لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري قم

(صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * اسامي پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶
  * بخشنامه رئيس كل دادگستري استان قم در ارتباط با اعلام آدرس وكلا در اوراق
  * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۶
-------------------------------------------------------------  * اسامي پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۶

كانون وكلاي دادگستري استان قم
                                       
رديف / نام خانوادگي و نام / ش ش / سهميه / رتبه
۱ - احساني فر علي / ۱۷۶۴۱ آزاد ۸
۲ - احمدآبادي يوسف /۱۱۴۳۵۷ آزاد ۱۰
۳ - اصفيائي مجيد / ۲۲۶۲ آزاد ۱۲
۴ - اوتادي مهدي / ۳۱۱۱ ايثارگري ۳
۵ - بماني زاده مجتبي / ۳۹۵ آزاد ۱۱
۶ - توسلي زاهد كلائي سيد مصطفي / ۵۲۵۴ ايثارگري ۶
۷ - خادم سربخشي مهدي /۸۲۸ آزاد ۵
۸ - شعباني ابرقوئي حميد / ۱۰۰۹ آزاد ۲
۹ - شمشيري روح الله / ۱۰۳۳ ايثارگري ۱
۱۰ -شفيعي سورك قدرت الله /۳ ايثارگري ۵
۱۱ - صادقي مصطفي / ۳۱۲ آزاد ۱۴
۱۲ - عابديني محمد / ۲۶۱۷ آزاد ۷
۱۳ - فاطمي نژاد سيدحسن / ۹۶ آزاد ۱
۱۴ - فتوحي محمد / ۶۰۳ آزاد ۱۳
۱۵ - قياسي مريم /۵۵۳۲ آزاد ۶
۱۶ - قويدل كوشالي محدثه / ۱۶۰۰ آزاد ۹
۱۷ - كريمي يزدي احمد /۱۷۸۲ آزاد ۳
۱۸ - نصيري جهرودي عليرضا /۲۹۸۱ آزاد ۴
۱۹ - نجفي هادي / ۳۹۳۹ ايثارگري ۴
۲۰ - ندائي فضل الله / ۲۸۱ ايثارگري ۲
بالا
فهرست اصلي


  * بخشنامه رئيس كل دادگستري استان قم در ارتباط با اعلام آدرس وكلا در اوراق

كانون وكلا دادگستري استان قم
                                       
كليه همكاران محترم قضايي و اداري
به موجب بند ۱ از ماده ۵۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر اقامتگاه خواهان در متن دادخواست يه عنوان يكي از مشخصات خواهان ضروري است . و به موجب تبصره ۱ همين ماده اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد. و هر گاه وكيل مبادرت به تقديم دادخواست نمايدذكر مشخصات وكيل از جمله اقامتگاه وي ضروري است.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني در تعريف اقامتگاه مقرر مي دارد:اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور مهم او نيز در آنجا باشد و ماده ۱۰۰۳ قانون مذكور نيز تاكيد دارد به اينكه ''هيچ كس نميتواند بيش از يك اقامكتگاه داشته باشد '' اما مشاهده مي شود تعداد قابل توجهي از وكلاي دادگستري استان قم دايره ابلاغ دادگستري را به عنوان اقامتگاه خود معرفي مي كنند كه اين امر بر خلاف نصوص قانوني و رويه محاكم ديگر استانهاي كشور است. لذا در اجراي مواد قانوني بر شمرده شده چنانچه وكيلي اقامتگاه خود را بر خلاف واقع دايره ابلاغ دادگستري اعلام نمايد ضمن اعلام مراتب تخلف به دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري استان قم دادخواست و شكواييه تقديمي را فاقد اقامتگاه تلقي و وفق مقررات اقدام مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان ازمون ورودي كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري قم سال ۱۳۸۶

كانون وكلاي دادگستري قم
                                       
قبول شدگان بايد در روز ۸۶/۱۱/۶ در ساعت اداري (۸ تا ۱۳ ) براي تشكيل پرونده با به همراه داشتن مدارك ذيل در كانون وكلاي دادگستري قم واقع در خيابان شهيد لواساني (ساحلي ) - كوچه يك - پلاك ۱۵ حضور به هم رسانند.
مدارك لازم :
۱ - اصل و كپي برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (دو سري )
۲ - اصل و كپي برابر اصل شده مدرك كارشناسي حقوق ، حقوق قضائي ، علوم قضائي ، فقه و مباني حقوق اسلامي و سطح ۲ حوزه معادل حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي (تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا تاريخ ۸۶/۹/۲ )
تبصره:مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي و يا گواهي صادره توسط دانشگاه كه كلمه فارغ التحصيل در مورد متقاضي در آن درج شده ، مي باشد. بنابراين متقاضيان بايد از ارائه گواهي تعداد واحد گذرانده شده خودداري نمايند.
۳ - اصل و كپي برابر اصل شده كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم (حداثر تا تاريخ ۸۶/۹/۲ )
تبصره:پذيرفته شدگان ذكور كه در حال تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد (ورودي سال ۸۵ و ۸۶ ) و يا دكتري (ورودي سال ۸۴ و بعد از آن ) مي باشند و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند لازم است اصل گواهي اشتغال به تحصيل خود كه سال ورود در آن درج شده است را به جاي كارت معافيت يا پايان خدمت ارائه دهند.
۴ - شش قطعه عكس ۴*۳ (آقايان الزاما با كت و بانوان با رعايت پوشش اسلامي) كه مشخصات كامل متقاضي در پشت آن درج شده باشد.
۵ - اصل گواهي استفاده از سهميه ايثارگري مخصوص ايثارگران (يا ارائه اصل و كپي كارت حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازي ، آزادگي و شاهد).
تذكرات:
*- چنانچه پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده مدارك فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنها هيچ اقدامي صورت نخواهد گرفت.
*- متقاضيان جهت برابر با اصل نمودن مدارك خود به دادگستري مراجعه نمايند.
*- حضور پذيرفته شدگان در روزهاي تعيين شده و راس ساعت اعلام شده الزامي است.
*- تمامي شركت كنندگان براي دسترسي به ريز نمرات خود حداثر تا تاريخ ۸۶/۱۲/۲۸ به نشاني اينترنتي www.sanjesh.org مراجعه نمايند.
*- تاكيد ميشود از مراجعه به كانون جهت دريافت ريز نمرات خودداري نمائيد.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi