لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين (صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * آمار مربوط به پرونده هاي دادسرا
  * آمارپرونده هاي دادگاههاي انتظامي
-------------------------------------------------------------دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري استان قزوين
  * آمار مربوط به پرونده هاي دادسرا

سال ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۴ سال ۱۳۸۳ سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱
كل پرونده ها ۲۶ ۱۲۱ ۸۳ ۶۶ ۱۴۰ ۶۲ ۴۹ ۱۱
در جريان رسيدگي ۲۶ ۲۹ ۷ ۲۳ ۱۷ ۱ ۱ ۰
منع تعقيب ۱۰ ۴۷ ۴۳ ۵۱ ۷۶ ۲۰ ۷ ۵
كيفر خواست ۳ ۳۳ ۲۲ ۱۷ ۴۷ ۸ ۸ ۰
عدم صلاحيت ۰ ۴ ۹ ۱ ۱۵ ۳ ۱۲ ۱
توقف رسيدگي ۰ ۸ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

بالا
فهرست اصلي


  * آمارپرونده هاي دادگاههاي انتظامي

سال ۱۳۸۸ سال ۱۳۸۷ سال ۱۳۸۶ سال ۱۳۸۵ سال ۱۳۸۴ سال ۱۳۸۳ سال ۱۳۸۲ سال ۱۳۸۱
كل پرونده ها ۶۹ ۱۰۷ ۴۷ ۱۰۴ ۱۰۱ ۱۲ ۱۳ ۳
در جريان رسيدگي ۷۲ ۷۲ ۷ ۵۸ ۶۴ ۵ ۶ ۳
صدور حكم محكوميت ۰ ۲۰ ۱۱ ۲۵ ۲۱ ۴ ۴ ۰
برائت ۰ ۴ ۱ ۷ ۱۰ ۱ ۱ ۰
تاييد قرار ۰ ۶ ۲ ۱۱ ۶ ۰ ۱ ۰
عدم صلاحيت ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰
موقوفي ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi