لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

اسامي داوطلبان ومصوبات هيات نظارت در خصوص برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و نتايج آرا
  * اسامي داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون قزوين
  * زمان برگزاري انتخابات هيات مديره كانون قزوين
  * سوابق كاري كانديداي هيات مديره كانون قزوين
  * نكاتي در خصوص برگزاري انتخابات هيات مديره كانون قزوين
  * اعلام نتايج انتخابات كانون
  * نتيجه قطعي چهارمين انتخابات كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
-------------------------------------------------------------اسامي داوطلبان ومصوبات هيات نظارت در خصوص برگزاري انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان قزوين و نتايج آرا
  * اسامي داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون قزويناسامي داوطلبان

بالا
فهرست اصلي


  * زمان برگزاري انتخابات هيات مديره كانون قزوين

براي اطلاع از شرايط بر روي لينك زير كليك نماييد.

زمان برگزاري انتخابات

بالا
فهرست اصلي


  * سوابق كاري كانديداي هيات مديره كانون قزوين

براي اطلاع از شرايط بر روي لينك زير كليك نماييد.


سوابق كاري آقاي سيدحسن رفيعي


بالا
فهرست اصلي


  * نكاتي در خصوص برگزاري انتخابات هيات مديره كانون قزوين

براي اطلاع از شرايط بر روي لينك زير كليك نماييد.


نكاتي در خصوص راي دهندگان

نكاتي در خصوص داوطلبان عضويت در هيات مديره

بالا
فهرست اصلي


  * اعلام نتايج انتخابات كانون

براي اطلاع از شرايط بر روي لينك زير كليك نماييد.

اعلام نتايج انتخابات كانون

بالا
فهرست اصلي


  * نتيجه قطعي چهارمين انتخابات كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

براي اطلاع بر روي لينك زير كليك نماييد.

نتيجه قطعي چهارمين انتخابات كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi