لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
تاريخچه و اقدامات كميته انفورماتيك اتحاديه وكلاي دادگستري (صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سوابق مكاتبات مربوط به جلسات مجازي كميسيون هاي اتحاديه
  * شرح بندهاي دستور جلسه كميسيون انفورماتيك ۲۱/۹/۱۳۸۷
  * صورت جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك
-------------------------------------------------------------  * سوابق مكاتبات مربوط به جلسات مجازي كميسيون هاي اتحاديه

به نام خدا
جناب آقاي بهمن كشاورز
رياست محترم اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران

با سلام بازگشت به نامه شماره ۱۰۹۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ مبني بر تصويب - استفاده عملياتي از «جلسات مجازي» براي كميسيون هاي تخصصي اسكودا – به پيوست شيوه نامه شروع ارتباطات الكترونيكي و جلسات مجازي و فهرست پست الكترونيكي كانونها و اتحاديه، اعلام ميگردد.

خواهشمند است با ارسال شيوه نامه و فهرست پيوست براي كليه كانون هاي محترم عضو اتحاديه، هماهنگي مربوطه براي شروع مكاتبات اوليه از طريق پست الكترونيكي بين اتحاديه و كانون ها شروع شود. بديهي است با استفاده كامل از پست الكترونيكي، اقدامات اوليه براي شروع جلسات مجازي شروع ميگردد و كليه اطلاعات تكميلي، فقط از طريق پست الكترونيكي مذكور اعلام خواهد شد.

با تشكر، حسين زينعلي
كميسيون انفورماتيك اتحاديه

رنوشت:
همكار گرامي آقاي شيخي – امور كميسيون هاي اتحاديه – جهت اطلاع.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا
شيوه نامه شروع ارتباطات الكترونيكي
جهت تشكيل و اداره جلسات مجازي

جهت تشكيل و اداره جلسات مجازي براي كميسيون هاي اسكودا و ساير استفاده هاي كاربردي از امكانات جديد كامپيوتري و اينترنتي، با فرض افزايش كارآيي و سهولت ارتباط ميان هيات اجرائي اتحاديه و كانونها و كميسيونهاي اسكودا از اين طريق، شيوه نامه تشكيل جلسات مجازي به شرح ذيل اعلام ميشود:

۱- مفهوم «جلسات مجازي» يك امر فقط علمي و آكادميك نيست. بلكه يك مفهوم كاربردي و مهارتي ميباشد. بعبارت ديگر براي «تحقق جلسات مجازي» لازم است كه متقاضيان مربوطه با داشتن علم و اطلاع لازم از علوم و فنون ارتباطي بر اساس منابع كامپيوتري و اينترنتي و با احراز سطح قابل قبولي از مهارت هاي عملي، بتوانند از «امكانات ارتباط از راه دور» فنآوري هاي جديد، براي تشكيل و اداره و نگهداري سوابق جلسات خود استفاده نمايند.

۲- بهترين مثال براي معرفي مفهوم فوق، اصطلاح «سهل و ممتنع» ميباشد. تشكيل جلسات مجازي در صورتيكه كه مختصر آمادگي اوليه (آشنائي اندك با كامپيوتر و اينترنت) وجود داشته باشد، براي شخص استفاده كننده بسيار سهل و آسان خواهد بود و چنانچه قرار باشد، هر گونه اقدامي توسط ديگران براي ما انجام شود و شخص استفاده كننده، تمايلي به خود مهارت آموزي نداشته باشد، امكان دارد، يك امر بسيار سخت و بلكه ممتنع باشد!.

۳- در راستاي تحقق ايجاد و اداره و استفاده از «جلسات مجازي» مراحل اصلي زير و به ترتيب و البته بعضا با يكديگر قابل طرح ميباشد:

۱-۳- داشتن پست الكترونيكي (اختصاصي يا عمومي) و استفاده كامل از آن.
۲-۳- اتصال به اينترنت در زمان واحد و استفاده از امكانات chat - forum - mailgroup
۳-۳- به شرح بند فوق و استفاده از كنفرانس هاي متني، صدا و تصوير در اينترنت.

۴-۳- جهت تصويب توافقات جمعي بر اساس امضائات الكترونيكي در صورتيكه شخص داراي كدهويت شخصي و كليد عمومي-خصوصي بوده و از يكي از مراجع تائيد كننده امضاء ديجيتالي، گواهي داشتن امضاي ديجيتالي را اخد كرده باشد.

۵-۳- بديهي است كه كليه سوابق قبلي و مذاكرات در جلسه و ارجاعات و متون تصويب شده و پي گيري هاي بعدي از طريق فايل هاي كامپيوتري و پست الكترونيكي و گروههاي پستي و مراجعه به منابع سايت تخصصي (در اينجا www.iranbar.org) اقدام خواهد شد.

۴- حال براي تحقق مهارت هاي فوق، لازم است، استفاده كامل و عملياتي از خدمات پست الكترونيكي، بين كانون هاي محترم، بعنوان اولين قدم اساسي اين مبحث، با پيش قدمي نمايندگان هيات اجرائي و انفورماتيك اتحاديه و سپس نمايندگان كميسيونها، شروع گردد.

۵- به اين منظور به شرح جدول پيوست براي كليه كانون هاي ۱۵ گانه و اتحاديه، اسم كاربري اختصاصي كامل پست الكترونيكي، تقديم ميگردد. براي دبيرخانه اتحاديه سركار خانم موذني، در حال حاضر آمادگي كامل راهبري امور پست الكترونيكي اتحاديه را دارد. در ساير كانونها، از طريق نماينده انفورماتيك و كارمند بخش كامپيوتر، اين مسئله قابل پيگيري و اقدام ميباشد.

۶- در فهرست پيوست براي هر كانون، به ترتيب تاريخ تاسيس از كد عددي دو رقمي شماره ۱۰ تا ۲۵ و هم چنين كد اختصاري «حروف لاتين در سه حرف» استفاده شده است و براي كانون هاي در حال تاسيس يا آتي، به همين منوال اقدام ميگردد. اين كدها براي «منحصر به فرد شدن» هر كانون در تركيب با ساير خصوصيات و وابستگان كانون متبوع، نظير رياست، نايب رئيس، كميسيون ها و به خصوص در مواردي نظير شماره پروانه هر وكيل در سطح كشور، مورد استفاده عملي سايت اتحاديه قرار دارد.

پيشنهاد ميشود، در كليه مكاتبات عادي كانونها، از كد عددي مذكور، قبل از شماره نامه، براي نشان دادن هويت كانون اقدام كننده در سطح كشوري استفاده شود. همچنين براي يونيك و غير تكراري بودن شماره هاي پروانه وكالت در سراسر كشور، از كدهاي فوق و خط تيره، قبل از شماره پروانه استفاده شود. اين مسئله درحال حاضر در سايت اتحاديه اقدام ميشود.

يعني بر اساس كدهاي فوق، چنانچه هر وكيلي كه مشخصات وي در سايت درج شده است، بعد از آدرس اصلي سايت www.iranbar.org به ترتيب از «شماره پروانه-كدكانون متبوع/» استفاده نمايد، صفحه اختصاصي وي در سايت مشاهده ميشود!

شماره پروانه – كد كانون متبوعhttp://www.iranbar.org/

(جهت مشاهده صفحه اختصاصي لازم است، اطلاعات اوليه در قسمت اطلاعات وكلاي سيستم درج شده باشد. در صورت عدم درج يا عدم مشاهده صفحه اختصاصي، از طريق نماينده محترم انفورماتيك كانون متبوع پيگيري گردد.)

۷- بديهي است كدهاي عددي و لاتين و اسم كامل هر كانون، بعنوان مشخصه هاي جداكننده كانون ها، در هر گونه جلسات مجازي، مورد استفاده عملي قرار خواهد گرفت.

۸- انشاء الله با شروع ارسال و دريافت اخبار و اطلاعات از طريق پست الكترونيكي، به تدريج اسامي اختصاصي پست الكترونيكي هر كدام از كميسيون ها و قسمت هاي مورد نياز، فقط از طريق ايميل هاي مذكور، اعلام خواهد شد.

كميسيون انفورماتيك اتحاديه

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
به نام خدا
راهنماي پست الكترونيكي اصلي كانونهاي وكلاي دادگستري
فهرست آدرس پست الكترونيكي اصلي كانون هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه و مديريت سايت اطلاع رساني به شرح ذيل مي باشد .

توضيح آنكه با قرار دادن هر كدام از اسامي لاتين جدول حاضر به جاي اسم كاربريusername ، آدرس كامل پست الكترونيكي هر كانون قابل استفاده مي باشد .

username
                 
كد عددي حروف اختصاري نام كانون اسم كاربري username
۱۰ cen مركز center
۱۱ far فارس و بنادر fars
۱۲ eaz آذربايجان شرقي eastazar
۱۳ waz آذربايجان غربي westazar
۱۴ isf اصفهان و مركزي isfahan
۱۵ maz مازندران mazandaran
۱۶ kho خراسان khorasan
۱۷ gil گيلان gilan
۱۸ ghz قزوين ghazvin
۱۹ ksh كرمانشاه و ايلام kermanshah
۲۰ khz خوزستان و لرستان khoozestan
۲۱ ham همدان hamedan
۲۲ qom قم qom
۲۳ kor كردستان kordestan
۲۴ gol گلستان golestan
۲۵ ard اردبيل ardabil
۲۶ mar استان مركزي markazi
۰۱ uni اتحاديه union
مديريت سايت tamas


توضيحات ضروري:
۱- كلمات رمز password تمامي اسامي پست الكترونيكي، قبلا براي كانون هاي محترم ارسال شده است. همكاراني كه كلمه رمز كانون متبوع ايشان فراموش يا مفقود شده يا دريافت نشده، با دبيرخانه اتحاديه در كانون مركز، تماس حاصل نمايند.

۲- امكان تغيير كدهاي عددي يا حروف سه حرفي لاتين، «به هيچ وجه» امكان پذير نيست.

۳- تغيير اسامي كامل لاتين مورد استفاده براي هر كانون، از روي اسم استان اصلي اتخاذ شده است. تغيير اين كلمات، با دشواري و به هم ريختن سوابق قبلي همراه خواهد بود. جز در موارد كاملا ضروري، تغيير اين اسامي، به صلاح نيست.

۴- براي درخواست ايجاد پست الكترونيكي جهت مناصب حقوقي كانون، نظير رياست، نايب رئيس، نماينده در اتحاديه، كميسيونها و ساير وابستگان حقوقي و همچنين درخواست ايجاد پست الكترونيكي براي تمامي وكلاء و كارآموزان كانون متبوع، بعد از استفاده كامل و عملياتي از پست اصلي كانون، از طريق نمايندگان انفورماتيك هر كانون، و تعيين اشخاص حقيقي كه مسئوليت هر كدام از مناصب مربوطه را بعهده دارند، اقدام مي گردد.

۵- در صورتيكه هر كدام از كانون هاي عضو يا اشخاصي كه متصدي پيگيري امور هستند، بخواهند از پست الكترونيكي ديگري، (نظير اسم ميل سرور سايت اختصاصي خويش يا سرويس دهندگان عمومي مثل yahoo يا hotmail يا gmail و امثال آن، استفاده نمايند، ميتوانند از طريق تنظيم و ارسال مجدد پست الكترونيكي به آدرس مورد نظر (forward)، اقدام نمايند.

۶- ساير توضيحات فني و مقدماتي براي استفاده عملياتي و كاربردي از پست الكترونيكي كانون، به شرح توضيحات صفحه «پست الكترونيكي» در سايت www.iranbar.org قابل استفاده است. قبل از هر گونه سوال، ابتدا صفحه مذكور چاپ و با دقت كامل، مطالعه شود.

كميسيون انفورماتيك اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


  * شرح بندهاي دستور جلسه كميسيون انفورماتيك ۲۱/۹/۱۳۸۷

قابل توجه نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي وكلاي دادگستري
                                       
دستور جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا – در ۵ بند اصلي براي نمايندگان محترم انفورماتيك كانون ها ارسال شده است.

لكن جهت حضور ذهن بيشتر و امكان تبادل نظر و انتخاب بهترين روش جهت هماهنگي في مابين، به شرح بعدي، نظرات مطروحه اصلي ذيل هر بند، مطرح ميگردد، تا با مداقه در آن، حضور همكاران در جلسه كميسيون، با تامل بر سوابق موجود و آگاهي دقيق تر، صورت پذيرد.

با تشكر، كميسيون انفورماتيك اتحاديه

ب) دستور جلسه كميسيون انفورماتيك

۱- انتخاب رئيس و دبير كميسيون براي دوره جديد

تاسيس كميته انفورماتيك كانون ها در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ روساي كانون هاي وقت دادگستري تصويب گرديد و آئين نامه اجرائي آن در ۱۵/۲/۱۳۸۲ با حضور نمايندگان انفورماتيك كانون ها در محل كانون مركز تهيه و تصويب شد. براي اداره كميته انفورماتيك به صورت رئيس هيات اجرائي و چند معاون و بازرس پيش بيني گرديد و اين روش تا سال ۱۳۸۴ مورد عمل قرار ميگرفت.

(متذكر ميگردد، متن كامل مصوبات در صفحه اختصاصي «كميسيون انفورماتيك» در سايت اتحاديه در دسترس و قابل استفاده مي باشد.)

سپس با كامل شدن و استقرار تشكيلات اتحاديه و تلقي تشابه و اشتباه در امور و به موجب مصوبه بند ۲۲ همايش قزوين مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۵ مقرر شد، كه كميته انفورتيك كانون ها با حفظ وضع موجود خود، در قالب كميسيون انفورماتيك اتحاديه (بند ۴ ماده ۵ آئين كار اتحاديه)، ادامه فعاليت داشته باشد و آئين كار جديد، توسط اعضاي كميسيون تهيه و به تصويب هيات اجرائي اتحاديه برسد.

لكن علي رغم تهيه آئين كار پيشنهادي، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ هيات اجرائي اتحاديه، متني بعنوان شرح وظايف كميسيون انفورماتيك اتحاديه، تصويب و فقط پيش بيني دبير كميسيون در آن گرديد.

در اين راستا در جلسه ۱۸/۶/۱۳۸۶ كميسيون انفورماتيك اتحاديه، با توجه به تقاضاي اعضاي كميسيون جهت ارسال مجدد آئين كار پيشنهادي به شوراي اجرائي اتحاديه، و هم زمان رئيس كميسيون به مدت يك سال انتخاب شد.

سپس مراتب اعتراض اعضاء به هيات اجرائي اعلام و تقاضاي اصلاح آئين نامه گرديد كه سرانجام در تاريخ ۸/۹/۱۳۸۶ متن فعلي آئين نامه كميسيون انفورماتيك، به تصويب رسيده است.

در آئين نامه جديد، اركان كميسيون به صورت مجمع عمومي، رئيس و دبير، تعيين شده است.

لذا با توجه به انتخاب رئيس در جلسه قبلي، و حسب مصوبه زمان اقدام و در حال حاضر با توجه به آخرين آئين نامه مصوب، بهتر است، بر اساس آئين نامه جديد، نسبت به انتخاب رئيس و دبير كميسيون براي دوره جديد اقدام شود.

لذا درخواست مي گردد، كليه همكاراني كه آمادگي قبول مسئوليت رئيس يا دبيري كميسيون انفورماتيك را دارند، در جلسه اعلام حضور نموده و سپس نسبت به انتخاب رئيس و دبير كميسيون بر اساس راي گيري كتبي و مخفي، اقدام شود.

۲- بررسي آخرين وضعيت سايت اتحاديه
سايت اتحاديه در سال ۱۳۸۱ توسط نماينده انفورماتيك كانون مركز، طراحي شده است و در سال ۱۳۸۲ بر اساس ابزارهاي نرم افزاري غير مايكروسافتي، پياده سازي فني شده است و تاكنون با اصلاحات اوليه، ادامه فعاليت مينمايد.

اساس سايت، متني و بدون ويژگي هاي تصويري و امكانات جديد است، هر چند موارد گرافيكي و نيز امكان استفاده از تصوير يا ساير امكانات اوليه صفحات وبي، وجود دارد.

لكن در حال حاضر نياز به بازنگري و بازسازي در دو جهت وجود دارد:

۱- بازنگري و ارتقاء فني كه در دو شكل متصور است:
۱-۱- اصلاح و بازسازي بر اساس وضع موجود
۲-۱- طراحي و پياده سازي به صورت جديد

۲- تكميل اطلاعات سايت، در سه حوزه اصلي:
۱-۲- اطلاعات وكلاء و كاراموزان
۲-۲- پست الكترونيكي بخش هاي حقوقي كانون ها و هر شخص حقيقي وكيل
۳-۲- متون كامل مجلات و نشريات تخصصي وكالت در كانون ها،
و البته ساير اطلاعات، حقوقي، كتاب ها، مقالات، مقررات و اخبار و امثالهم كه مورد نياز سايت مشترك قرار دارد.

در آخرين جلسه قبلي مقرر بود، همكاران در كانون هاي مختلف، نسبت به بروز رساني اطلاعات وكلا و كارآموزان كانون متبوع اقدام نمايند. همچنين مقرر شد، حداقل متن كامل مجلات ونشريات هر كانون در سايت (اختصاصي كانون يا سايت مشترك در اتحاديه) در دسترس قرار گيرد.

متاسفانه در حوزه هاي فوق، نواقص جدي وجود دارد.

۳- هماهنگي براي نيازهاي مشترك اطلاع رساني
در سال ۱۳۸۰، فضاي عمومي كانونها، بر اين اساس بود كه بهتر است يك سايت مشترك طراحي و مورد استفاده جمعي قرار گيرد. هر چند در همان زمان نيز، كانون هاي مركز، فارس، اصفهان و غيره، نيز ميتوانستند هر كدام براي خود چند سايت اختصاصي طراحي نمايند. و بر اساس طرح فوق، سايت اتحاديه اقدام شده است.

در سال هاي بعدي اين بحث مطرح شد، كه بهتر است، هر كانون براي خودش سايت اختصاصي داشته باشد. البته در اين خصوص، توجيه اشكال به محيط سايت مشترك كه مثلا قديمي است يا فاقد فلان خصوصيت است و برخي نيز صرف داشتن آدرس اختصاصي و برخي نيز امكان فعاليت بيشتر مطرح شده است و تاكنون برخي كانون ها داراي سايت اختصاصي هستند و برخي نيز همچنان بر شيوه فعاليت مشترك در سايت فعلي، اصرار دارند.

به هر حال در هر دو صورت سايت مشترك يا سايت هاي اختصاصي، جهت پرهيز از دو باره كاريها و تقسيم امكانات براي پوشش تمامي نياز هاي اطلاع رساني جامعه وكالت، بهتر است در اين حوزه، بين كانون ها، هماهنگي وجود داشته باشد.

هر چند داشتن سايت اختصاصي، كه در ابتدا شوق وذوق براي آن وجود دارد و لكن به تدريج مشكلات اجرائي جمع آوري و ارائه اطلاعات براي مخاطبان و البته منافع كارهاي جمعي، در اين خصوص ميتوان با تدبير، با تقسيم كار منطقي، در عين داشتن سايت مشترك، هر كانون متقاضي نيز، سايت اختصاصي خودش را داشته باشد به نحوي كه مجموعه سايت هاي مربوط به جامعه وكالت (اتحاديه و كانونها)، به صورت پر محتوا و پر بيننده وجود داشته باشد و به جاي تكرار خسته كننده از يكديگر، داراي مجموعه ارزشمند اطلاعاتي باشند.

۴- بررسي آخرين اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت
در خصوص اطلاعات وكلا و كارآموزان: برخي كانون ها به صورت كامل و به روز هستند، لكن اكثر كانون ها، فاقد اطلاعات دقيق و به روز هستند.

گفتني است، اطلاعات اوليه وكلا و كاراموزان سايت، توسط مجري محترم فني، در ابتداي طراحي سايت، از سيستم قديمي كانون مركز، تبديل و كانورت شده است. لكن برخي كانون ها اطلاعات اعضاي خود را كامل كرده اند و بسياري ديگر، اطلاعات مربوطه را اصلاح و به روز رساني نكرده اند.

البته برخي كانون ها، داراي سايت اختصاصي هستند و لابد در اين خصوص، نياز به همانگي بيشتر است كه ابتدا اطلاعات اعضاي كانون در سايت اختصاصي در دسترس باشد و سپس در سايت اتحاديه نيز قرار داده شود.

به هر تقدير، نقيصه كامل نبودن و به روز نبودن اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت اتحاديه، بايد به هر طريق ممكن، رفع گردد. زيرا با توجه به محور قرار گرفتن سايت مشترك، در اكثريت سايت هاي داخلي و حتي خارج كشور، كه همواره سايت اتحاديه بنعوان مرجع معتبر كانون هاي ايران و وكلاي دادگستري آن معرفي شده است، لازم است، نسبت به كامل كردن اطلاعات وكلا و كارآموزان اقدام شود.

موارد متعددي است كه همكاران از به روز نبودن و يا نبود اطلاعات ايشان در سايت يا قديمي بودن آن كه هنوز با سمت كارآموز و ... گلايه دارند و به خصوص در مواردي كه از طرف موكلان و يا غيره اين اطلاعات مشاهده شده است، يا حتي مواردي كه در خارج از كشور، اسم همكار محترم در سايت ناقص بوده است، به هر تقدير لازم است اين نقيصه برطرف گردد.

گفتني است، يكي از مشكلات سايت اتحاديه، فقدان نيروي تمام وقت و موظف براي انجام امور جاري سايت است. اين مشكل در حال مرتفع شدن است. زيرا حسب درخواست هاي به عمل آمده موافقت رياست محترم هيات اجرائي اتحاديه، مقرر است، يك نفر براي اين مسائل در دبيرخانه اتحاديه، استخدام گردد. كه مراحل اوليه انتخاب كارمند مناسب و آموزش اوليه، در حال اقدام ميباشد.

به نظر ميرسد، با توجه به استفاده كانون ها از افراد متصدي آشنا به كامپيوتر در كانون هاي خود و امكان استفاده از اينترنت و با توجه به حضور يك نفر تمام وقت براي سايت اتحاديه، ميتوان با هماهنگي، هر كانوني كه امكان دارد، خودش نسبت به اصلاح اطلاعات وكلا و كارآموزان و تكميل آن اقدام نمايد و در مواردي كه مشكلي وجود دارد، از طريق فاكس يا نامه كتبي به دبيرخانه اتحاديه، به تدريج نواقص اطلاعاتي كانون ها در سايت اتحاديه، مرتفع گردد.

۵- تبادل تجربيات جهت نرم افزار اتوماسيون اداري اطلاعات وكلا و كارآموزان
تاكنون برخي كانون ها از نرم افزارهاي عمومي اتوماسيون و دبيرخانه استفاده مينمايند و برخي نيز براي خود سيستم بانك اطلاعات وكلاء و كارآموزان دارند. در كانون مركز، يك نرم افزار قديمي وجود دارد، كه تاكنون در حال كار ميباشد. البته به دليل مشكلات سيستم مذكور، امكان پياده سازي در ساير كانون ها فراهم نشده است.

لكن برخي كانون ها براي خود سيستم محلي طراحي و پياده سازي كرده اند كه چون اين تجارب مورد نياز ساير كانون ها قرار دارد، در صورت پيشنهاد هر كدام از كانون ها جهت داشتن تجربه موفق و رضايت از نرم افزار موجود، امكان هماهنگي و پشتيباني از آن و استفاده در ساير كانون ها وجود دارد.

گفتني است، با توجه به سير پيشرفت سيستم هاي اطلاع رساني، بدون ترديد، كليه كانون ها بايد اطلاعات دبيرخانه اي و امور آزمون، پذيرش، ثبت نام، صدور پروانه كارآموزي يا پروانه پايه يك، تمديد و بقيه امور مربوطه را از طريق سيستم هاي كامپيوتري انجام داده و به مرور خدمات خود را در اينترنت نيز ارائه دهند.

بنابر اين، ضرورت هماهنگي و اتخاذ استانداردهاي يكنواخت به خصوص از حيث تبادل اطلاعات وكلا و كارآموزان بين كانون ها، بديهي است.

درخواست ميگردد، هر كانوني كه در اين خصوص داراي تجربه موفق اجرائي است، آمادگي خود را در جلسه به همراه ساير اطلاعات مورد نياز مطرح نمايد كه در صورت انتخاب جمعي، تجربه موجود براي ساير كانون ها نيز، امكان انتخاب وجود داشته باشد.

كميسيون هاي مجازي اتحاديه
هر چند بحث كميسيون هاي مجازي اتحاديه، بعنوان دستور اصلي كار مطرح نشده است و لكن در اين خصوص نيز لازم است نمايندگان انفورماتيك كانون ها، جهت ايفاي نقش شايسته خود، حضور ذهن داشته باشند.

زيرا در حال حاضر مقرر است كه ساير كميسيون هاي اتحاديه تاسيس و فعاليت نمايند كه با توجه به تعداد كانون ها و مشكلات اجرائي اقدامات فيزيكي، بدون شك، در صورت استفاده از امكانات تبادل اطلاعات جديد، ميتوان مشكلات مربوطه را كاهش داد.

به اين منظور از طرف شوراي اجرائي يكي از همكاران بعنوان رابط كميسيون ها انتخاب شده است و به منظور رسيدن به مرحله استفاده از كميسيون هاي مجازي، متني بعنوان ضرورت استفاده از پست الكترونيكي بعنوان پيش نياز هر گونه ارتباط جديد و سپس آمادگي كميسيون انفورماتيك جهت تعريف و ايجاد كميسيون هاي مجازي در اينترنت و ...، به مسئولين محترم اتحاديه گزارش شده است.

توصيه مي گردد، سوابق مربوطه كه در صفحه كميسيون انفورماتيك در دسترس مي باشد، با دقت ملاحظه و چنانچه پيشنهادي مد نظر همكاران محترم مي باشد، در جلسه ۲۱/۹/۱۳۸۷ اعلام نمايند.

با تشكر - كميسيون انفورماتيك اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


  * صورت جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك

اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا
                                       
به نام خدا
بتاريخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ ساعت ۹ صبح، جلسه مجمع عمومي كميسيون انفورماتيك اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران – اسكودا – با حضور نمايندگان تعرفه شده قبلي و آخرين تغييرات بعدي، تشكيل است و در خصوص موضوع دستور كار، اتخاذ تصميم مي گردد.

نمايندگان انفورماتيك حاضر در جلسه:
مركز – آقايان حسين زينعلي و محمد رضا عليزاده ثابت، حسب نامه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ تفويض نمايندگي به آقاي حسين زينعلي
فارس و بوشهر – آقاي شهرام مختاري
آذربايجان غربي – حسب نامه ۲۴۵۴ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۷ نماينده كانون امكان حضور ندارد.

اصفهان – حسب نامه ۱۵۹/الف/۸۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ آقاي داريوش سپنتا
مازندران – حسب نامه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ تفويض نمايندگي به آقاي حسين زينعلي
خراسان – آقاي سيد احمد احمدي
گيلان – حسب نامه ۴۴۹۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ تفويض نمايندگي به آقاي حسين زينعلي
قزوين – آقاي محمد رحماني

همدان – آقاي محمود صادقي
قم – حسب نامه شماره ۲۵۶۱/ك/ف/۸۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ آقاي حسين كريمي
گلستان - آقاي علي قاضي
اردبيل – حسب نامه۱۹۲۹/۲ مورخ ۲۰/۹/۸۷ كانون، آقاي ياشار طاهري
استان مركزي – آقاي محمد آذري

نمايندگان ساير كانون ها در جلسه حضور ندارند.

ابتدا از طرف آقاي حسين زينعلي، ضمن خير مقدم به حضار، گزارش مختصري از آخرين وضعيت سايت اتحاديه و مسائل مهم كميسيون، تقديم گرديد و سپس عناوين دستور كار، مورد رسيدگي قرار گرفت.

۱- انتخاب رئيس و دبير كميسيون براي دوره جديد
جهت انتخاب رئيس كميسيون، آقاي حسين زينعلي بعنوان رئيس كميسيون انفورماتيك و آقاي شهرام مختاري بعنوان دبير كميسيون انفورماتيك به مدت يكسال انتخاب گرديدند.

۲- بررسي آخرين وضعيت سايت اتحاديه
با توجه به آخرين توضيحات رئيس كميسيون و اظهار نظر همكاران در خصوص آينده سايت مشترك و پيشنهاد بازنگري در حوزه هاي مختلف، مقرر شد:

۱-۲- كميته سه نفره با حضور آقايان حسين زينعلي، شهرام مختاري و محمد رحماني تشكيل تا جهت تدوين مهمترين عناوين مورد نياز سايت و اعلام نظر نسبت به اينكه پياده سازي سايت بر اساس وضع موجود بهتر است يا طراحي و پياده سازي به صورت جديد و موارد را از حيث زمان، هزينه و ساير پيش نيازها بررسي و حداكثر تا جلسه بعدي كميسيون، گزارش جامع خود را ارائه دهند.

۲-۲- در خصوص تكميل اطلاعات موضوع سايت مقرر گرديد نمايندگان محترم انفورماتيك ضمن كسب آمادگي در كانون هاي متبوع خود از حيث استخدام نفرات تمام وقت و استفاده از وكلا و كارآموزان علاقه مند، بصورت كتبي آمادگي خود را جهت پذيرش مسئوليت به روز رساني و ورود اطلاعات هر يك از حوزه هاي سايت مشترك را اعلام نمايند.

۳- در خصوص به روز رساني خبرنامه هاي منتشره در كانون هاي وكلاي دادگستري و اطلاعات مراجع قضائي مقرر گرديد كليه متون خبرنامه ها و اطلاعات مربوط به مراجع قضائي حوزه كانون هاي وكلاي دادگستري تا جلسه بعدي در سايت اتحاديه وارد گردد. نمايندگان محترم انفورماتيك كانون هاي اصفهان و همدان در اين خصوص قبول زحمت مي فرمايند تا پس از هماهنگي با كانون متبوع تا جلسه بعد در اين خصوص گزارش نمايند.

۴- در خصوص اطلاعات وكلا و كارآموزان در سايت مقرر گرديد كليه نمايندگان انفورماتيك نسبت به اصلاح اطلاعات و به روز رساني آن راسا و در صورت نياز از طريق دبيرخانه اتحاديه اقدام نمايند. همچنين در خصوص فعال نمودن صفحه اختصاصي هر وكيل كه بصورت پيش فرض با درج شماره كد كانون – شماره پروانه در ادامه آدرس سايت قابل دست يابي مي باشد، مي توانند با هماهنگي كانون هاي متبوع چنانچه آمادگي داشته باشند نسبت به درج اطلاعات پايه از قبيل سوابق تحصيلي اقدام نمايند.

۵- در خصوص سايت مشترك و سايت اختصاصي كانون ها، نمايندگان كميسيون با تاكيد بر جايگاه و تقويت سايت مشترك به كانون هاي وكلا توصيه مي نمايند نسبت به تشكيل وتقويت واحد انفورماتيك اقدام نمايند.

۶- در خصوص بند ۵ دستور كار، نرم افزار اتوماسيون اطلاعات وكلا و كارآموزان با توجه به گزارش آقاي رحماني نماينده محترم كانون قزوين و بررسي آخرين سوابق موجود مقرر گرديد كميته چهار نفره با حضور رئيس ودبير كميسيون و نمايندگان انفورماتيك كانون هاي قزوين و اصفهان با بررسي وضعيت كانون قزوين و ساير پيشنهادات مطروحه طي گزارشي جمع بندي نهايي را جهت امكان اتخاذ تصميم ارائه نمايد.

۷- در خصوص امكانات برگزاري جلسات مجازي با توجه به امكانات مختلف از قبيل تالار گفتگو iranbar.frm.com كه در نامه قبلي رئيس كميسيون به هيئت اجرائي توضيح داده شده است و همچنين امكان استفاده از سايت هاي معروف، ضمن تاكيد بر استفاده كامل از آدرس پست ايميل كانون ها در سايت براي كليه مكاتبات مربوطه، مقرر گرديد نماينده محترم كانون گلستان نسبت به برآورد و گزارش سيستم هاي ويدئو كنفرانس با استفاده از خطوط پر سرعت به كميسيون اقدام نمايد.

امضاي ذيل صورت جلسه – مجمع عمومي مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷
كميسيون انفورماتيك اتحاديه
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi