لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۳۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون كارآموزي سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام
  * حـلقـه مفقـوده
-------------------------------------------------------------  * اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون كارآموزي سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي كرمانشاه و ايلام

جدول زمانبندي مراجعه به كانون و مدارك لازم جهت ثبت نام به شرح مندرج در اين آگهي مي باشد
                                       
بسمه تعالي

حسب تصميم مورخه ۱۰/۱۰/۹۱ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه و ايلام، اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون كارآموزي سال ۱۳۹۱ در سهميه هاي آزاد و ايثارگران به شرح ذيل مي باشد:

سهميه آزاد

نام خانوادگي        نام                نام پدر

۱.        حبيبي          مسعود          عبدعلي
۲.        ساداتي          سيدعبدالناصر         سيديارمراد
۳.        چوپاني          بهاره          صفر
۴.        بهرامي          محمدرضا          نجات علي
۵.        شريفي          علي اصغر          رضاقلي
۶.        نامي نژاد          هومن          محمدهادي
۷.        رضايي          ميثم          مصطفي
۸.        حيدري          محمد          علي احمد
۹.        اسماعيلي          سيروس          محمد
۱۰.        لطفي قلعه قبادي          بهرام          حشمت اله
۱۱.        شهبازي          محمدرضا          علي اكبر
۱۲.        كمري          علي          غلامرضا
۱۳.        محبي          وحيد          فريدون
۱۴.        حيدريان          افشين          محمدمراد
۱۵.        پورفرخ          فرشيد          عليمراد
۱۶.        عزيزي حيدري          غلامرضا          عليرضا
۱۷.        ناجي          طاهره          عباس
۱۸.        دالوند          محمدامين          فتح الله
۱۹.        غلامي          ساسان          ميرزابگ
۲۰.        ارمين          اسداله          محمد
۲۱.        ترك ملك          حشمت          علي
۲۲.        ابراهيمي          وحيد          كيانوش
۲۳.        قنبري          صابر          محمد
۲۴.        بسطامي          بهزاد          رضا
۲۵.        الماسي          محسن          عباسقلي
۲۶.        ميرزايي          ابوالقاسم          علي
۲۷.        سليماني          سهيلا          احمدعلي
۲۸.        كاكايي          ميثم          حسين رضا
۲۹.        كمالي          عبداله          اله كرم
۳۰.        نيكوفال          پريوش          محمود
۳۱.        جعفري          آمنه          صحبت

سهمِه ايثارگران

۱.        مصطفايي          علي اكبر          عزت اله
۲.        خسروي نار          عبادالله          نعمت
۳.        صوابي          مجتبي          مراد
۴.        قدمي          حامد          علي حسين
۵.        چرابه          مهرانگيز          عليمراد
۶.        ارجمند          دولتيار          مرادعلي
۷.        ناصريان          يوسف          عبدالحسين
۸.        رسولي          محمد          شريف
۹.        باقري          حامد          اسكندر


نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام قبول شدگان سال ۱۳۹۱

قبول شدگان بايد به ترتيب رديف اعلام شده براي تشكيل پرونده راس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارك زير در كانون وكلاي دادگستري واقع در كرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، ميدان مركزي ، كوچه ۱۳۰ ، پلاك ۵ حضور بهم رسانند.
مدارك لازم : « تمامي كپي ها الزاماً در كاغذ A۴ تهيه شود»
۱-        اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (۳سري)
۲-        اصل و كپي برابر با اصل شده كارت ملي (۳سري)
۳-         اصل و كپي برابر با اصل شده مدرك تحصيلي دانشنامه يا گواهينامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيلي در مورد متقاضي در آن درج شده باشد.
۴-        اصل و كپي برابر با اصل شده كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت (مخصوص برادران) . (تاريخ پايان خدمت يا صدور معافيت دائم بايد حداكثر ۱۴/۸/۹۱ باشد)
۵-        دوازده قطعه عكس رنگي ۴*۳ كه مشخصات كامل متقاضي پشت آن درج شده باشد.
۶-        اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري (مخصوص ايثارگران) .
تذكرات :
چنانچه قبول شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.
قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارك خود به دادگستري يا دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايند.
حضور شخص پذيرفته شده در روزهاي تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.

جدول برنامه زمان بندي ثبت نام حضوري
روز        تاريخ        ساعت        رتبه
يكشنبه        ۲۴/۱۰/۹۱        ۹ صبح        ۱ الي ۲۰ سهميه آزاد
دوشنبه        ۲۵/۱۰/۹۱        ۹ صبح        ۲۱ الي ۳۱ سهمي آزاد ۱ الي ۹ سهميه ايثارگران

ضمناً كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند مي توانند ظرف مدت ۵ روز از مورخه ۷/۱۰/۹۱، اعتراض خود را « در فرم مخصوص موجود در سايت www.kermanshahbar.org به پيوست كارنامه» به كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام حضوراً تحويل نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * حـلقـه مفقـوده

احسان زررخ
وكيل دادگستري
                                       
مقاله حاضر در شماره ۷۸ خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان كه به ويژه نامه دومين كنگره ملي وكلا اختصاص دارد به چاپ رسيده است.

تصميم جناب آقاي دكتر تقي خاني در برگزاري دومين كنگره ملي وكلا با موضوع استقلال وكيل دادگستري؛ استقلال كانون هاي وكلا برايم بسيار جالب بود، از آن جهت كه پس از شنيدن موضوع اولين چيزي كه به ذهنم متبادر گرديد آن بود كه موضوع مطروحه بسيار تكراري شده، به طوري كه آنقدر از استقلال وكيل و وكالت گفته اند و گفته ايم كه ديگر قلم توان لغزيدن بر كاغذ را ندارد و البته اين ناتواني از نارسايي در نيل به مقصود است! به ديگر سخن بحث پيرامون موضوعي كه دست يافتن بدان آرزوي محال مي نمايد قلم را در نيام و زبان را در كام محبوس مي دارد.
از اينرو نگاشتن سطوري در باب استقلال وكيل و وكالت بسيار برايم دشوار مي نمود كه تا هفته ها توان قلم فرسايي در اين وادي براي ميسر نگشت تا اينكه در پس انديشه ها و نجواهاي دروني برآن شدم تا مختصري در باب آسيب شناسي استقلال وكالت در معناي عام آن اعم از حرفه وكالت، فرد وكيل و كانون هاي وكلا به رشته تحرير در آورم.
شايد در بادي امر اين عنوان با موضوعي كه در همايش حاضر براي آن گرد يكديگر آمده ايم چندان تناسب نداشته باشد و عده اي را عقيده بر آن باشد كه مرقومه حاضر نه در باب حمايت از استقلال وكالت بلكه در راستاي نفي آن و مذمت استقلال نگاشته شده و حال آنكه هدف غايي اين مطلب تبيين كاستي هاي دروني استقلال نهاد وكالت است. به ديگر سخن تبيين اين مهم كه استقلال در حال حاضر و در پيشنهادات مكتوب ارائه شده به نهادهاي متولي نگارش قوانين مرتبط با وكالت داراي چه ايراداتي مي باشد كه موجب اين حجم موضع گيري هاي منفي عليه آن شده، خود موضوعي است كه تا حدود زيادي محتواي اين مختصر را تشكيل مي دهد. در واقع هدف نگارنده آن است تا با نگاهي به جنبه هاي مخرب استقلال لجام گسيخته، به لبه تيز اين چاقوي خوش ساخت نظري داشته باشد.

نخست) آسيب شناسي استقلال از حيث حرفه وكالت
شايد كمترين نقصان نسبت به ساير بخش ها در بحث آسيب شناسي استقلال در خصوص خود حرفه وكالت مطرح باشد به طوري كه اين مبناي شكل گيري شخصيت وكيل و كانون هاي وكلا خود به موجودي فراموش شده در مباحث مطروحه پيرامون استقلال و يا تعرض به استقلال وكالت در ايران بدل شده است. به طوري كه در بسياري از نقدهاي مطروحه در باب حفاظت از استقلال وكالت بيش و پيش از آنكه به خود استقلال حرفه وكالت اشاره شود به مباحث نافي استقلال شخص وكيل و كانون هاي وكلا پرداخته شده و بسياري از ما در اين خصوص قلم فرسايي نموده ايم. شايد در مقام مثال بتوان موضوع فوق را با همايش هاي حقوق زنان و كودكان مقايسه نمود كه سالانه با هزينه هاي سرسام آور در كشورهاي مختلف برگزار مي شوند و حال آنكه تنها چيزي كه در آنها مورد توجه قرار نمي گيرد همان موضوع گردهمايي است كه اين امر در بسياري موارد ديگر نيز مشاهده مي شود به طوري كه در جامعه ما هم اصل بر آن است كه هماره اصل موضوع قرباني متفرعات اجرايي آن مي شود. در خصوص استقلال وكالت نيز وضع به همين منوال است، به طوري كه در بحث پيرامون استقلال وكالت به خود وكالت توجه خاصي نمي شود و بالعكس اين موجود شخصيت آفرين خود وامدار وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري گرديده بسياري استقلال آن را صدقه استقلال وكلا و كانون ها مي دانند در حالي كه اين چنين نبوده و موضوع كاملاً عكس آن است.
به ديگر سخن استقلال وكالت لزوماً با آن تعابير و تعاريفي كه ما از استقلال زيرمجموعه هاي آن مطرح كرده ايم مطابقت ندارد و چه بسا حفظ استقلال و شان وكالت مستلزم اعمال برخي محدوديت ها بر استقلال (يا به تعبير درست تر خودسري هاي) وكلا و كانون هاست؛ به گونه اي كه اين حوزه اختيارات بدون نظارت موجبات خدشه دار شدن وكالت را فراهم نياورد. در توضيح اين موضوع بايد بدان اشاره شود كه اموراتي چون نظارت بر نوع پوشش يا توشيح پروانه را كه به تعبيري مخدوش كننده چهره استقلال است نمي توان به تماميت استقلال وكالت تسري داد چرا كه استقلال وكالت يعني جدايي مطلق امر دفاع از قضا در شئون مختلفه آن و حال تعيين ضوابط رفتاري جهت مجريان امر وكالت را نمي توان خدشه بر پيكره استقلال نهاد وكالت به طور خاص دانست بلكه استقلال وكالت كه نشات گرفته از اَُبُهَت اجتماعي آن است در موارد بسياري با رفتارهاي نادرست برخي وكلا و كانون ها به مسلخ برده شده و مي شود، كه اين مورد خود يكي از مهم ترين زمينه هاي افزايش فشار جهت از ميان بردن استقلال حرفه وكالت از سوي قواي حاكمه است و حال آنكه اگر اقدامات متوليان اجرايي حرفه وكالت توام با حفظ شئونات بود، بسياري از فشارهاي وارده بر ساحت استقلال حرفه وكالت را نظاره گر نبوديم.

دوم) آسيب شناسي استقلال از حيث فرد وكيل
در راستاي مطالب مطروحه در بند پيشين به آسيب شناسي حرفه وكالت از حيث فرد وكيل مي پردازيم تا زمينه هاي تعدي به استقلال حرفه وكالت به جهت اقدامات وكلا را مورد اشاره قرار مي دهيم. شايد يكي از انعطاف پذيرترين مشاغل موجود در كشور ما حرفه وكالت است كه در آن وكيل با فراق بال از بسياري محدوديت هاي دست و پاگير در انجام اقدامات خويش چه از حيث زماني و چه از حيث مكاني دوري جسته و در بسياري موارد صرفاً پاسخگوي وجدان خويش است؛ چرا كه نهادهاي نظارتي بر حرفه وكالت در اكثر اوقات توان اجرايي مناسب نسبت به كاستي هاي احتمالي اقدامات وكيل ندارند و بسيارند وكلايي كه با دور زدن حداقل نظارت هاي قانوني موجبات بي اعتباري شغل وكالت و تزلزل مباني استقلال وكيل را فراهم آورده اند؛ به گونه اي كه برخي با عدم رعايت شئونات رفتاري، گفتاري و ظاهري موجبات از ميان رفتن اعتبار وكيل دادگستري به عنوان نمود بيروني وكالت را فراهم آورده اند به طوري كه با عدم رعايت ظواهر رفتاري و كلامي و نيز گاهاً عدم تسلط بر مباني علمي و قانوني و همچنين ضعف استدلال و استنباط موجبات بي اعتباري وجهه وكيل دادگستري و از ميان رفتن استقلال علمي و عملي و بالتبع آن استقلال حرفه اي وكيل را فراهم مي آورند و حضور غيرمقتدرانه چنين وكلايي زمينه ساز شكل گيري برخوردهايي است كه نافي استقلال و عزت نفس تمام وكلاست.
حاليه توهم استقلالي كه وكلاي اين چنيني در ذهن خود پرورانده اند آنان را از تكاپوي آشنايي با مقرره هاي قانوني كارآمد و جديد دور مي نمايد به طوري كه ايشان گرايشي به يادگيري از خود بروز نمي دهند و در عين حال با تكيه بر عنوان وكيل دادگستري كه آن را يدك مي كشند و بر مبناي آموخته هايي كه بر ذهن ايشان الغاء شده بر اين باورند كه وكيل دادگستري فردي مستقل و بي نياز از هرنوع تعامل با سايرين است كه اين خود از مهم ترين مصاديق آسيب شناسي استقلال فرد وكيل است و البته در نقطه مقابل اين افراد، هستند وكلايي كه با پرسش هاي مداوم و مكرر خويش از قضات و كاركنان اداري دادگستري زمينه ساز نفي استقلال فكري و بالتبع آن استقلال حرفه اي وكيل را فراهم مي آورند كه اين مورد نيز خود آفت ديگري است كه گريبانگير حرفه وكالت شده است.

سوم) آسيب شناسي استقلال از حيث كانون هاي وكلا
شايد مهم ترين بخش در خصوص آسيب شناسي استقلال، شخصيت هاي پيچيده كانون هاي وكلا هستند كه اكنون در اكثر نقاط كشور تشكيل شده اند و با ساز خويش عروسك وكالت را به رقص در مي آورند. البته اين نهاد نيز خود بازيچه تصميم گيري هاي دوره اي هيات هاي مديره آن مي باشد كه در فرجه هاي زماني مختلف با ديدگاه هاي خاص بر راس كانون ها قرار مي گيرند و اين نهاد كاملاً دموكراتيك از حيث نظري را با انديشه هاي خويش به بيراهه هاي خودخواسته مي كشانند و در پاسخ به منتقدان به ذكر اين نكته اكتفا مي كنند كه كانون مستقل است و ايشان مكلف به پاسخگويي نيستند و اگر روزي شما به جاي ما بر مسند اداره كانون نشستيد به خواست خود آن را اداره كنيد، كه اين مورد يكي از مهم ترين آسيب هاي عملي استقلال در رابطه با كانون هاي وكلاي دادگستري است.
بهره برداري نادرست كانون هاي وكلا از مفهوم استقلال در تمامي حوزه هاي عملكردي اين نهاد متولي امر وكالت در ايران به چشم مي خورد به طوري كه در بسياري موارد نبود يك ساز و كار نظارتي قدرتمند و كارا موجبات خودمحوري متصديان اين نهاد را در موضوعات مختلف فراهم آورده است كه اين مورد خود از مهم ترين موارد آسيب شناسي دروني استقلال كانون هاي وكلاست. به ديگر سخن خودرايي و عدم توجه به خرد جمعي و نيز در حاشيه گذاردن ديدگاه هاي جوانان تا حد بسياري منبعث از همين توهم استقلال در ميان كانون هاي وكلاست. از سوي ديگر فقدان خصيصه انتقادپذيري هم ناشي از همين سوءبرداشت از مفهوم استقلال است به گونه اي كه كانون ها در بسياري موارد نسبت به اشتباهات تاثيرگذار خويش كه شايد از نظر متوليان آنها اموري پيش پاافتاده محسوب شوند، نقدپذير نبوده و صرفاً بر مبناي اين ديدگاه كه كانون ها مستقل هستند به هر تقدير كه مي خواهند تصميم گيري مي كنند كه نمود بارز آن را در تصميمات كانون ها در جاگزيني كارآموزان و وكلا، هزينه هاي نقل و انتقال وكلا و از همه مهمتر مسائل مالي مي توان مشاهده نمود، كه در آنها هيات هاي مديره صرفاً بر مبناي نظر خويش اقدام به اخذ تصميم و گاهاً صرف هزينه هاي كلان در امور غير ضرور مي نمايند كه مصاديق مختلفي را مي توان در اين خصوص مطرح نمود كه خارج از مجال اين مختصر و حوصله مخاطب است.
مع الوصف ضعف سيستماتيك در تبيين حدود و ثغور استقلال و ارائه تعريف درست و منطقي از آن در زمره مواردي است كه بارزترين مصداق آسيب شناسي دروني استقلال نهاد وكالت در ايران محسوب مي شود. بنابراين تا زماني كه جامعه وكالتي ايران به اهميت اين موضوع توجه ننمايد و جنبه هاي مختلف استقلال را با توجه به وضعيت فعلي خويش مورد توجه و كنكاش قرار ندهد نمي توان از استقلال و حفاظت از كيان آن نامي به ميان آورد، لذا بسيار ضروري است تا وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلا به عنوان مهم ترين مخاطبين استقلال با بازگشت به خويشتن خويش به دنبال ترسيم جنبه هاي واقعي استقلال اثرگذار در اداره حرفه وكالت باشند تا به تعبيري هم مانع از ميان رفتن ارج و قرب استقلال شوند و هم از معناي واقعي آن دور نشوند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi