لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
كانون وكلاي دادگستري مركز

(صفحه۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * واحدهاي اداري ، مسئولين و شماره تلفن داخلي قسمتهاي كانون وكلاي دادگستري مركز :
  * سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸
  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري
  * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور
  * كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند
  * اطلاعيه درخصوص تعطيلي كانون وكلاي دادگستري مركز در روز چهارشنبه ۱۳/۵/۸۹
  * تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه اولين اختبار كتبي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري مركز
  * سخنراني ماهيانه كارآموزان محترم وكالت دادگستري شهر تهران
  * دعوت از همكاران محترم وكيل جهت انجام خدمات مشاوره اي در اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اطلاعيه در خصوص ساعت كار كانون وكلاي دادگستري مركز در ماه مبارك رمضان
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص محكوميت هتك حرمت قرآن كريم
  * اسامي اعضاي كميسيون جوانان كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------  * واحدهاي اداري ، مسئولين و شماره تلفن داخلي قسمتهاي كانون وكلاي دادگستري مركز :

توجه: در صورتي كه تمايل به برقراري ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقيم داشته باشيد مي توانيد با اضافه كردن شماره داخلي مورد نظر به شماره ۸۴۰۰۱ مكالمه نماييد.
بطورمثال: شماره مستقيم دفتر رياست ۸۴۰۰۱۳۰۰ خواهد بود
                                       
شماره جديد: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر رياست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئيس ۴۰۴

۳- مدير داخلي ۲۰۰

۴- اموراداري ۱۲۲

۵- امورمالي ۱۱۹

۶- روابط عمومي ۱۳۳

۷- انديكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبيرخانه ۱۱۶

۹- بايگاني ۱۱۰

۱۰- رايانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمديد ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزي ۳۰۱

۱۵- تحقيق و بررسي ۳۱۰

۱۶- بيمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجراي احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوري ۳۳۴

۲۰-دفتراتحاديه سراسري ۳۰۹

۲۱-كميسيونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رساني ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضايي ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهباني ۱۰۰
بالا
فهرست اصلي


  * سايت اختصاصي كانون وكلاي دادگستري مركز


بالا
فهرست اصلي


  * اسامي پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز

اسامي قبول شدگان آزمون وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز (سهميه آزاد)


اسامي قبول شدگان آزمون وكالت سال ۱۳۸۸ كانون وكلاي دادگستري مركز (سهميه ايثارگران)

بالا
فهرست اصلي


  * نحوه و برنامه زمانبندي ثبت نام از قبول شدگان آزمون ورودي كارآموزي وكالت سال ۱۳۸۸

كانون وكلاي دادگستري مركز
                                       
از كليه پذيرفته شدگان در آزمون ورودي كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري مركز سال ۱۳۸۸ دعوت ميشود از تاريخ ۱۰/۱۱/۸۸ لغايت ۱۷/۱۱/۸۸ با مراجعه به سايت كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني www.icbar.ir نسبت به تكميل فرم تقاضاي پروانه كارآموزي اقدام فرمايند .
ضمنا اسامي پذيرفته شدگان درروزنامه اطلاعات روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ منتشر ميشود .
كساني كه نسبت به نتيجه آزمون اعتراض دارند ميتوانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ انتشار اين اطلاعيه اعتراض خود را (درفرم مخصوص به پيوست كارنامه) به كانون وكلاي دادگستري مركز ارائه نمايند .


۲۳/۱۰/۱۳۸۸
گروه اخبار : اخبار كارآموزي
بالا
فهرست اصلي


  * همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري

يكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر
                                       
همايش ماهانه انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران روز يكشنبه ۲/۱۲/۸۸ ساعت ۶ عصر(۱۸) در سالن طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل مي شود.

موضوع: بررسي مسائل انتخابات هيات مديره

از كليه همكاران محترم(وكلا و كارآموزان) جهت شركت در همايش دعوت به عمل مي آيد.

انجمن آزاد وكلاي دادگستري ايران
بالا
فهرست اصلي


  * اصل۱۶۱قانون اساسي؛جايگاه ديوان عالي كشور

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با ايسنا
                                       
يك استاد دانشگاه گفت: قانون اساسي هيچ استثنايي بر وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق ملاحظه مي‌كنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين اين چتر نظارتي را محدود كرده است.

دكتر جليل مالكي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، به تشريح جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور پرداخت و در مقدمه بحث تصريح كرد: معمولا يكي از آسيب‌هاي جدي كه جوامع را تهديد مي‌كند، قانون‌شكني و عدم اجراي قانون است. وقوع اين امر اگرچه در بدنه اجرايي هر كشور مضر است و به هرج و مرج منتهي مي‌شود اما قبح وجود آن در دستگاه قضايي كشور كه نقش ميزان‌الحراره آن كشور را دارد به مراتب بيشتر است؛ چرا كه يكي از مهم‌ترين مراجع مقابله با قانون‌شكني و قانون‌گريزي در هر كشور دستگاه قضايي است و اگر در اين دستگاه ساز و كارهاي مناسب مبارزه با قانون‌شكني و قانون‌گريزي وجود نداشته باشد، آن وقت نمي‌توان انتظار داشت كه ديگران حرمت قانون را نگه دارند و دقيقا به دليل پيشگيري از همين تالي فاسد است كه قانونگذار در اصل ۱۶۱ قانون اساسي نهاد مترقي ديوان عالي كشور را وضع كرده و يكي از مهمترين وظايف آن را بدون قيد و شرط، نظارت بر اجراي صحيح قانون در محاكم قرار داده است.

وي افزود: اگر به عبارات و كلمات مصرح در اصل ۱۶۱ توجه كنيم مي‌بينيم كه قانونگذار هيچ استثنايي بر اين وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور قائل نشده اما متاسفانه عليرغم اين اطلاق، ملاحظه مي‌كنيم كه قانونگذار عادي ما در برخي از قوانين از جمله در قانون آيين دادرسي مدني اين چتر نظارتي را محدود كرده است.

اين حقوقدان در ادامه به ذكر محدوديت‌هاي ياد شده پرداخت و خاطرنشان كرد: در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني، قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجام‌خواهي از آراي دادگاه‌ها قرار داده است و استثنائا پاره‌اي از آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر را قابل فرجام دانسته است. چنانكه مي‌دانيم يكي از مهمترين ساز و كارهاي نظارتي ديوان عالي كشور فرجام‌خواهي و رسيدگي فرجامي است؛ بنابراين در جايي كه قانونگذار اصل را بر عدم امكان فرجام‌خواهي مردم از آراي دادگاه‌هاي تالي قرار داده است و نتيجتا بسياري از آراي اين دادگاه‌ها و پرونده‌هاي مرتبط با آن اساسا در ديوان عالي كشور مطرح نمي‌شود، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اين مرجع به وظيفه مطلق نظارتي خود در اصل ۱۶۱ قانون اساسي عمل كند؟

مالكي ادامه داد: به موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل تجديد نظر محاكم بدوي، در دعاوي مالي احكامي كه خواسته آن (و نه محكوم‌به؟!) بيش از بيست ميليون ريال باشد و در دعاوي غير مالي احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت قابل فرجام دانسته شده است و ساير دعاوي از شمول فرجام‌خواهي و نتيجتا چتر نظارتي ديوان عالي كشور خارج شده است.

وي گفت: در قسمت قرارهاي قابل فرجام در بند ب همين ماده نيز قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي اساسا قابل فرجام‌خواهي دانسته نشده است كه اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه چه فرقي است بين عدم رعايت قانون در اين دسته از دعاوي با عدم رعايت قانون در دعاوي كه آراي آن قابل فرجام‌خواهي شناخته شده است؟ چرا در دسته اول، اعمال نظارت ديوان عالي كشور ضروري دانسته نشده اما در دسته دوم ضروري شناخته شده است؟ آيا اين تبعيض در نظارت مغاير با اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نيست و اگر هست چرا شوراي محترم نگهبان در زمان تطبيق آن با قانون اساسي به موجب اصل ۹۴ قانون اساسي ايراد نگرفته است؟

اين استاد دانشگاه اظهار كرد: به موجب بند الف ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني در خصوص احكام قابل فرجام دادگاه‌هاي تجديدنظر صرفا احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام دانسته شده و در بند ب نيز همانند مرحله بدوي قرارهاي رد دعوي و عدم استماع دعوي قابل فرجام دانسته نشده است. چنانكه ملاحظه مي‌شود در اينجا نيز صرف نظر از اينكه اساسا آراي صادره دادگاه‌هاي تجديد نظر در دعاوي مالي قابل فرجام شناخته نشده اساسا در همان بخش دعاوي غيرمالي نيز بسياري از آراي صادره قابل فرجام شناخته نشده كه با اين توصيف معلوم نيست چه ترجيحي بين آن دسته از آراي قابل فرجام نسبت به اين دسته از آراي غير قابل فرجام وجود داشته است كه اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون در دسته اول ضروري است اما در دسته دوم ضروري شناخته نشده است.

مالكي در اين زمينه به طرح پرسشي ديگر پرداخت و گفت: آيا نظر قانونگذار قانون اساسي در اصل ۱۶۱ اين بوده است كه در اعمال نظارت ديوان عالي كشور در حسن اجراي قوانين در محاكم تالي تبعيض وجود داشته باشد؟ به عبارتي ديگر آيا نقض قانون در يك پرونده قبيح و در پرونده‌اي ديگر ولو از درجه اهميت كمتر، غيرقبيح بوده است كه قانونگذار عادي در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني يكي را قابل نظارت توسط ديوان دانسته و ديگري را قابل نظارت ندانسته است؟

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم جايگاه نظارتي ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قانون در محاكم تالي رعايت شده و شان آن حفظ شود، بايد محدوديت‌هاي موجود در قابليت فرجام‌خواهي به شرحي كه گفته شد برداشته شود تا به اين وسيله ديوان عالي كشور بتواند به وظيفه نظارتي خود چنانكه در اصل ۱۶۱ قانون اساسي گفته شده است، عمل كند.

وي خاطرنشان كرد: صرف نظر از بعد تقنيني و محدوديت‌هايي كه در آن بر خلاف قانون اساسي در وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور به وجود آمده است، اگر در بعد قضايي نسبت به همان دسته محدود از آراي قابل تجديدنظر محاكم تالي نظارت دقيق اعمال شود، مسلما جلوي بسياري از قانونگريزي‌ها و قانون‌شكني‌ها گرفته خواهد شد.

مالكي با ذكر مثالي در اين زمينه گفت: به موجب قسمت اخير ماده ۳۹۲ قانون آيين دادرسي مدني و تبصره ماده ۳۶۳ قانون آيين دادرسي كيفري، اعضاي شعب ديوان عالي كشور موظف شده‌اند كه چنانچه در حين تهيه گزارش از پرونده متوجه تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي توسط قضات دادگاه تالي شوند، مراتب را عينا جهت تعقيب قاضي متخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات گزارش كنند. چنانچه قضات محترم ديوان عالي كشور در شرايط موجود به اين وظيفه خود بدون اغماض عمل كنند، جلوي بسياري از قانون‌شكني‌ها و قانون‌گريزي‌ها در دادگاه‌هاي تالي گرفته خواهد شد.

نقل از ايسنا
بالا
فهرست اصلي


  * كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار مي كند

سه شنبه ۸/۹/۱۳۸۹ ساعت ۱۶ الي ۱۸
                                       
''حق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ''

سخنران : جناب آقاي دكتر محمود آخوندي

زمان : روز سه شنبه ۸/۹/۱۳۸۹ ساعت ۱۶ الي ۱۸

محل برگزاري : سالن اجتماعات جلالي نائيني كانون وكلاي مركز

شركت براي عموم آزاد است
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه درخصوص تعطيلي كانون وكلاي دادگستري مركز در روز چهارشنبه ۱۳/۵/۸۹

اطلاعيه
به دليل برگزاري اختبار كتبي ، كانون وكلاي دادگستري مركز روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۹ تعطيل است.
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه اولين اختبار كتبي سال ۱۳۸۹ كانون وكلاي دادگستري مركز

كارت ورود به جلسه اولين اختبار كتبي سال ۱۳۸۹ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ در طبقه همكف كانون وكلاي دادگستري مركز با ارائه اصل پروانه كارآموزي فقط به شخص كارآموز تحويل خواهد شد بنابراين خواهشمند است از دادن نمايندگي به اشخاص ديگر جهت دريافت آن جداً خودداري فرماييد.

بديهي است كارآموزاني كه موفق به دريافت كارت ورود به جلسه اختبار كتبي در روز فوق الذكر نمي شوند مي توانند آن را يك ساعت قبل از شروع اولين جلسه برگزاري اختبار كتبي در محل برگزاري امتحان دريافت كنند.

كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * سخنراني ماهيانه كارآموزان محترم وكالت دادگستري شهر تهران

به نام خدا
( قابل توجه كارآموزان محترم وكالت دادگستري شهر تهران )
سخنراني ماهيانه به شرح زير اعلام مي گردد:
زمان : ساعت ۱۰ الي ۱۲ صبح روز پنج شنبه ۲۱/۵/۸۹
سخنران : جناب آقاي دكتر علي نجفي توانا ( عضو محترم هيات مديره و وكيل دادگستري و استاد دانشگاه )
موضوع سخنراني : قرارهاي بازپرس
مكان : تهران – مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي ( سالن ابوريحان ) ورودي از در دانشكده دندانپزشكي

توجه :
۱ - به همراه داشتن كارنامه كارآموزي در جلسه سخنراني الزامي و عدم ارائه آن به منزله غيبت است .
۲- ضروري است كارآموزان محترم يك ساعت قبل از شروع سخنراني ، جهت مهر شدن كارنامه كارآموزي در محل جلسه حاضر شوند.
۳- تاكيد مي شود شروع جلسه سخنراني راس ساعت ۱۰ است و پس از آن كارنامه كارآموزي مهر نخواهد شد.
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * دعوت از همكاران محترم وكيل جهت انجام خدمات مشاوره اي در اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز

با توجه به نياز اداره معاضدت كانون وكلاي دادگستري مركز به همكاران محترم وكيل جهت انجام خدمات مشاوره اي در مجتمع هاي قضايي خانواده يك و شهيد محلاتي و دادسراي امور جنايي و شهيد مدرس و شهيد مطهري از كليه وكلاي محترم كه حاضر به همكاري هستند دعوت بعمل مي آيد كه به اين اداره واقع درتهران - خيابان سعدي شمالي روبروي مسجد قائم ساختمان ۲۵۰ واحد ۸ مراجعه و فرم لازم را تكميل فرمايند.

با تشكر - اكبر سردار زاده
رئيس اداره معاضدت
كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه در خصوص ساعت كار كانون وكلاي دادگستري مركز در ماه مبارك رمضان

با عنايت به حلول ماه مبارك رمضان و مصوبه هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مركزساعت كار اداري كانون از ۹ صبح تا ۱۴ ميباشد .

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص محكوميت هتك حرمت قرآن كريم

اخيرا يكي از كشيشان آمريكا قصد پليد خود مبني بر آتش زدن قرآن كريم ، كتاب مقدس بيش از يك ميليارد مردم مسلمان را اعلام داشت كه با اعتراض شديد مردم جهان ، خصوصا مسلمانان واقع و او را وادار به ممانعت از اين اقدام شنيع نمود، گويا اين كشيش و همفكران او بياد قرون وسطي و جنگهاي صليبي افتادند

كانون وكلاي دادگستري مركز از طرف جامعه وكالت اين اقدام ضد بشري وضد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به شدت محكوم كرده ، انزجار خود را نسبت به اين اعمال اعلام ميدارد

هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اسامي اعضاي كميسيون جوانان كانون وكلاي دادگستري مركز

خانم ها و آقايان :

۱-ليلا امينيان
۲-برومند باستاني مجاوري
۳-حميد جليلي
۴-مهرناز جواهري زاده
۵-حميدرضا حق پناهان
۶-بهاره دولو قاجار
۷-عليرضا سعيدي شندي
۸-نرگس شاكري
۹-بابك شيد
۱۰-محمد شيوايي
۱۱-هاجر صباغيان
۱۲ – صنم قدس
۱۳-بهاره قليزاده سندابي        
۱۴-مريم كرباسي
۱۵ – كريم كشاورز
۱۶- نوش آفرين مجدزاده خانداني
۱۷- علي تقي زاده كوچصفهاني
۱۸- محمد نمكي نوش آبادي
۱۹- يحيي نوروزي
۲۰ – سيامك يوسفي
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi