لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري قم

(صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * دعوت به همكاري از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري استان قم
  * انتخابات هيات رئيسه اسكودا
-------------------------------------------------------------  * دعوت به همكاري از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري استان قم

كانون وكلاي دادگستري استان قم
                                       
مركز پژوهش معاونت برنامه ريزي و توسعه قضائي در نظر دارد با استفاده از آراء صاحب نظران دستگاه قضايي استان قم و كارشناسان حقوق، نيازهاي پژوهشي در حيطه عملكرد دستگاه قضائي استان را شناسايي و اولويت بندي نمايد و براساس اولويت ها، اعتبار و زمان آن برنامه پژوهشي سال آتي خود را ترسيم و بنيان نمايد. اين مركز با استفاده از نتايج اين تحقيقات اميد به بهبود روز افزون عملكرد دستگاه و كاهش پرونده ها و به تعبير آيت الله شاهرودي ((بهداشت قضايي)) دارد.
در اين نوشتار به منظور آشنايي اعضاء محترم تيم نيازسنجي پژوهشي، اهداف و چشم انداز طرح مذكور به طور اجمالي بيان مي شود. بدين صورت كه، در ابتدا به اهميت پژوهش اشاره نموده و سپس به امر نيازسنجي پژوهشي پرداخته مي شود.
اهميت پژوهش در ادبيات ديني و ملي ما آشكارتر از آن است كه نياز به توضيح و تاكيد داشته باشد. تعقل، تدبر و تحقيق از واژه هايي است كه به دفعات فراوان در قرآن كريم بكار رفته و روايات مربوط به آن، ابواب پرشماري از كتابهاي روايي را به خود اختصاص داده است. افزون بر اين، پژوهش از جديدترين نيازهاي امروز كشور ماست، نيازي كه دلدادگان به اقتدار و پيشرفت جمهوري اسلامي و اعتلاي آن در سطح جهان نمي توانند و نبايد نسبت به آن بي تفاوت باقي بمانند. اين نياز ناشي از قراردادن ((توسعه)) بعنوان محور همه برنامه ها و اقدام هاست. پيش شرط توسعه در همه ابعاد و به هر معنايي، شناخت جامع و دقيق وضعيت موجود و موقعيت آرماني و نيز گزينش مطمئن ترين و سريعترين راه گذار بسوي آن است و طبيعي است كه چنين شناختي جز با پژوهش بمعناي درست آن حاصل نخواهد شد. توسعه در گام نخست به تحقيقات سازمان يافته و عميقي نيازمند است كه بستر مناسب را براي آن فراهم كند و با مديريت صحيح تحقيق است كه مي توان شاهد رشد توسعه قضايي بود.
و اما حيات و حركت در جهان معاصر بدون تحقيقات و پژوهش هاي علمي بي معنا و ناممكن است. بررسي ها نشان مي دهد كه در طبقه بندي كشورها (توسعه نيافته، در حال توسعه، توسعه يافته صنعتي و فراصنعتي) كشورهايي در راس قرار گرفته اند كه در دو شاخص مهم با هم مشترك مي باشند:
الف- توجه به آدم ها يعني همان منابع انساني چه در كارخانه ها، چه در سازمان ها و بخش ها و نهادهاي ديگر.
و اما ب-كه گزاف و دور از انتظار نمي باشد كه بگوييم مهمترين شاخص پيشرفت – توجه به نظام تحقيقات، نظامي كه خيز براي پيشرفت را مهيا مي نمايد و كشورها را جهت ورود به عرصه جهاني آماده مي نمايد. آمريكا بعنوان كشوري كه بيشترين بودجه در دنيا را براي تحقيقات دارد ۲۳۰ ميليارد دلار در عرصه تحقيقات سرمايه گذاري نموده و در مقابل كشورمان ۵/۷ ميليارد دلار، اين رقم تصويبي گوياي ميزان اهميت تحقيقات در جامعه ما مي باشد بي شك اميد به آينده اي روشن همان طور كه در بالا عنوان شد، منوط به مطالعه، تحقيق و بررسي نيازهاي كنوني و شناسايي و رفع محدوديت ها و نواقص و ترسيم چشم انداز آينده و تدوين برنامه هاي عملي منطبق بر پژوهش و مطالعه است. دستگاه قضايي (دادگستري استان قم) بعنوان يكي از اجزاء نظام، موظف است در محدوده كاركردها و عملكردهاي خو، به بهترين و كارآمدترين روش ها و فعاليت ها بينديشند تا اهداف كلي سازمان به بهترين نحو تامين گردد. با توجه به فشار فزاينده اي كه بر مركز پژوهش دادگستري در جهت بهبود كارآيي و اثربخشي برنامه هاي پژوهشي وجود دارد، ضرورت و اهميت نياز سنجي پژوهشي بيش از پيش نمايان شده است.
نيازسنجي پژوهشي، قلمروي بسيار جوان و در حال تحول است. نياز سنجي، فرآيند جمع آوري اطلاعات درباره نيازهاي افراد، گروه ها، سازمان ها و موسسات و اولويت بندي آنها است تا از اين رهگذر، زمينه لازم براي برطرف كردن اين نيازها فراهم آيد.
نياز سنجي پژوهشي، فرآيند پيچيده نيازهاي پژوهشي بالقوه و تعيين اولويت در بين پروژه هاي مختلف تحقيقاتي است تا از اين رهگذر مبناي قابل دفاعي براي تخصيص موثر منابع فراهم آيد.
فرايند نياز سنجي پژوهشي بدين صورت است كه پس از جمع آوري نيازهاي پژوهشي از كليه اعضاي تيم نيازسنجي، موضوعات دسته بندي شده و بر حسب آن در مورد اولويت هاي پژوهشي توسط اعضا تصميم گيري مي شود. تنها پس از شناسايي نيازهاي پژوهشي و اولويت بندي آنها، يك سازمان پژوهشي مي تواند مبناي علمي و منطقي معيني را براي تخصيص منابع به طرح هاي پژوهشي به صورت شفاف و قابل دفاع فراهم نمايد. بنابراين نظرات شما اعضاي محترم بسيار مهم و اساسي است.
در ذيل چندي از مهمترين اهداف نيازسنجي پژوهشي آورده شده است:
- دستيابي به يك جهت گيري روشن به منظور هدايت فرآِيند برنامه ريزي پژوهش؛
- انطباق بخشيدن تحقيقات با اولويت هاي شناسايي شده؛
- شفاف سازي هر چه بيشتر فرآيند تخصيص منابع؛
- آينده نگري در امر پژوهش و پرهيز از تصميم گيري لحظه اي و غير استراتژيك در حوزه پژوهش؛
- و ...
در مرحله شناسايي نيازهاي پژوهشي استان (براساس رويكردي كه در مكاتبه بعدي خدمتتان ارسال خواهد گرديد) شما اعضا محترم در حوزه كاري خود نظرتان را بيان داشته و مشخص مي نماييد كه چه نيازي وجود دارد كه بايد در راستاي آن اقدام پژوهشي صورت پذيرد. نظر شما در اين مرحله حائز اهميت است از آن رو كه اين مرحله سنگ بناي اصلي فرآيند نيازسنجي پژوهشي است و مراحل ديگر فرآيند مديريت برنامه ريزي پژوهشي براساس همين نيازهاي پژوهشي اعلامي از سوي شما امكان پذير مي باشد. در مرحله بعد با كمك خود شما، نيازهايي كه مطرح كرده ايد توسط محققان مركز تبديل به موضوعات پژوهشي شده و جهت اولويت بندي به حضورتان ارسال مي گردد.
در پايان قابل ذكر است كه ساير همكارانتان در اين طرح، نيروهاي محقق، اساتيد دانشگاه و وكلاي باتجربه، قضات منتخب و كليه روسا و معاونين مي باشند كه به ترتيب افراد ذي علاقه، ذي ربط و ذي صلاح و ذي نفوذ مي باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * انتخابات هيات رئيسه اسكودا

كانون وكلاي دادگستري استان قم
                                       
انتخابات هيات رئيسه اسكودا تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه ۲/۷/۱۳۸۸ تمديد ميشود. به اطلاع همكاران محترم مي رساند در صورت تمايل درخواست خود را به اسكودا ارسال نمايند.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi