لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري مركز

(صفحه۱۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * فراخوان خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز
  * كارگاه تخصصي داوري داخلي
  * آگهي ثبت نام داوطلبان بيست و هفتمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
  * تشكل بازنشستگان صندوق حمايت وكلا و كارگشايان
  * اطلاعيه اعلام نتايج آزمون ورودي مرحله اول ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اعطاي تسهيلات خريد خودرو كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------  * فراخوان خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز

به نام خدا


خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز در دور جديد انتشار خود، طي فراخواني اعلام كرد كه در نظر دارد، صفحاتي را براي انتشار اخبار و گزارش هاي مهم مربوط به اركان مختلف كانون و جامعه وكالت اختصاص دهد. لذا، هيات تحريريه اين خبرنامه، با ارسال نامه هايي جداگانه به دبيران محترم كميسيون هاي هجده گانه كانون وكلاي دادگستري مركز، هيات اجرايي شوراي تشكل هاي وكلاي دادگستري و دبيران محترم تشكل هاي هفده گانه وكلاي دادگستري، خطاب به ايشان نوشت: خواهشمند است ضمن معرفي يكي از همكاران آن مجموعه براي هماهنگي¬هاي لازم، ترتيبي اتخاذ فرماييد تا اخبار و گزارش¬هاي مربوطه، حداكثر تا بيستم هر ماه براي انتشار به هيات تحريريه خبرنامه ارسال گردد.
خبرنامه كانون وكلاي دادگستري مركز براي تسهيل امور و تسريع در دريافت و انتشار اخبار و گزارش هاي مربوطه، ايميل زير را معرفي كرده است :
khabarname.kanun@gmail.com

برگرفته از وبسايت كانون مركز
بالا
فهرست اصلي


  * كارگاه تخصصي داوري داخلي

كميسيون جوانان كانون وكلاي دادگستري مركز با همكاري مركز داوري و اتاق بازرگاني ايران برگزار مي كند
                                       
زمان : بيست ويكم و بيست و هشتم مهرماه نود
ساعت : هشت صبح الي پانزده
مكان : تالار اقبال
زمان ثبت نام : چهارم و پنجم مهرماه نود، ساعت ۹ صبح دفتر كميسيونها، هزينه دوره يك ميليون و يكصد هزار ريال مي باشد.
( در پايان دوره گواهي شركت در كارگاه از سوي كانون وكلا و اتاق بازرگاني ايران صادر خواهد شد ).
بديهي است به دليل محدوديت ظرفيت ، پس از تكميل تعداد نود متقاضي ، ثبت نام خاتمه مي يابد.
بالا
فهرست اصلي


  * آگهي ثبت نام داوطلبان بيست و هفتمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

نظر به اينكه بيست و ششمين دوره هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در شرف انقضاء است لذا از كليه وكلاي پايه يك دادگستري مقيم مركز كه داوطلب عضويت در هيات مديره دوره بيست و هفتم بوده و داراي شرايط مقرر در ماده ۴ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ با رعايت ماده ۴ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶ ، هستند دعوت مي شود كه از روز شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۰ لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه هفدهم آذر ماه۱۳۹۰ جهت ثبت نام به دفتر هيات نظارت واقع در محل كانون وكلاي دادگستري مركز طبقه چهارم شرقي مراجعه نمايند ، ضمنا يادآوري مي نمايد دفتر ثبت نام در روز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه نود از ساعت۸صبح الي ۱۵ بعداز ظهر جهت ثبت نام داوطلبان داير مي باشد.

هيات نظارت بر انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

به نقل از وبسايت كانون مركز
بالا
فهرست اصلي


  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران

زمان : يكشنبه ۶/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۸

مكان : سالن شادروان جلالي نائيني طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز

سخنران: جناب آقاي دكتر بهروز اخلاقي

موضوع : چشم انداز حقوق تجارت در صحنه جهاني

از همكاران محترم كارآموز و وكيل جهت شركت درهمايش دعوت به عمل مي آيد .
بالا
فهرست اصلي


  * تشكل بازنشستگان صندوق حمايت وكلا و كارگشايان

باسمه تعالي


تعدادي از همكاران محترم ما كه مشمول مقرّرات بازنشستگي صندوق حمايت وكلا شده اند، در صدد برپايي تشكلي براي تمشيت امور اينگونه همكاران هستند و جلسات منظمي در راس ساعت ۱۱ صبح اولين سه شنبه هر ماه درتالار اقبال كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كنند. از آنجا كه طرح مشكلات و مسائل بازنشستگان كانونها و نحوه برخورداري بهينه همكاران از مزايا و امكانات صندوق حمايت، براي همه وكلا جالب و مهم است، زيرا همگي مشمول ضوابط صندوق هستيم يا خواهيم شد، به همكاران محترم توصيه مي شود در اين جلسات حضور به هم رسانند و نظريات و پيشنهادهاي خود را مطرح فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه اعلام نتايج آزمون ورودي مرحله اول ۱۳۹۰ كانون وكلاي دادگستري مركز

بدينوسيله اسامي دو برابر ظرفيت مورد نياز كه معادل ۲۴۴۰ نفر ( ۲۱۶۵ نفر سهميه آزاد و ۲۷۵ نفر سهيمه ايثارگري) مي باشند به شرح زير و به ترتيب الفباي نام خانوادگي كه اجازه شركت در آزمون مرحله دوم (تشريحي ) را دارند اعلام مي گردد ؛ قابل ذكر است كه آزمون مرحله دوم در تاريخ هاي ۲۰ و ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ روز هاي پنجشنبه (صبح و بعداز ظهر)و جمعه(صبح) در سه نوبت برگزار مي گردد و توزيع كارت ورود به جلسه آزمون در تاريخ هاي ۱۷ ،۱۸ ، ۱۹ بهمن ماه از طريق سايت كانون وكلاي دادگستري مركز (WWW.ICBAR.IR ) بعمل خواهد آمد. داوطلبان ايثارگري كه مجوز شركت در مرحله دوم را دارند مكلفند جهت صدور كارت ورود به جلسه مرحله دوم آزمون، اصل مدرك ايثارگري خود را از تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ لغايت ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ به دفتر صدور پروانه كانون وكلاي دادگستري مركز واقع در ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان زاگرس، طبقه سوم تحويل نمايند.

كانون وكلاي دادگستري مركز

فايل اسامي را از اينجا دانلود نمائيد

بالا
فهرست اصلي


  * اعطاي تسهيلات خريد خودرو كانون وكلاي دادگستري مركز

اعطاي تسهيلات خريد خودرو كانون وكلاي دادگستري مركز

برگرفته از وبسايت كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi