لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خداكانون وكلاي دادگستري بوشهر
سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري بوشهر


فهرست اصلي:
صفحه ۲
   * اسامي پذيرفته شدگان قطعي ومشروط آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
   * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۱ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
   * اطلاعيه برگزاري چهارمين دوره اختبار كتبي كارآموزان وكالت دادگستري دي ماه ۱۳۹۱
   * ۸۸۸
   * بيانيه كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر در رابطه با فيلم اهانت آميز عليه ساحت مقدس پيامبر اسلام (ص)
   * نشست رياست كانون وكلا با نمايند ه محترم شهرستان بوشهر در مجلس شوراي اسلامي
   * برگزاري جشن ميلاد آقا امام زمان توسط كانون وكلاي دادگستري
   * مشروح نشست في ما بين رياست آموزش و پرورش شهرستان و رياست كانون وكلاي استان بوشهر
   * اعلام زمان ومكان برگزاري جشن استقلال كانون وكلا و مراسم تحليف قبول شدگان اختبار
   * اعلام تاريخ جديد برگزاري همايش بين المللي
   * آگهي نتايج اختبار داخلي كارآموزان بهمن ۱۳۹۰
   * ريز نمرات كارآموزان اختبار سال ۱۳۹۰ - كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * شرايط و زمان ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
   * ريز نمرات كارآموزان اختبار كتبي سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر واعلام تاريخ برگزاري اختبار شفاهي
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي وكالت سال ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * * اطلاعيه تجديد مهلت برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰
   * سئوالات حقوق مدني اختبار كتبي آبانماه ۱۳۸۹
   * سئوالات آئين دادرسي مدني اختبار كتبي آبان ماه ۱۳۸۹
   * سوالات حقوق تجارت اختبارآبان ماه ۱۳۸۹
   * سئوالات حقوق كيفري آزمون كتبي اختبار آبانماه ۱۳۸۹
   * سئوالات حقوق ثبت اسناد واملاك اختبار كارآموزان آبان ماه ۱۳۸۹
   * اطلاعيه برگزاري اختبار كتبي كارآموزان واجد شرايط در پائيز ۱۳۹۰
   * اولين نشست اعضا همايش بين المللي بهمن ماه سال ۱۳۹۰
   * اسامي و مهلت ثبت نام پذيرش شدگان جديد سال ۱۳۸۹
   * اعلام اسامي پذيرش شدگان جديد كارآموزي وكالت ۱۳۸۹
   * اعلام جلسه سخراني توسط كميسيون اختبار و كاراموزي كانون وكلاي بوشهر
   * نشست مشترك هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر ومسئولين قضايي استان برگزار گرديد.
   * تاريخچه وكالت وتشكيل كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * سخنراني آقاي صفدر يوسفي عضو هيئت مديره كانون بوشهر در جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري
   * آگهي نتايج دومين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * آگهي تمديد مدت ثبت نام داوطلبان عضويت در دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * اعلام تاريخ برگزاري انتخابات دومين دوره هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * آگهي انتخابات دومين دوره هيات مديره كانون و كلاي دادگستري استان بوشهر
   * اسامي قبول شدگان اختبار كارآموزي وكالت پايه يك دادگستري استان بوشهرآبان ماه ۸۹
   * آزمون اختبار كتبي كارآموزان وكالت پايه يك برگزار شد
   * آگهي دومين دوره اختبار كار آموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * برگزاري مراسم يكصدمين سال بنيان وكالت در ايران همگام باسالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز وكيل مدافع در كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * آگهي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت ۱۳۸۹كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر
   * اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان كارآموز وكالت سال۸۸ كانون وكلاي دادگستري بوشهر
   * اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت دادگستري سال ۱۳۸۸
   * حقوق شهروندي درگذر زمان
   * مهلت تحويل مدارك براي بيمه خدمات درماني
   * تسلبت به مناسبت درگذشت همكار ارجمند جناب آقاي دكتر جلالي
   * در جستجوي عدالت
   * سالروز تاسيس كانون وكلاي دادگستري بوشهر
   * اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بوشهر(۸/۱۰/۱۳۸۷)
 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi