لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري زنجان (صفحه۸)

فهرست اصلي
فهرست:

نشاني كانون وكلاي دادگستري زنجان
اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال۹۱ كانون وكلاي دادگستري زنجان
-------------------------------------------------------------نشاني كانون وكلاي دادگستري زنجان
نشاني ساختمان كانون وكلاي دادگستري زنجان بشرح ذيل مي باشد.
زنجان-آزادگان-مجتمع ادارات-بالاتر از ساختمان شماره ۲ شركت گاز-خيابان حرّ- كانون وكلاي دادگستري زنجان.
كد پستي: ۴۵۱۳۷۳۳۶۷۴
تلفن: ۳-۴۲۱۲۳۰۰-۰۲۴۱
فكس: ۴۲۱۲۳۰۴-۰۲۴۱


اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال۹۱ كانون وكلاي دادگستري زنجان
با ياري خداوند متعال اسامي پذيرفته شدگان (آقايان و خانم ها) سهميه آزاد و ايثارگر آزمون مورخ ۰۴/۸/۱۳۹۱ داوطلبان صدور پروانه كارآموزي وكالت كانون وكلاي دادگستري زنجان با توجه به اعلام نتايج از سوي سازمان سنجش و آموزش كشور و اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) به شرح ذيل اعلام مي گردد و پذيرفته شدگان بايستي با همراه داشتن اصل مدارك ارسالي خود در فرم ثبت نام از تاريخ ۱۲/۱۰/۹۱ لغايت ۱۷/۱۰/۹۱ از ساعت ۳۰/۸ الي ۱۴ به كانون وكلاي دادگستري زنجان به نشاني:
زنجان، مجتمع ادارت، پشت ساختمان شماره ۲ شركت گاز، خيابان حرّ، كانون وكلاي دادگستري زنجان جهت ثبت نام مراجعه نمايند.
بديهي است عدم مراجعه در موعد تعيين شده به منزله انصراف مي باشد.


رتبه ------ نام-------------- نام خانوادگي------------ نام پدر------- شماره داوطلب ------- شماره شناسنامه

۱-------سيد محمد امين--------حسيني-------------علاالدين---------۸۹۳۱۷---------------- ۸۵۷۹

۲-------افصل---------------------خسروي-------------عباس------------۸۹۳۶۹--------------- ۴۳۶۰۰۹۸۰۱۴

۳-------رضا-----------------------خلجي--------------علي-------------۸۹۱۷۰---------------- ۳۹۰

۴-------محمد---------------------فخار----------------علي محمد------۸۹۳۲۵--------------- ۱۰۷۵۴

۵-------شهرام--------------------كفشچي-----------رحمان-----------۸۹۱۶۸---------------- ۳۴۰

۶-------مطهره--------------------صالحي-------------حميد------------۸۹۰۵۹----------------- ۱۰۲۶۵۵

۷-------فايزه----------------------وكيلي--------------رمضانعلي-------۸۹۰۳۵----------------- ۹۲۵۹

۸-------محمد--------------------نجفلو---------------قارداشعلي------۸۹۱۷۹----------------- ۴۶۲

۹-------زهرا----------------------تاران----------------ميرزااقا----------۸۸۸۶۴----------------- ۲

۱۰-----رضا---------------------- بيگدلي-------------نعمت اله--------۸۹۲۵۴----------------- ۱۵۰۷

۱۱-----سميرا------------------- دبال-----------------يونس-----------۸۸۹۹۱---------------- ۲۷۲۶

۱۲-----ميثم---------------------فاضلي--------------معالم-----------۸۹۳۱۴---------------- ۸۱۴۶

۱۳-----زليخا---------------------محمدي-------------زلفعلي---------۸۸۹۲۴---------------- ۴۷۴

۱۴-----معصومه------------------افسار---------------علي------------۸۸۹۹۲---------------- ۲۷۵۷

۱۵-----علي---------------------عبايي خياط---------عاطف----------۸۹۲۰۵---------------- ۷۰۸

۱۶-----نسيم--------------------جعفري حقيقت پور--غلامرضا--------۸۸۹۲۲---------------- ۴۳۷

۱۷-----صديقه-------------------نيك فر----------------مختار-----------۸۹۰۴۶---------------- ۱۵۳۰۶

۱۸-----بهزاد---------------------قاسمي--------------فتح اله----------۸۹۲۸۸---------------- ۳۳۷۲

۱۹-----محمد رضا---------------قرباني---------------حسن------------۸۹۳۰۲--------------- ۵۳۴۰

۲۰-----پيام----------------------پناهي---------------علي-------------۸۹۳۴۰--------------- ۱۸۲۵۲

۲۱-----حسين------------------محمودي-------------حسين رضا------۸۹۳۳۵--------------- ۱۶۶۲۳

۲۲-----سپيده------------------نوزاد------------------فرشيد-----------۸۸۹۷۰--------------- ۱۵۷۰

۲۳-----خديجه------------------گروسي--------------اقبال--------------۸۸۹۶۴----------------- ۱۵۱۲

۲۴-----مير حبيب---------------سيد حمزه-----------مير جعفر---------۸۹۲۲۱------------------ ۸۶۶

۲۵-----معصومه-----------------احمدي--------------محمد جعفر-------۸۸۹۵۷------------------ ۱۳۳۱

۲۶-----زهرا---------------------مرادكلاري-----------رضا علي----------۸۸۹۰۹------------------ ۲۶۱

۲۷-----حميد--------------------محمدي-------------ابراهيم------------۸۹۳۵۹---------------- ۴۲۷۰۰۵۵۵۹۶

۲۸-----تقي---------------------اسكندري-----------محمدعلي---------۸۹۲۹۸------------------ ۴۷۹۶

۲۹-----ناصر---------------------بيات-----------------ميرزاقا-------------۸۹۱۹۵------------------ ۶۳۲

۳۰-----سعيد-------------------رضايي---------------محمد رضا---------۸۹۳۵۸------------------ ۴۲۷۰۰۰۳۵۹۶

مدارك لازم براي ثبت نام :

• عكس ۴*۳ (۱۲ قطعه)
• تصوير مصدق شناسنامه از تمام صفحات - كارت ملي - مدرك تحصيلي - كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
براي آقايان از هر كدام يك نسخه
• داوطلباني كه به نتيجه هر يك از دروس آزمون اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف ۵ روز از تاريخ نشر اين
آگهي با تهيه پرينت از كارنامه خود وتكميل فرم مربوطه موجود در دفتر كانون اقدام نمايند.


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi