت ۱۳۱۷، در زمانيكه حتي در تمامي مراكز استاني كشور، واحدهاي هاي دولتي فاقد دستگاه تايپ بوده اند، آنها وكلاي دادگستري را توصيه و بلكه مجبور به تايپ كردن لوايح كرده اند. يعني استفاده از آخرين تكنولوژي روز!!!

حال ميتوان استنباط كرد، كه طبق اين قاعده، بايد جامعه وكالت، در استفاده از تمامي شيوه هاي نوين فنآوري اطلاعات، پيشرو باشد كه اين ميسر نيست، مگر اينكه استفاده تمام عيار و كامل از كامپيوتر براي امور دفتري و اينترنت و سايت اطلاع رساني، در ميان همكاران فراگير و عملياتي شود.

در نتيجه بعد ازمرحله اوليه، در حال حاضر نياز به استفاده بيشتر همكاران وكيل و كارآموز از امكانات تهيه شده، استفاده از پست الكترونيكي براي تبادل اطلاعات با كانونهاي متبوع و نيز درج نظرات و مقالات و تجارب قضائي از طرف همكاران و كامل كردن بانك اطلاعات سيستم سايت و نيز گسترده كردن منابع حقوقي- وكالتي سايت، از برنامه هاي اصلي ميباشد.

البته موضوع سازماندهي و نظارت بر كيفيت تهيه برنامه هاي كامپيوتري مورد نياز، اعم از بانكهاي اطلاعاتي حقوقي و يا مقررات و آراء قضائي و نيز نرم افزارهاي مديريت دفاتر وكلا، دو حوزه اي است كه كميته هاي انفورماتيك كانونها، قصد مداخله مستقيم را ندارند. زيرا معتقد هستيم، توان اجرائي خوبي در كشور وجود دارد و اين بخش خصوصي است كه بهتر است در اين حوزه فعاليت مستقيم نمايد.

لكن مقرر است، اقداماتي براي شناسائي كامل، معرفي و مقايسه ميان محصولات و احيانا توصيه هايي براي بهبود سيستمهاي نرم افزاري توليد شده، انجام شود. كما اينكه ممكن است، جشنواره اختصاصي يا برگزاري مسابقاتي در اين خصوص، در سال ۱۳۸۴ انجام شود. ساير اطلاعات مورد نياز، بعدا از طريق سايت اعلام خواهد شد.

همچنين عملكرد يك سال گذشته سايت اطلاع رساني، تقريبا در بعد داخلي و حتي بعد جهاني، سايت iranbar.com و با پسوند نوع org , net بعنوان سايت اصلي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران شناخته شده است. بعنوان نمونه اگر شما از طريق موتورهاي جستجو عمومي مثل google يك مطلب فارسي در خصوص وكالت يا وكيل يا مسائل قضائي، يا حتي اسامي مسئولين كانونها و وكلاي مشهور را جستجو نمائيد، معمولا در ردههاي اول تا سوم، اشاره به مطالب مندرج در صفحات سايت فعلي ميشود.

در بعد داخلي، تقريبا كليه دستگاههاي علاقه مند و اكثريت سايتهاي فعال و شناخته شده، به سايت اطلاع رساني، بعنوان سايت اصلي كانون هاي وكلاي دادگستري، ارجاع داده اند. اين موضوع دليل شناخته شدن سايت بعنوان يك منبع اصلي توسط مراجع ذي صلاح ميباشود و لذا اگر مطلبي در سايت فعلي درج شود، از طريق موتورهاي جستجو معمولا قابل دست يابي است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵) ايجاد سايتهاي اختصاصي

يكي از مسائلي كه بارها از كميته انفورماتيك اتحاديه و مديريت سايت اطلاع رساني سوال شده، موضوع داشتن سايتهاي اختصاصي كانونهاي وكلاي دادگستري و حتي كميسيونها و نهادهاي حقوقي وابسته به كانون ها، در كنار سايت فعلي، ميباشد.

اين موضوع در همايش اخير مطرح و مصوب گرديد كه هر كانوني ميتواند در صورت تمايل نسبت به ايجاد سايت هاي اختصاصي اقدام نمايد. كما اينكه، كانون وكلاي دادگستري مركز، مدتي است، سايت اختصاصي (www.centralbar.ir) براي خويش اجرا كرده است و كانون آذربايجان شرقي از قبل سايت مستقل داشته است.

بعلاوه حق داشتن سايت اختصاصي حتي براي كميسيونهاي داخلي كانونها، كاملا محترم مي باشد. كما اينكه كميسيون ورزشي كانون وكلاي دادگستري فارس سايت مستقلي به آدرس www.farsbarsport.com طراحي و اجرا كرده است. سايت اطلاع رساني، به طور اصولي از اين امور استقبال كرده و كمال همكاري را معمول ميدارد.

لكن علت و انگيزه طراحي سايت مشترك، تمايل به همكاري ميان كانون هاي وكلاي دادگستري، جلوگيري از كارهاي موازي، و اجتناب از هزينه كردن اعتبارات و سرمايه هاي همكاران در امور پراكندهاي است، كه در صورت تعامل با يكديگر و بلكه تمركز اعتبارات و مديريت واحد طراحي و گسترده و توزيعي اجرائي، نتايج بهتري براي همگان حاصل خواهد شد.

زيرا كانونهاي وكلاي دادگستري امضاء كنندگان صورت جلسه ۲۱/۹/۱۳۸۱ در عين اينكه هر كدام ميتوانستند به سهولت براي خود سايت مستقلي ايجاد كنند، به لحاظ اهداف عاليه انسجام كلي جامعه وكالت، كه يكي از نمودهاي آن سايت اطلاع رساني است، مبادرت به اقدام دست جمعي كردند. يعني با علم و آگاهي و با درايت خاصي، با جمع آوري امكانات محدود خويش، در تلاش براي يك كار گروهي، اقدام شده است.

بنابر اين، نشان دادن روحيه همكاري جمعي و نمادي از اتحاد عملي جامعه وكالت در ايران، كه بعدها به صورت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ظهور نمود، در قالب سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايجاد شده است، از اهداف عاليه طرح حاضر بوده است. لذا حركت آگاهانه و دست جمعي جامعه وكالت براي ايجاد و استمرار و پشتياني از سايت مشترك، يك امر عقلائي و حرفه اي ميباشد.

حال در صورتيكه امكان رفع نيازمنديهاي خاص يك كانون يا كميسيون مربوطه، از طريق سايت فعلي امكان پذير نباشد، يا به دليل يك مصلحت عقلائي و مديريتي، تمايل به داشتن سايت مستقل باشد، از اموري است، كه تصميم گيري در خصوص آن بعهده مسئولان محترم كانونها مي باشد و البته هيچ منعي در اين خصوص وجود ندارد.

ضمن آنكه صرف وجود سايت واحد يا سايتهاي چندگانه، به خودي خود، يك امر ارزشي قبيح يا محسن، قلمداد نميگردد و بلكه چگونگي سازماندهي و تهيه اطلاعات و تقسيم كار جمعي، نكته مهم دراين خصوص ميباشد.

لذا در صورتيكه سايت مشترك، به خوبي سازماندهي نشده باشد و در مقام رفع نياز كانون ها و وكلاي دادگستري نباشد، هيچ فايده اي نخواهد داشت و البته وجود سايتهاي متعدد كه همكاري جمعي با يكديگر دارند و در مقام تكميل ضعفهاي يكديگر باشند، به نحو بهتري نيازهاي جامعه وكالت ايران را رفع خواهد كرد.

بديهي است خلاف اين امر، يعني امكان استفاده و رفع نياز از طريق از سايت اطلاع رساني مشترك و لكن اصرار بدون دليل بر ايجاد سايتهاي مستقل، و در نتيجه تقسيم منابع محدود امكانات و اعتبارات جامعه وكالت، در امور پراكندهاي كه برآيند كلي و تمركز براي رفع مشكلات كلي جامعه وكالت نداشته باشد، يك طرح ايده آل و عقلائي ارزيابي نمي گردد.

به هر جهت، دلايلي كه نمايندگان كانونها در سال ۱۳۸۱ به جمع بندي واحدي براي ايجاد يك سايت اختصاصي رسيدند، موارد و جهاتي است، كه همچنان وجود دارد و تاكنون مرتفع نشده است و بلكه به واسطه طرح بحث تدوين «پيش نويس قانون وكالت» و مشكلات و خطرات مشترك جامعه وكالت، جهات نياز به سايت مشترك بعنوان يك نهاد و نماد عملي تشكل جامعه وكالت، كماكان باقي است و به نظر مي رسد، منافع صنفي و ديد عقلائي و خرد جمعي، ادامه استمرار فعاليت سايت مشترك را توصيه نمايد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶) نواقص اطلاعاتي سايت

در اينجا بايد گفت كه با كمال تاسف، به جهات مختلفي هنوز، اطلاعات سايت در برخي از موارد داراي نقص اطلاعاتي است. منظور از طرح مشكلات و ايرادات مطروحه، نه تنها از حيث نقد داخلي و بلكه از اين حيث است كه مشخص شود كليه نواقص گزارش شده يا دريافت شده كه توسط همكاران در طول سال ۱۳۸۳ به مديريت سايت اطلاع رساني، جمع آوري و مورد بررسي قرار گرفته است و براي رفع اين مشكلات در سال ۱۳۸۴ برنامه ريزي شده است. نواقص و ايرادات سايت در حوزه هاي ذيل، بيان شده است:

۱-۶) كامل نبودن اطلاعات وكلا و كارآموزان
اطلاعات شخصي وكلا و كارآموزان و عكس ايشان، در بانك اطلاعات سايت، براي كليه كانونها و اعضاي محترم ايشان، هنوز به صورت كامل و به روز ورود اطلاعات نشده است. اين موضوع يكي از اشكالات مهم سايت است.
اين معظل با شروع دوره مديريت جمعي ساير كانونها و امكان تكميل اطلاعات كانون متبوع از حيث فني بستر لازم فراهم شده است و در طول سال ۱۳۸۴ اين امر توسط هر كانون قابل تكميل است و اميد به حل آن وجود دارد.

۲-۶) كامل نبودن اطلاعات تخصصي برخي از صفحات
برخي عناوين سايت، مثل انجمن هاي تخصصي، اوراق قضائي، معاضدت قضائي، عناوين تازه ها و منابع حقوقي، هنوز اطلاعات جامعي ندارد. بعلاوه بخش كتابخانه حقوقي، هر چند حركات خوبي براي تهيه و درج كتابهاي الكترونيكي شروع شده است و لكن مجموع كتابهاي الكترونيكي آن هنوز به تعداد قابل قبولي افزايش نيافته است.

۳-۶) به روز نبودن اخبار و حوادث حقوقي وكالتي
اطلاعات و اخبار روز كانونها، بلافاصله براي درج در سايت اطلاع رساني اقدام نميشود. هر چند در طول سال ۸۳ به غير از يك دوره چند روزه، كه سايت با مشكل حادي مواجه شد، اغلب در بقيه مدت سال، حداقل مهمترين مسائل كانون و البته بيشتر كانون مركز، تقريبا به صورت هفتگي اطلاع رساني شده است. بعلاوه سخنراني هاي ماهانه كانون وكلاي دادگستري مركز و برخي مسائل، در حال حاضر بيشتر از طريق سايت، به كارآموزان اطلاع داده ميشود.

از طرفي با طرح بحث، پيش نويس قانون وكالت، همواره از مديريت سايت، خواسته شده است، نسبت به درج متن كامل پيش نويس در سايت اقدام گردد. لكن بايد توجه داشت، كه اين امر زماني مقدور است كه از طرف مسئولان كانونها، و اشخاصي كه در جلسات كميسيون مربوطه شركت دارند، اعم از مجري يا مهمان، با تهيه فايل متن پيش نويس، در صورت ارائه به سايت بلافاصله اقدام خواهد شد.

لكن همه ميدانيم، كه در يك اقدامي بيسابقه، يك نسخه از پيش نويس كه در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته است، داراي مهر محرمانه است. لذا اين بحث مطرح است كه درج مهر محرمانه به معني فقدان حق جامعه وكالت از آگاهي از متن لايحه پيش نويس در اين مرحله ميباشد و در صورتيكه ديدگاه فوق مطرح نباشد، لاجرم بايد از طرف نمايندگان كانون در كميسيون يا مسئولان كميسيون رسيدگي كننده متن پيش نويس براي آگاهي جامعه وكالت در اختيار سايت اطلاع رساني گذاشته شود.

به هر تقدير، براي پوشش اين امر مهم، يك صفحه مخصوص در سايت ايجاد شده است و تقريبا بيشتر اخبار و اظهار نظرها در خصوص پيش نويس لايحه وكالت در آن، تقديم شده است. بديهي است در صورت ارائه متن فايل پيش نويس قبلي يا متن اصلاح شده بعدي، عينا براي آگاهي همكاران تقديم خواهد شد.

۴-۶) كامل نبودن تمامي اطلاعات مربوط به وكالت
جمع آوري و درج كليه اطلاعات جامعه وكالت، اعم از كليه مجلات و مطالب و نكات تخصصي در خصوص وكالت، هنوز در سايت كامل كامل نيست. هر چند با درج متن كتاب مجموعه قوانين وكالت رياست جمهوري و نيز اكثريت آراء وحدت رويه و ديوان عدالت و برخي شعب، و نظرات كميسيون حقوقي، مهمترين مسائل مرتبط با وكالت در سايت درج شده است، لكن هنوز آن با بانك اطلاعات جامعي كه تمامي مسائل حقوق وكالت در آن وجود داشته باشد، فاصله داريم.

۵-۶) عدم پوشش كليه مصاحبه ها و اخبار مربوط به وكالت
تمامي اخبار و مطالب مربوط به كانونهاي وكلاي دادگستري و مطالب و مصاحبه هاي اعضاي هيات مديره كانونها - كميسيون ها و مقالات وكلاي برجسته دادگستري در سايت، درج نشده است. در اين خصوص بايد توجه داشت، كه چون كادر اداري مكفي براي مديريت سايت به صورت رسمي وجود ندارد، از طرفي سايت اطلاع رساني، اطلاع دقيقي از فعاليتها و اقدامات كانون هاي وكلاي دادگستري و وكلاي مجرب كشور ندارد.

مگر اينكه، خود كانونها و نيز وكلاي همكار، در صورت هر گونه اقدام به امور صنفي، موضوع را براي درج خبر در سايت، به مديريت سايت اطلاع رساني، در كانون مركز، يا مستقيما از طريق صفحه تماس به ما ارسال و اعلام نمايند. در اين خصوص، در صورت همكاري همه جانبه كميسيونهاي روابط عمومي كانونها، اين مسئله قابل حل مي باشد.

۶-۶) نداشتن دبيرخانه فيزيكي و دفتر مركزي
در خصوص مسئله دفتر مركزي سايت در تهران يا مراكز كانونها، يا اينكه با همكاراي وكلاي علاقه مند و كارآموزان وكالت، نوعي سيستم داخلي تهيه و كسب اخبار امور صنفي ايجاد گردد، پيشنهاد خوبي است كه براي رفع مشكلات فوق، ارائه شده است و طبعا نيازمند رسيدگي و تصويب مسئولان مربوطه دارد. لكن تا آن زمان چارهاي به جز استفاده از امكانات موجود نيست.

البته چون جامعه وكالت، يك نهاد مستقل است، امكان استفاده از تسهيلات دولتي را ندارد و لاجرم هر آنچه كه ميتوان در اختيار ساير همكاران در سايت قرار داد، لزوما ميبايست از ناحيه نهادهاي رسمي كانون ها يا يك همكار علاقه مند به سايت، قبلا تهيه و ارسال شده باشد. كما اينكه تمامي اطلاعاتيكه تاكنون در سايت درج شده يا تهيه شده است، به طرق مختلف توسط همكاران علاقه مند، تهيه و تقديم شده است يا از منابع باز در اينترنت تهيه و تقديم شده است.

بنابر اين سايت اطلاع رساني، بعنوان يك منبع مركزي جامعه وكالت در تمامي كشور عمل مينمايد. هر كدام از كانونها يا كميسيونها يا وكلا يا كارآموزان يا ساير علاقه مندان، خبر و مطلب حقوقي خود را به سايت ارسال نمايند و به آن وسيله از اخبار و مطالب ارسالي ديگران، امكان استفاده و بهره برداري وجود دارد.

۷-۶) سريع نبودن اختصاص يا رفع مشكلات ايميلها
بارها اعلام شده است كه چرا به محض تقاضاي همكاران براي تقاضاي پست الكترونيكي يا درخواست تغيير در كلمه عبور و امثالهم، بلافاصله پاسخ لازم داده نميشود. هر چند به لحاظ فقدان كارمندان تمام وقت، پاسخ سوال مشخص است، و بعلاوه با توجه به ايجاد صفحات اختصاصي معرفي وكلاي دادگستري در سايت اتحاديه، بيشك، بايد ظرفيت اداري مناسب، يعني تعيين حداقل دو نفر نيروي تمام وقت براي پاسخ گوئي به اين مسائل، پيش بيني شود. به اين منظور در نظر است، در جلسات بعدي كميته انفورماتيك كانونها، شيوه مناسبي براي انجام خدمات فوق، اقدام گردد.

از طرفي خدمات سايت به نحوي توسعه يافته است، كه نيازمند وجود افراد مستقل براي پشتيباني دائمي، يك امر حياتي براي استمرار خدمات مذكور ميباشد. بعنوان مثال با فرض جامعه ۱۵۰۰۰ نفري وكالت در ايران در پايان سال ۱۳۸۴ و هدف سرويس دهي به كل اين جامعه، در حاليكه تعداد پست الكترونيكي كه تا آخر سال ۱۳۸۳ از عدد ۱۰۰۰ كمتر است، حال اگر فرضا نصف افراد جامعه وكالت در سال ۱۳۸۴ تقاضاي پست الكترونيكي نمايند، در حدود ۷۵۰۰ نفر و اگر براي اختصاص هر پست الكترونيكي و ضرورت تكميل اطلاعات فردي، نياز به نيم ساعت وقت اداري، براي كليه مسائل مورد نياز باشد، با يك حساب سرانگشتي با قابليت ده مورد در روز بطور متوسط (روزي ۵ نفر)، چيزي در حدود ۷۵۰ روز، خدمات يك فرد كامل اداري (نزديك به دو سال و براي دو نفر نزديك به يكسال) مورد نياز است.

حال در نظر بگيريد فقط اگر در حدود ۱۰% اين افراد كلمات عبور خود را فراموش كنند، و نياز داشته باشند با مركز اداري سايت براي رفع مشكل تماس بگيرند، چه حجم سنگيني از خدمات اداري لازم است. اميدواريم اين مشكل در سال ۱۳۸۴ با استخدام افراد تمام وقت براي سايت اطلاع رساني، مرتفع شود.

۸-۶) عدم استفاده از تصاوير و گرافيك.
اين مطلب از ديدگاه بخشي از مخاطبين بعنوان نقص مطرح شده، بايد توجه داشت كه ماهيت امور حقوقي و وكالتي، ماهيت متني است و ما نياز داريم بيشتر از آنكه، به فكر صفحه آرائي و زيبايي ظاهري باشيم، به ماهيت كاربردي بودن اطلاعات سايت، كه فعلا امور متني است، بيانديشم.

زيرا اطلاعات متني اولا براي كليه كاربران به راحتي قابل كپي كردن و استفاده مجدد است. ثانيا ميتوان از طريق امكانات جستجو در سايت، تمامي متون سايت را مورد بررسي و كاوش قرار داد، امري كه در خصوص تصاوير يا متون فايل PDF يا ساير فايلهاي غير متني وجود ندارد.

لكن واقعيت اينست كه علي رغم امكان استفاده از همه گونه تصاوير گرافيكي و زيباسازي صفحات، تاكنون، فرصت بازنگري كامل در صفحه آرائي و زيبا سازي و گرافيك صفحات سايت فراهم نشده است. اميدواريم با تمام شدن كليه اقدامات فني اوليه ، در انتهاي قرارداد اجرائي، بازنگري كلي در تصاوير و گرافيك سايت انجام شود. البته اين مهم، در حال حاضر نيز، از طرف مجري محترم، با بازسازي برخي صفحات، از جمله صفحات مشاهده اطلاعات وكلا يا تماس با ما، در حال انجام است.

۹-۶) ارائه متون اصلي و تايپ شده، كتابها و مقالات حقوقي
به ارائه متون تحقيقات و كتابها و مقالات، كه ممكن است برخي از اشخاص از آن كپي برداري غير مجاز نمايند، اشكال شده است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه شيوه سايت، استفاده از منابع باز ميباشد. يعني تمايل به ايجاد محدوديت براي غير متني كردن اطلاعات، مثلا ارائه به صورت تصوير يا فايلهاي غير متني مثل pdf وجود ندارد.

علت نيز واضح است، ما ميخواهيم امكان تبادل اطلاعات بين جامعه وكالت برقرار شود و بر فرض كه برخي از اين اطلاعات، توسط اشخاص كپي برداري غير مجاز شده و بدون ذكر منبع و مآخذ (سايت اطلاع رساني يا مولف اصلي) مورد استفاده مجدد برسد، منافع ناشي از اطلاع رساني به جامعه وكالت، ارزش بيشتري از امكان سوء استفاده از آن دارد.

بعلاوه مسئوليت اشخاصي كه كپي غير مجاز ميكنند در قوانين پيش بيني شده است و به تدريج در كشور اين مسئوليت سنگينتر خواهد شد. البته استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است. بنابر اين به خاطر سوء استفاده عده اي معدود از افراد، تمايلي به جلوگيري از ارائه بدون محدوديت اطلاعات سايت وجود ندارد.

كما اينكه، تمايلي به محرمانه كردن مطالب سايت، و نياز به ورود اسم كاربري و كلمه عبور براي مشاهده صفحات سايت، وجود ندارد. اين موضوع از حيث فني فراهم است كه برخي صفحات سايت يا تمامي آن، فقط از طريق لاگين به اسم كاربري و كلمه عبور در دسترس باشد، لكن سياست اصولي سايت بر اين است كه تمامي اطلاعات عمومي و صنفي بدون هيچ گونه محدوديتي در اختيار مخاطبان خود باشد.

۱۰-۶) عدم ارسال پاسخ سوالات عمومي يا صنفي
از آن جائيكه، علي رغم تقاضاهاي مكرر سايت اطلاع رساني، از واحدهاي ذيربط در كانونها، تاكنون امكان استفاده كامل از پست الكترونيكي، براي نامبردگان فراهم نشده است، در حال حاضر امكان، ارسال پاسخ براي تمامي سوال كنندگان به صورت خصوصي، به آدرس ايشان وجود ندارد. لذا درحال حاضر مطالب عمومي كه براي همه قابل استفاده باشد، در صفحه پرسش و پاسخ درج ميشود.

بعلاوه چون از زمان دريافت سوالات مختلف از طريق صفحه تماس با ما يا ميلهاي دريافتي، تا ارجاع آنها به مسئولين پاسخ گو و سپس تهيه متن پاسخ و تايپ و درج در سايت، يك دوره زماني وجود دارد، متاسفانه سرعت پاسخگويي كند است. بديهي است اگر، همكارن بخشهاي مختلف كانونها و به خصوص كميسيونها در صورت تجهيز به پست الكترونيكي و تعهد به بررسي روزانه آنها، ميتوانند، حجم وسيعي از سوالات را مستقيا پاسخ بدهند.

ضمن اينكه بايد به سمتي حركت كنيم، كه با تجهيز مسئولين كانونها و كميسيونها، ايشان بتوانند شخصا ميلها را بررسي كرده و همزمان پاسخ آن را بدهند و براي ارجاع به مسئول يا واحد مربوطه از امكانات جديد استفاده شود و بالاخره براي تايپ و درج پاسخ، نيازي به چاپ سوال و سپس تحرير متني و آنگاه تايپ و سپس غلط گيري و آنگاه ارسال براي سوال كننده نياز نباشد و كل دوره مشاهده سوال و تنظيم پاسخ و جواب به مخاطب فقط توسط شخص مسئول مربوطه انجام شود.

اين مهم فقط از طريق آموزش كاربردي مسئولان مربوطه و داشتن امكانات اتصال به اينترنت درتمام ساعات كاري و البته طي دوره هاي گسترده آموزش دارد. اميدواريم به سمت اين هدف در حركت باشيم !!!.

از طرف ديگر، مخاطب شناسي سوال كنندگان در سال ۱۳۸۳، ثابت ميكند كه بيشتر سوالات از ناحيه متقاضيان وكالت و مسائل مربوط به چگونگي شركت در امتحانات و اخذ پروانه وكالت، گروه دوم كارآموزان وكالت و گروه سوم آحاد مردم و سوالات مختلف حقوقي و تقاضاي معاضدت و راهنمايي و بالاخره گروه بعدي همكاران وكيل ميباشند.

در سال ۱۳۸۳ سعي شد، حتي المقدور به سوالات پاسخ داده شود و حتي صفحه اختصاصي «پرسش و پاسخ» در سايت راه اندازي گرديد. بعلاوه با همكاري رياست محترم هيات مديره كانون مركز، تعدادي از سوالات مربوط به وكالت و آزمون و كانونها، توسط ايشان پاسخ داده شد. با هماهنگي اوليه اداره معاضدت، قرار شده است، پاسخ به سوالات حقوقي مردم توسط همكاران اداره معاضدت داده شود. همچنين مقرر شده، هماهنگي بيشتري با كميسيون حقوقي براي پاسخ به سوالات وكلا و كارآموزان ايجاد گردد.

بعلاوه در يك طرح ايده آل، مقرر است در صورت تجهيز و اعلام آمادگي تعداد قابل قبولي از همكاران وكيل، امكان پاسخ گوئي و معاضدت قضائي آن لاين در سايت فراهم گردد!

اميدواريم اين سرويس در سال ۸۴ با رفع مشكلات به صورت جديد پيگيري شود.

۱۱-۶) ايراد به ويراستاري مطالب و حرفه اي تنظيم نشدن آنها
بعضا ايراد شده است، كه مطالب سايت توسط ويراستاران ادبي تهيه و يا اصلاح نهايي نشده است و اساسا چرا از مطالب تهيه شده توسط روزنامه نگاران حرفه اي كمتر استفاده ميشود. همچنين ايراد شده است چرا مطالب داراي يك نظم و نگارش واحد نيست و چرا تمام مطالب توسط يك گروه ويراستار تنظيم نشده است.
البته اين يك امر آرماني ميباشد و خوب است كه مطالب تهيه شده، از فيلتر ويراستاران ادبي بگذرد يا به كمك روزنامه نگاران حرفه اي تنظيم شود.

لكن مشكلات مالي و حجم گسترده مطالب سايت، فعلا به ما اجازه اين كار را نميدهد و از طرفي سياست اصلي سايت نيز، امكان حضور مستقيم و بدون واسطه همكاران است. چون ارزش و منزلت همكاران در حدي است، كه مطالب ارسالي، نيازي به تغييرات و دخل و تصرف از طرف سايرين را نداشته باشد. بنابر اين، به جز مسائلي خاص، هيچگونه دخل و تصرف يا حتي ويراستاري در متون ارسالي همكاران، از طرف سايت اعمال نميگردد.

بعلاوه اگر شاهد همكاري حتي درصد كمي از همكاران باشيم، ارزش حجم و اطلاعات ارسالي متنوع ايشان، به مراتب از ارزش اطلاعات و مقالات محدود، هر چند ويرايش شده، بهتر است. بعنوان مثال اگر حتي يك درصد از جامعه وكالت، مثلا با فرض ۱۵۰۰۰ وكيل و كارآموز در كل كشور (تا آخر سال ۱۳۸۴ با سايت همكاري مستقيم داشته باشند، در حدود ۱۵۰ نفر ميشود، كه اگر فقط در هر هفته، يك مطلب كوتاه خبري يا حقوقي براي سايت تهيه كنند، چيزي در حدود ۶۰۰ خبر و مطلب در ماه به سايت اضافه ميشود.

بعلاوه اگر فقط نيم درصد از همكاران به شرح فوق، مثلا ۷۵ نفر، براي سايت، ماهانه مبادرت به تهيه فقط يك مقاله علمي و يا آخرين تغييرات در قوانين و آراء وحدت و مقالات مرتبط اقدام كنند، مستقيما يا با جمع آوري از ساير منابع، اقدام نمايند، ماهانه ۷۵ مطلب و مقاله علمي به سايت اضافه ميشود. ميتوان در نظر گرفت كه در اين صورت، شايد نزديك به ۹۰% اخبار و منابع مورد نياز سايت، از محل مساعدت ساير همكاران قابل تهيه است.

۱۲-۶) كمبود صفحات انگليسي و ترجمه مطالب خارجي
در بعد بين المللي، صفحات انگليسي و فرانسه در سايت وجود دارد. لكن اين صفحات به نسبت صفحات فارسي، در حجم بسيار كمي ايجاد شده است. هم چنين اقداماتي براي تهيه صفحات عربي آغاز شده است كه هنوز به نتيجه نهايي منجر نشده است. به هر جهت، استفاده از پتانسيل عظيم همكاران آشنا به ساير زبانهاي مهم بين المللي براي معرفي كانون وكلاي دادگستري و منابع حقوقي داخلي و متقابلا استفاده از منابع خارجي، يكي از اهداف سايت مي باشد.

توصيه شده است به صورت ماهانه و حتي هفتگي، برخي از مسائل و اخبار كانون ايران، به صورت انگليسي انتشار يابد و از همه مهمتر، حضور موثري در ارتباط با سايت كانون وكلاي بين المللي IBA و ساير نهادهاي بين المللي برداشته شود، كه در اين صورت، به اعتبار جهاني جامعه وكالت ايران و البته سايت اطلاع رساني، افزوده خواهد شد و ايراد حاضر نيز مرتفع ميگردد.

كما اينكه در صورتيكه همكاران محترم مولف، تمايل به درج مطالب و تاليفات خود درسايت داشته باشند يا اينكه زحماتي كه كارآموزان براي تهيه پايان نامه براي اخذ «وكالت پايه يك» بعنوان تز دوره كارآموزي متحمل ميشوند، به نحوي كاربردي باشد كه امكان درج آن در سايت وجود داشته باشد، بيشك در كوتاه مدت، سايت اطلاع رساني كانون هاي وكلاي دادگستري، به موثرترين سايت حقوقي-وكالتي كشور تبديل ميگردد.

به هر حال در تمامي اين زمينه ها، از حيث فني هيچ گونه مشكلي نيست و اميدواريم به تدريج شاهد حضور گسترده تر همكاران در اين عرصه باشيم. لكن نيازمند همكاري و همياري، به خصوص كارآموزان جوان و پرانرژي براي رفع مسائل فوق هستيم. انتظار ميرود با شروع جلسات ماهانه انجمن انفورماتيك كانون مركز، از ارديبهشت سال ۱۳۸۴، امكان شناسائي همكاران علاقه مند بيشتري در اين حوزه فراهم گردد و متقابلا با سازماندهي بيشتر، امكان ارائه خدمات بيشتري از ناحيه همكاران علاقه مند به ساير همكاران نيازمند، وجود داشته باشد.

كما اينكه پيشنهاد شده است، به اين منظور توسط كانونها، براي هر كدام از كارآموزان، مثلا ۵۰ ساعت يا بيشتر، بخشي از تكاليف كارآموزي، همكاراي براي تكميل منابع اطلاعاتي سايت و كانون متبوع، پيش بيني شود. البته اين امر در حال حاضر از طريق مصوبات هيات مديره هر كانون، ميسر ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۷) ايجاد صفحات اختصاصي معرفي كامل وكلا و كارآموزان دادگستري

با گسترش اينترنت در جامعه، يكي از نيازهاي اساسي همكاران، داشتن صحفات معرفي و اطلاع رساني تخصصي از سوابق وكالتي خود در اينترنت مي باشد. متاسفانه به دليل تلقي خاصي كه از تبليغ در كانون ها وجود دارد و عدم شناخت كافي از وضعيت جديد، همچنان، مجوز اطلاع رساني در اينترنت، به صورت كامل و بدون محدوديت، از طرف هيات مديره كانون وكلاي دادگستري صادر نشده است.

در اين خصوص، در سال ۱۳۸۱ توسط هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركز، معرفي كلي در اينترنت مجاز شناخته شده و حتي در سال ۱۳۸۲ گزارش مفصلي در خصوص ضرورت تجويز كامل اطلاع رساني در اينترنت براي هيات مديره كانون مركز، تهيه و تقديم شد. اين موضوع در جلسات اتحاديه نيز بحث شد، كه در همايش نور موفق به اتخاذ تصميم نهايي نشدند.

متاسفانه در برخي كانونها، با تلقي تبليغ به اخذ وكالت از طرق فريبنده، همچنان نسبت به معرفي و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت، نگرش منفي وجود دارد و اين امر در نظرات صادره در هيات مديره يا دادسرا و دادگاه انتظامي ديده ميشود. هر چند واقعيت خارجي كه در حال رخداد است، نشان از ضرورت اين امر و استفاده روزافزون وكلاي دادگستري براي تهيه سايتهاي اينترنتي، ميباشد.

بعلاوه طي فراخوان در سايت و درج مقاله مفصل، جهات ضرورت تجويز اطلاع رساني در اينترنت توسط وكلاي دادگستري و بعلاوه، ترجمه آخرين حقوق حاكم بر جامعه وكالت فرانسه، كه وجود سايت اطلاع رساني وكلاي دادگستري را در امتداد دفتر وكيل ميداند، در حاليكه آقايان اكثرا به استناد ممنوعيت رويه اي در كشورهايي نظير فرانسه به لحاظ قوانين قبلي، با اطلاع رساني (تبليغ) در اينترنت مخالفت ميكردند و حتي در جلسات اخير هيات مديره كانون مركز، باز بر اين ممنوعيت پايفشاري ميشود، اخيرا آئين نامه هاي جديد كانون ملي فرانسه ترجمه شده است و در سايت اطلاع رساني درج شده است.

حسب اين مقررات و البته در بقيه كشورهاي جهان، هيچ گونه منعي براي اطلاع رساني وكلاي دادگستري وجود ندارد و اين كشورها نيز، ديدگاه هاي جديدي را اعمال ميكنند، اما چه شده است كه ما هم چنان، مسائل تغيير يافته كشور هاي مبدا را، بدون توجه به تغييرات ماهوي و تمدني بعدي تكرار ميكنيم، جاي سوال دارد!

به هر جهت، به نظر ميرسد، ديدگاه سنتي و قديمي، به جبر زمان و مغايريت با حقايق جوامع امروزي، عنقريب مجبور به شكست و عقب نشيني است و فقط به اين جهات، فرصت و زمان مورد نياز براي سازماندهي و ايجاد نظام قابل قبول و شايسته اطلاع رساني (تبليغ) در اينترنت براي جامعه وكالت از دست ميرود يا با دشواري ربرو خواهد شد. در هر حال به نظر ميرسد، در سال ۱۳۸۴ براي صدور مجوز رسمي اطلاع رساني در اينترنت، در همايش اتحاديه، تصميمات شايستهاي اتخاذ شود.

لذا در مقام پاسخ به نياز داشتن صفحات اختصاصي معرفي در اينترنت، با همكاري مجري محترم، امكان داشتن صفحه اختصاصي هر وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت كه عضو كانون هاي ايران باشد، در سايت اصلي www.iranbar.org از حيث فني فراهم شده است.

به اين ترتيب نه تنها هر فرد وكيل دادگستري ميتواند صفحه اختصاصي خود را در مجموعه سايت فعلي داشته باشد، بلكه ميتوان امكاني فراهم شده است، كه در صورت مشاهده آدرس مربوطه، در ابتدا، فقط صفحه معرفي وكيل در اينترنت باز شده و در ادامه امكان مشاهده صفحات اختصاصي معرفي و اطلاع رساني سوابق هر كدام از وكلاي دادگستري از طريق سايت مشترك فوق، در دسترس است.

آدرس مربوطه، كه فعلا نيز قابل استفاده است، از تركيب شماره كد عددي هر كانون، خط تيره و شماره پروانه وكيل، در ادامه آدرس اصلي سايت اطلاع رساني فوق ساخته ميشود، اين تركيب در كل جامعه وكالت ايران، يونيك و منحصر به فرد ميباشد. به منظور مشاهده عملي، ميتوانيد از طريق صفحه جستجوي وكيل، اقدام و مشاهده نمائيد.

كما اينكه اين صفحات هم شامل صفحه فارسي و هم شامل يك صفحه انگليسي ميباشد. بخشي از اين صفحات، اطلاعات اوليه وكيل دادگستري است كه به دو زبان تهيه شده است و بقيه نيز اطلاعات تكميلي مي باشد، كه به همان طريق قابل درج و افزايش است. بديهي است، هر كدام از همكاران ميتواند شخصا به صفحه خويش دسترسي داشته باشند و به سهولت، اطلاعات مربوطه را ايجاد يا اصلاح نمايند يا از آن جا به آدرس صفحات مستقل خود، اشاره كرده و به اصطلاح لينك نمايند.

لكن مشكل فعلي در اينست كه همچنان ممنوعيت هر گونه تبليغ وجود داشته و در پاسخ درخواستهاي مكرر سايت اطلاع رساني و حتي ارائه طرح و برنامه و شيوه هاي قابل قبول اطلاع رساني، از طرف مسئولان ذيصلاح، مجوز شروع خدمات مذكور، تاكنون صادر نشده است.

اميدواريم در سال ۱۳۸۴ و با طرح اين مسئله در همايش كانونها، احتمالا اواخر ارديبهشت ۸۴ در شهر مقدس مشهد، اين مشكل مرتفع گردد و از هم اكنون سايت اطلاع رساني، آماده ارائه اين سرويس به كليه همكاراني كه اطلاعات آنها دربانك سايت كامل است، ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۸) برنامه هاي سال ۱۳۸۴ براي گسترش امور كيفي و كمي سايت
۱-۸) به روز رساني و تكميل اطلاعات اوليه وكلا و كارآموزان


به طور كلي رفع نواقص پيش گفته، محورهاي اساسي، برنامه هاي سايت در سال ۱۳۸۴ به شرح ذيل ميباشد، بديهي است در صورت اخذ پيشنهادات جديد و قابل اقدام، اصلاحات در آنها معمول خواهد شد:

۱-۸) به روز رساني و تكميل اطلاعات اوليه وكلا و كارآموزان
با توجه به اينكه هم اكنون اطلاعات البته بعضا ناقص، نزديك به يازده هزار وكيل و كارآموز در بانك سايت اطلاع رساني موجود است، بعلاوه تعدادي از كارآموزان تغيير وضعيت داده و تعداد ديگري از همكاران جديد، نياز به ايجاد ركود اطلاعات وكيل يا كارآموز وكالت دارند. بنابر اين در سال ۸۴ اين حوزه نيازمند بازسازي اساسي است و محور اول فعاليت، تكميل اين اطلاعات به صورت كامل و به صورت هم زمان از طريق كليه كانونها خواهد بود.

خوشبختانه در شيوه مديريت جديد، تمامي كانونهاي وكلاي دادگستري، بواسطه نمايندگان انفورماتيك، دسترسي مستقيم به بانك سيستم، مخصوص وكلاي كانون خويش دارند. لذا هر كدام از همكاران كه بامشاهده صفحه جستجوي وكيل، هر گونه نواقصي را در اطلاعات خود مشاهده ميكند، يا بعضا اسم ايشان در بانك سيستم نيست، ميتانند با مراجعه به نماينده انفورماتيك كانون متبوع، ابتدا نسبت به تكميل اطلاعات صفحه مربوطه اقدام نمايند.

زيرا براي استفاده از ساير خدمات سايت، مثل اختصاص پست الكترونيكي، دسترسي به صفحه اختصاصي و ساير خدمات، نياز به تكميل بودن اطلاعات اوليه ميباشد. بعلاوه نياز به يك مرجع معتبر براي شناخت كليه وكلاي جامعه وكالت رسمي ايران وجود دارد، كه سايت فعلي، در صورت همكاري جمعي و تكميل اطلاعات فردي همكاران، يكي از بهترين و مناسب ترين مراجع ممكنه ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲-۸) گسترش تخصيص پست الكترونيكي و استفاده كامل عملياتي از آن

با توجه به امكانات گسترده پست الكترونيكي، دراين حوزه نياز به دو اقدام همزمان ميباشد:
الف)گسترش تخصيص پست الكترونيكي به كانونهاي وكلاي دادگستري و كميسيونهاي آن
ب) گسترش تخصيص پست الكترونيكي به همكاران وكيل و كارآموز.

در اين خصوص، در حال حاضر هر كانون داراي يك پست الكترونيكي اصلي است، كه معمولا نام لاتين استان اول هر كانون است، بعلاوه كميسيون انفورماتيك هر كانون نيز ميل اختصاصي دارد. همچنين هر كدام از وضعيتهاي حقوقي كانونها، مثل رياست هيات مديره يا ساير كميسيونها ميتوانند ميل اختصاصي داشته باشد. همواره آخرين فهرست پست الكترونيكي كانون ها در قسمت «پست الكترونيكي» درج ميشود.

بديهي است، كليه كميسيونها و قسمتهاي كانون هاي وكلاي دادگستري، مثل اشخاص حقيقي وكيل و كارآموز، ميتوانند براي عملياتي كردن پست الكترونيكي كانون خود، از طريق نمايندگان انفورماتيك، اقدام نمايند.

از طرف ديگر براي دريافت پست الكترونيكي، در حال حاضر، بايد اطلاعات اوليه شخص متقاضي در صفحه اطلاعات وكيل، از هر حيث كامل باشد. سپس تقاضاي وي، بايد به مديريت قسمت پست الكترونيكي ارسال شود كه از طريق نمايندگان محترم انفورماتيك هر كانون، قابل اقدام است.

شيوههاي دريافت و ارسال ميلها و توصيه به استفاده از نرم افزارهاي مديريت ايميل در داخل كامپيوتر، در قسمت توضيحات پست الكترونيكي درج شده است.

از طرفي استفاده از ايميل، به خصوص براي ارتباطات كانون ها و اتحاديه بسيار ضروري است و حتي در مصوبات آئين نامه اتحاديه شيوه دعوت از طريق ايميل، از موارد وسايل قابل قبول ارتباطي شناخته شده است. لذا اميدواريم، بتدريج فرهنگ استفاده عملي از پست الكترونيكي براي تبادل اطلاعات و وسيله ارتباطي اصلي بين جامعه وكالت، شايع گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳-۸) ايجاد انجمن انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري

در سال ۱۳۸۳ اطلاعيه اقدامات اوليه ايجاد انجمن انفورماتيك كانون مركز، شروع گرديد و تاكنون حسب اعلام آمادگي و اغلب مذاكرات با علاقه مندان در كميته انفورماتيك كانون مركز، نزديك به بيست و پنج نفر، از همكاران وكيل وكارآموز درخواست عضويت خود را اعلام كرده يا براي عضويت در انجمن، پيشنهاد شده اند، كه اغلب اشخاص كاملا آشنا به امور كامپيوتر و انفورماتيك هستند.

يكي از برنامه اصلي در سال ۱۳۸۴، شروع تشكيل جلسات تخصصي اين انجمن، حداقل ماهي يكبار ميباشد.
بدينوسيله از بقيه همكاراني كه تمايل به همكاري با اين انجمن دارند، دعوت مي شود با اعلام آمادگي از طريق صفحه تماس با ما در سايت يا حضور در مركز كامپيوتر كانون مركز، اطلاعات اوليه و شماره تلفن خود را به ثبت برسانند تا در جلسات انجمن دعوت گردند.

هدف دوم از ايجاد انجمن انفورماتيك، تشكل صنفي وكلاي متخصص در حقوق انفورماتيك و حقوق ديجيتالي ميباشد. شكي نيست، كشور ما در آينده نزيك، در حوزه هاي مختلف حقوق كامپيوتر، بواسطه تصويب قوانين و آئين نامه هاي مختلف و مسئوليتهاي ناشي از اجراي آنها، نيازمندي بيشتري به وجود وكلاي كاملا مجرب در اين حوزه دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴-۸) رفع نواقص اطلاعاتي سايت بواسطه همياري جمعي وكلا و كارآموزان وكالت

از آن جائيكه بعضي از صفحات و قسمتهاي سايت، ضعف اطلاعاتي دارد. در سال ۱۳۸۴ با راه اندازي يك صفحه مخصوص نيازمنديهاي سايت، اين امكان فراهم ميشود، كه بتدريج، صفحاتي كه اطلاعات آنها ناقص است، مثلا صفحات مربوط به اوراق قضائي يا سوالات پاسخ داده نشده، عناوين و مطالب مورد نياز سايت، به آگاهي همكاران برسد.

آنگاه كليه همكاراني كه دوست دارند با تهيه بخشي از اطلاعات مورد نياز سايت، بدون حضور فيزيكي در محل كانون در اقصي نقاط ايران يا جهان، مشاركت عملي در تكميل اطلاعات داشته باشند، ميتوانند با مشاهده هفتگي اين مطالب، نسبت به تكميل نيازمنديهاي اطلاعاتي سايت و رفع نواقص اطلاعاتي اقدام نمايند.

مطالب تهيه شده، به اسم همكاران در موقعيت مناسب خود، درج خواهد شد. بعلاوه اين زحمات براي سايت، در آينده به صورت خودكار ذيل صفحه اختصاصي معرفي وكيل، بعنوان سوابق علمي و تحقيقاتي درج خواهد شد. كما اينكه نياز به ترجمه به زبانهاي بيگانه و نيز ترجمه برخي مطالب به زبان فارسي، كه انشاء الله با راه اندازي اين بخش، همكاران علاقه مند به اين حوزه، بتوانند، ساير همكاران خود را مستفيض نمايند، به همين صورت اقدام خواهد شد.

در اين خصوص عين مطلب انگليسي يا آدرس آن در اينترنت، اعلام ميشود و آنگاه همكاران علاقه مند، ميتوانند نسبت به ترجمه آن اقدام نمايند. بعلاوه مطالبي براي ترجمه به زبان انگليسي ارائه ميگردد و به همان طريق همكاران علاقهمند ميتوانند باترجمه آن به زبان مورد نياز، سهم خود را در تكميل اطلاعات سايت، ايفاء نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵-۸) استمرار كلاسهاي آموزشي و برگزاري دورههاي تخصصي

با عنايت به اجباري شدن يادگيري كامپيوتر در تعدادي از كانونها از جمله كانون مركز، انشاء الله كليه كانونهاي وكلاي دادگستري در اين خصوص اقدامات شايسته را انجام خواهند داد، لكن در كانون مركز، بواسطه نظر مثبت رياست محترم هيات مديره و با توجه به ايجاد و تجهيز اتاق ويژه آموزش كامپيوتر و كافي نت در آينده نزديك، با يازده دستگاه و به صورت كاملا جديد، كلاسهاي عمومي و تخصصي آموزش كامپيوتر شروع خواهد شد.

همچنين نظر به وجود تجربيات، تحقيق و اجراي برنامه هاي آموزش حقوق كامپيوتر در جنبه هاي مختلف تجارت الكترونيك، امضاي ديجيتالي، جرائم سايبر، ادله الكترونيكي و مباحث مشابه، با حضور برخي همكاران در كميته انفورماتيك كانون مركز، اقدامات اوليه، تهيه عناوين و منابع برگزاري دوره هاي تخصصي مذكور در حال فراهم شدن است، كه اميدواريم در سال ۱۳۸۴ شاهد برگزاري اين دوره هاي تخصصي حقوقي، در كانون مركز باشيم.

بعلاوه در نظر است با استفاده از منابع برخي اساتيد برجسته، اولين دوره هاي كاملا فراگير، آموزشها و تجارب وكالتي، و حتي دوره هاي پيش گفته از طريق امكانات آموزش از راه دور توسط سايت، براي كليه همكاران در سطح كشور، برگزار گردد. اطلاعات بيشتر، به محض تمام شدن مقدمات از طريق سايت اطلاع رساني در اختيار همكاران قرار خواهد گرفت.

در خصوص امكان مشاركت با واحدهاي آموزشي حقوقي و قضائي در بعد بين المللي، از جمله دوره هاي آموزشي كانون وكلاي بين المللي IBA امكانات زيادي بالقوه در حال حاضر فراهم است، كه طبعا به برنامه ريزي و مشاركت كانونها و چگونگي اظهار تمايل وكلا و كارآموزان براي عملياتي كردن آنها، نياز ميباشد.

در سال ۱۳۸۳ مطالعات اوليه براي شناخت كامل و كيفيت و هزينه هاي اوليه و امكان مشاركت كانون با مراكز بين المللي، به قصد امكان مشاركت جمعي براي كاهش هزينه هاي مورد نياز، شروع شده است. هدف از اين مطالعات، امكان مشاركت كامل برگزاري اين دوره هاي تخصصي حقوقي وكالتي به همان صورتي كه در خارج انجام ميشود، در داخل كشور مي باشد. كه در اين صورت، براي همكاران علاقه مند، با هزينه كمتري در داخل كشور، امكانات بين المللي تهيه ميشود.

اميدواريم در سال ۱۳۸۴ اين مطالعات كامل شده و انشاء الله اطلاعات مكفي به محض تكميل شدن، از طريق سايت اطلاع رساني، در اختيار همكاران قرار خواهد گرفت.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶-۸) تكميل بانك اطلاعات سوابق مكتوب مربوط به وكالت

از آن جائيكه يكي از اهداف سايت اطلاع رساني، ايجاد كتابخانه كاملا تخصصي و ديجيتالي مربوط به سوابق وكالت در همه حوزه ها ميباشد، در تلاش هستيم تا متن كامل كليه مجلات و نشريات كانونها، در سايت درج شود. در اين خصوص، از شماره جديد مجله وكالت، يعني شماره ۱۷۰ مهر ۱۳۷۹ به اين طرف، متن كامل مجله حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز در سايت، قابل مشاهده و استفاده است.

كما اينكه با همكاري برخي اساتيد، از جمله جناب استاد آقاي دكتر افتخار جهرمي، از شماره ۲۸ به اين طرف، متن كامل مجله تخصصي، دفتر خدمات حقوقي، در سايت درج شده است.

همچنين طي مكاتبه با برخي مراجع كه كتابهايي در ارتباط با مسائل حقوقي و وكالتي اقدام كرده اند درخواست شد متن كامل فايل كتابهاي خود را براي درج در سايت ارسال نمايند كه از طرفي همكاري شايسته شد.

در اين خصوص لازم است ابتدا از حسن ظن جناب آقاي رحيمي اصفهاني معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري كه متن كامل ۵ جلد كتاب مجموعه حقوقي وكالت، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي مدني و قانون آيين دادرسي كيفري را در اختيار سايت اطلاع رساني قراردادند تشكر و قدرداني گردد.

همچنين مقامات دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام راحل كه متن كامل كتاب مجموعه نظرات حقوقي و قضائي معظم له را در اختيار قرار دادند و البته ساير عزيزاني كه هر يك سهمي در تهيه و ارائه متون اطلاعات سايت دارند از همگي ايشان تكشر مي نمائيم.

بعلاوه طي مذاكرات با همكار محترم آقاي علي مكرم، ايشان منابع اوليه مقالات حقوقي مجله هاي قبلي كانون مركز را تهيه و تقديم داشته است كه بتدريج، متن كامل شماره هاي قبلي مجله كانون مركز تا انشاء الله، شماره يك در سايت اطلاع رساني، جمع آوري شود.

همچنين در نظر است، متن كامل تمامي مجلات يا نشريات تخصصي وكالت، كه توسط هر كدام از كانون هاي محترم انتشار يافته است و يا قصد انتشار آنرا دارند، متن كامل در سايت اطلاع رساني درج شود. اميدواريم اين مهم با همكاري نمايندگان ساير كانونها، عملياتي گردد.

بعلاوه متن ساير مقالات از مجلات حقوقي و يا نشريات تخصصي وكالت، كه توسط بخش خصوص انتشار مييابد، سعي ميشود، در بانك سايت درج شود، يا آدرس آنها اعلام شود. كما اينكه در خصوص ساير منابع مكتوب، به همين شيوه عمل خواهد شد.

بديهي است براي درج متون، كليه مقالات حقوقي يا كتابهاي مرتبط با مباحث وكالتي، نياز به همكاري مولف يا ناشر محترم ميباشد.

اميدواريم اين مطلب براي ناشرين و مولفين مشخص شود كه در اختيار گذاشتن متن فايل آثار ايشان، نه تنها موجب معرفي و تبليغ بهتر كتابها و مقالات ايشان مي شود و تعداد بيشتري از علاقه مندان در سطح كشور از چاپ آثار آنها اطلاع يافته و لذا در مقام خريد برخواهند آمد،

بلكه به اين وسيله به وظيفه مذهبي و ملي و ميهني خود در ارائه اطلاعات به همكاران و به اصطلاح تقديم زكاه علمي خود اقدام كرده اند.
بالا
فهرست اصلي


  * ۹) آمادگي دريافت هر گونه انتقاد يا پيشنهاد

در پايان همانطور كه به دفعات گفته شده است، شكي نيست كه همكارن محترم، نظرات بسيار گرانبهايي درخصوص رفع نواقص سايت و ارائه نقطه نظرهاي سازنده براي ارتقاء امور، دارا هستند. لذا سايت اطلاع رساني به شرح پيش گفته، آمادگي دريافت كليه انتقادها و پيشنهادات واصله و عمل به آنها را در حد وسع و توان خود دارد.

به اين منظور از طريق ارسال مطالب به آدرس پست الكترونيكي mail@iranbar.org و يا درج مطالب به صورت مستقيم از طريق صفحه تماس با ما، يا ارسال از طريق پست سنتي به مركز كامپيوتر كانون وكلاي دادگستري مركز، در انتظار وصول انتقادات و پيشنهادات شما همكاران محترم هستيم.

يكبار ديگر حلول سال جديد شمسي را تبريك عرض نموده و خود را نيازمند همكاري شما مي دانيم.!!!

مديريت سايت اطلاع رساني
حسين زينعلي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi