لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
به نام خدا
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستر ي مركز
شماره ۲۵ - شهريور۱۳۸۱

فهرست اصلي:

صفحه ۱
   * يادداشت مديرمسئول
   * بيانيه كانون وكلاي دادگستري در رابطه با جنايات اخير اسرائيل
   * اعتراض كانون وكلايدادگستري به عملكرد قوه قضائيه در ديدار با هيات رئيسه مجلس
   * ·گفتگو با بهمن كشاورز رئيس كانون وكلا
   * نظرهاي مشورتي كميسيون تخصصي امور حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز
   * قرار بازداشت موقت - دكتر غلامعلي رياحي
   * باز هم ماده۱۸۷
صفحه ۲
   * گزارش سخنراني دكترناصر كاتوزيان
صفحه ۳
   * عملكرد و مصوبات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري
صفحه ۴
   * تسهيلات جديد اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم براي وكلا
   * اشكالات قانوني آئين نامه اجرائي ماده
   * احكام محاكم عليه وكلاي دادگستري مغاير قانون است
   * مجلس بزرگداشت قوه قضائيه
   * نامه روابط عمومي كانون وكلا به همكاران
   * اعضاي كميسيونهاي كانون وكلاي دادگستري در بيست و دومين دوره هيات مديره
   * تسليت

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi