لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
خبرنامه الكترونيكي سايت از مرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۸

قسمت دوم از خرداد ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰


قسمت سوم از مهر ۱۳۹۰ تا كنون
(صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

سال دوم - شماره ۲۵ بهمن ۱۳۸۳
  * گزارش خبري ايسنا و ايلنا از بيانات استاد آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان ( وكيل محترم دادگستري ) در مراسم برگزار شده توسط جهاد دانشگاهي ، در خصوص قدرداني از زحمات معظم له .
  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص برگزاري دومين امتحان اختبار كانون در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۳
  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور - رئيس هيات مديره كانون مركز - در زمان برگزاري امتحانات اختبار بهمن ماه كانون مركز
  * طرح نحوه حمايت مالي موكلين ، توسط كانون وكلاي بين المللي
  * اطلاعيه سايت اطلاع رساني ، در خصوص تغييرات در نحوه نام گذاري اسامي پست الكترونيكي قسمتها و واحدهاي حقوقي كانون هاي وكلاي دادگستري
  * اطلاعيه انجمن مخترعين كشور جهت شناسائي همكاران وكيل مدافع مخترعين
  * اطلاعيه موارد اختلالات در سايت اطلاع رساني و ضرورت نگهداري كليه email هاي نگهداري شده در آدرس پست الكترونيكي همكاران در username@iranbar.com
  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص مراسم جشن استقلال كانون در محل همايش هاي بين المللي صدا و سيما - ۷ اسفند ۱۳۸۳
  * آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي ابلاغ شده به روساي دادگستري ها

  * اطلاعيه سايت اطلاع رساني در خصوص تغييرات ميل سرور و ضرورت تهيه فايل هاي پشتيبان كليه ايميلهاي دريافتي يا ارسالي در كامپيوتر شخصي كاربران
  * راه اندازي سايت اطلاع رساني مستقل كانون وكلاي دادگستري مركز www.centralbar . ir
با پيغام آقاي جندقي كرماني پور رياست محترم هيات مديره كانون مركز

-------------------------------------------------------------سال دوم - شماره ۲۵ بهمن ۱۳۸۳
  * گزارش خبري ايسنا و ايلنا از بيانات استاد آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان ( وكيل محترم دادگستري ) در مراسم برگزار شده توسط جهاد دانشگاهي ، در خصوص قدرداني از زحمات معظم له .

در پي برپايي مراسم قدرداني از جناب استاد آقاي دكتر امير ناصر كاتوزيان ( وكيل محترم دادگستري ) توسط جهاد دانشگاهي ، گزارش خبري ايسنا و ايلنا ، در اين خصوص تقديم مي گردد .

گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
دكتر كاتوزيان :
وقتي بين نظم و عدالت جمع شود حقوق ، شايسته ي ستايش خواهد بود

“من جز تشكر و قدرداني چه بگويم ؟ ! “
اين اولين جمله ي استاد است در همايش بزرگداشتش در موسسه عالي جهاد دانشگاهي .

“خوشحالم كه تجليل از من ، تجليل از مقام و شخصيت معلم است“ .
در حقوق بر “نظم“ و “عدالت“ به عنوان ارزش تاكيد دارد و مي گويد “نظم مقدمه ي ايجاد عدالت است ، تا نظمي نباشد ، عدالت پا نمي گيرد و ايجاد نمي شود“ .

مي گويد : نظم يعني“در جامعه به جاي اراده ها و هوس ها ، قانون حكومت كند و اگر كسي بدهكار بود ، بداند كه سرانجام عدالت او را وادار مي كند كه بدهي خود را بدهد ، يا اگر كسي ظلم كرد ، بداند كه عدالت بالاخره حق مظلوم را از او خواهد ستاند“ .

“گروهي از حقوقدانان فقط به همين جامعه دلبسته اند“ .

“غايت حقوق عدالت است“ و عدالت چيزي است كه از نظر استاد كاتوزيان فراوان به بازي گرفته شده است .

مي گويد در ابتدا كه در كتاب هايش از عدالت سخن مي گفته نوشته هايش را موهوم مي دانستند .

بر توجه به عدالت در صدور احكام حقوقي در كنار نظم تاكيد دارد ؛ “تمام هم من جمع بين عدالت و نظم است ، چه كنيم كه نظم و عدالت باهم تزاحم نداشته باشند“ .

“من از آنها نبودم كه منطق سوري و روش به كار بردن عقل و كبري و صغري چيدن را از انسانيت و اخلاق دور كنم . هميشه فكر مي كردم كه چگونه نظم و عدالت را باهم جمع كنم“ .

و باز هم تاكيد بر عدالت در حقوق ؛ “جوهر و ماهيت حقوق ، عدالت است و هر جا كه بر سر دو راهي در حقوق قرار مي گيريم ، راهي را برويم كه به امر عادلانه حكم شود . “

از برخي حقوقدانان و قضات انتقاد مي كند كه در آراي خود ، تنها به قوانين نگاه مي كنند و وظيفه ي خود را نه اجراي عدالت ، بلكه عمل به قانون مي دانند و يادآور مي شود كه : “ما به عنوان يك انسان آگاه ، انديشمند و كسي كه سكان عدالت را به دوش مي كشد وظيفه داريم كه در راه عدالت بكوشيم“ .

“علم براي علم“ را نمي پذيرد و مي گويد : “من علم كور را قبول ندارم ، علم براي رسيدن به هدف است آنجا علم ، علم مي شود كه كسي بتواند با استفاده از آن به هدف خود برسد . “

“توجه به عدالت“ را شيرازه ي گفته هاي خود در ميان دانش پژوهان حقوق مي داند و اين كه “از داده هاي قانوني بايد بتوانيد تركيبي بسازيد كه به نتيجه ي نهايي يعني عدالت برسيد ، اگر نتوانستيد چنين كنيد ، بدانيد كه هنوز به علم حقوق احاطه نيافته ايد“ .

“نظم بدون عدالت“ را قبول ندارد آنجا كه مي گويد : “اگر بين نظم و عدالت جمع شود ، آن وقت حقوق ، شايسته ي ستايش خواهد بود ، اگر تنها به نظم قناعت كنيم ، حقوق يك چيز مزاحم خواهد بود“ .

پس از سخنان استاد ، برخي سوال هاي دانشجويان مطرح شد و او به آنها پاسخ گفت .
دكتر كاتوزيان در پاسخ به سوالي در خصوص جدا شدن دستگاه قضايي از دانشكده هاي حقوق ، از اين امر مي نالد و مي گويد : “بين كاخ و مدرسه ساليان درازي است كه ديواري بلند كشيده اند و نفوذ اين دو در هم با اشكال هاي زيادي مواجه است . “
“راه نجات ما ارتباط بين اين دو است“ .

او در عين حال بر استقلال دانشگاه تاكيد دارد و مي گويد : كساني كه به فكر سلطه بر دانشگاه ها هستند راه خطا مي روند چون دانشگاه سلطه پذير نيست . دانشگاه جاي قدرت نمايي نيست ، جاي علم و اخلاق و پاكي است و جاي قلدري نيست“ .

و اظهار اميداري مي كند كه بين قوه ي قضاييه و دانشگاه ارتباط برقرار شود .

استاد كاتوزيان قضات و كانون وكلا را دو بال دانشگاه هاي حقوق مي داند و در عين حال از رشد دانشكده هاي حقوق كه آن را قارچ گونه توصيف مي كند نگران است و اين كه برخي كسان در بعضي از دانشكده ها تدريس مي كنند كه صلاحيت علمي ندارند .

از صدور برخي آراء در محاكم عالي و اين كه بيشتر از كيفيت ، بر كميت توجه مي شود ، ناراضي است و مي گويد “كار ما كار كيفي است ، كمي نيست“ .


گزارش سخنراني و پاسخ به سوالات به نقل از ايلنا كاتوزيان : عده اي از حقوقدانان ما تصور مي ‏كنند اطاعت كامل از دولت باعث اجراي عدالت مي شود . راه نجات ما ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين دانشگاه و قوه قضائيه است در غير اين صورت چاله ‏ها عميق ‏تر خواهد شد

به گزارش خبرنگار " ايلنا " ، دكتر ناصر كاتوزيان كه در مراسمي كه از سوي موسسه عالي جهاد دانشگاهي به مناسبت تجليل از مقام وي برگزار شده بود ، سخنراني مي ‏كرد ، با اشاره به اين كه تجليل از من در واقع تجليل از مقام معلم است و آن را ستايش مي كنم ، افزود : در حقوق دو نظام ارزشي نظم و عدالت وجود دارد .

وي تصريح كرد : نظم مقدمه ايجاد عدالت است ، پس اگر نظمي وجود نداشته باشد عدالتي نيز وجود نخواهد داشت ، اگر نظم مقدمه عدالت گردد به جاي اعمال اراده و هوس ها ، قانون جايگزين خواهد و شخص طلب كار ، طلب خود را خواهد گرفت .

كاتوزيان گفت : گروهي از حقوقدانان ما فقط به همين مورد بسنده كرده اند ، در وابستگي حقوق به دولت ترديدي وجود ندارد زيرا به طور مثال براي اين كه بخواهيم نام بچه خود را انتخاب كنيم بايد با اجازه دولت باشد ، در ثبت ازدواج و اسناد نيز همين طور ، مشكل اين است كه عده اي از حقوقدانان ما تصور مي كنند اطاعت كامل باعث اجراي عدالت مي شود .

وي به نوع دوم ارزش حقوق يعني عدالت اشاره كرد و گفت :
اين ارزش غايب وسطي حقوق است ، عدالت چيزي است كه در كشور ما به بازيچه گرفته شده است ، بنده بارها به اين متهم شده ‏ام كه از چيز موهوني به نام عدالت دفاع كرده ‏ام .
كاتوزيان در ادامه اظهار داشت : اگر بخواهيم عدالت در قضاوت و فتاواي حقوقي اجرا شود ، نظم را بر هم زده ‏ايم ، اگر به نظم نيز توجه كنيم عدالت را زير پا گذاشته ‏ايم ، همه تلاش ما تركيب نظم و عدالت است يعني هم به قانون پايبند باشيم و هم از عنصر عقل بي بهره نباشيم

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه نبايد حقوق را از جاذبه خارج كرد ، گفت :
دغدغه هميشگي من جمع كردن دو عنصر ارزش نظم و عدالت است ، غفلت از عدالت و نداي وجدان و عقل عملي ، باعث مي شود از قواعد عدول كنيم و به بيراهه كشانده شويم .

وي خاطرنشان كرد : متاسفانه برخي ‏ها به عواقب صدور فتاواي حقوقي خود نمي ‏نگرند ، اگر مي ‏خواهيم قواعدي را وضع كنيم بايد هدف را در نظر بگيريد . اگر بر سر دو راهي قرار گرفتيد ، طرف جانب را بگيريد كه به يك راه حل عاقلانه ختم مي شود .

وي تصريح كرد : ما در يك مجموعه با شرايط اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و غيره زندگي مي كنيم ، عقل ما ساخته اين شرايط است ، بنا براين عقل نداي آن چيزي را مي دهد كه شيرازه و تمدن آن شرايط است اما در حقوق اين طور نيست ، در حقوق وقتي به مطلبي استناد مي كنيم بايد آن را به يك نظام حقوقي مستند كنيم .

كاتوزيان در ادامه خطاب به حاضرين با تاكيد بر اين مطلب كه علم كور مفيد نيست ، اظهار داشت : علم آن جايي علم مي شود كه از تمام عوامل تركيبي بسازيد كه ما را به هدف نزديك كند ، اگر توانستيد از داده هاي موجود در قوانين تركيبي بسازيد كه شما را به عدالت نزديك كند ، آنگاه موفق خواهيد بود و اگر نتوانستيد بدانيد كه توانتان هنوز به كمال نرسيده است .

وي با اشاره به اين كه اگر دو عنصر ارزش نظم و عدالت با هم آميخته شوند و بين ايشان صلح ايجاد شود حقوق شايسته ستايش است ، افزود : اگر فقط به بخش اول اكتفا كنيم ، عامل مزاحمي خواهيم داشت .

كاتوزيان تصريح كرد : اگر مي ‏بينيم كه حقوقدانان ما كمتر از فلاسفه و ديگر علما مورد توجه قرار مي ‏گيرند ، به اين علت است كه حقوق از زيبايي و ارتباط با اخلاق و معنويت فاصله گرفته است و بيشتر به يك دانش و بحث لفظي تبديل شده است .

در ادامه اين مراسم دكتر ناصر كاتوزيان در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه توصيه اي براي بهبود دانش حقوق داريد ؟ گفت : از نظر برنامه ريزي پيشنهادم اين است كه دروس حقوقي در انجمن هاي علمي و دانشكده ها استاندارد شود .

اين حقوق دان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه چشم انداز حقوقي ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت : چشم انداز حقوق ايران به ميزان اهميت قانون مداري در كشور بستگي دارد .

وي در پاسخ به پرسش يكي از حضار كه پرسيد آيا رشته حقوق در ايران به بن بست رسيده است ؟ گفت : ما تازه اول راه هستيم به عنوان يك معلم اعتراف مي ‏كنم كه كوشش خود را در راه اعتلاي رشته حقوق در ايران كرده ام ، البته اين تلاش به پايان نرسيده است .

كاتوزيان معقتد است : پيشرفتي كه در انتظار علم حقوق است با آن چه به آن دست يافته ايم ، غيرقابل تصور است ، بنابراين راه دشواري را در پيش رو داريم .

وي در پاسخ به سوال يكي ديگر از حاضرين در جلسه مبني بر اين كه علت عدم استفاده از نخبگان حقوق در دستگاه قضايي چيست ؟ گفت : اين امر يكي از دردهاي ماست ، ديوار بلندي بين دستگاه قضايي و نخبگان حقوق ما كشيده شده است .

كاتوزيان با تاكيد بر اين مطلب كه راه نجات ما ارتباط تنگاتنگ بين دانشگاه و دستگاه قضايي است ، تصريح كرد : كساني كه راه سلطه و غلبه بر دانشگاه را پيش گرفته اند ، راه خطايي را پيش گرفته اند و از خدا مي ‏خواهيم كه وضعي پيش آيد كه بين قوه قضائيه و دانشگاه ارتباط تنگاتنگي به وجود آيد .

وي افزود : وقتي هدف اين باشد كه به دانشگاه ها پشت شود ، افراد غير كارآمد و كم صلاحيت گزينش مي شوند آرزوي همه ما اين است كه ساعقه عدالت بر جامعه چيره شود .

استاد در انتقاد بر شيوه نگرش به مباحث حقوقي گفت : در برخي موسسات آموزشي ، افراد تمام دوران تحصيل خود را فقه مي خوانند و از حقوق به عنوان درسي كه اسمي از آن برده مي شود ، ياد مي ‏كنند و مي گويند ؛ فقه و حقوق .

كاتوزيان در خصوص ديوان عالي كشور گفت : برخي آرايي كه از اين ديوان بيرون مي آيد حتي مقدمه هم ندارد ، فقط دو خط مي نويسند كه ايراد دارد يا مورد تاييد است ، بيشتر براساس كميت كار مي كنند .

دكتر ناصر كاتوزيان در پايان خطاب به حاضرين در جلسه گفت : اين ها دردهايي بود كه نمي خواستم گشوده شود اما چون شما صاحب اين دردها هستيد ، آنها را بازگو كردم .

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص برگزاري دومين امتحان اختبار كانون در تاريخ ۲/۱۱/۱۳۸۳

با توجه به برگزاري دومين اختبار سال ۱۳۸۳ در ۲/۱۱/۱۳۸۳ بدينوسيله توجه كليه كارآموزان محترم كه متقاضي شركت در اختبار بهمن ماه ۸۳ كانون وكلاي دادگستري مركز مي باشند را به نكات ذيل جلب مي نمايد :

۱ -         محل برگزاري آزمون مكان كانون وكلاي دادگستري مركز به نشاني : ميدان آرژانتين - خيابان زاگرس شماره ۳ مي باشد .

۲ -         شروع اختبار ساعت ۹ مي باشد و كارت ورود به جلسه در محل كانون از ساعت ۸ توزيع مي گردد .

۳ -         استفاده از كتب قانون در تمامي امتحانات به استثناء آئين دادرسي مدني مجاز بوده , كتب مزبور مي بايستي فاقد هرگونه حاشيه نويسي باشد . مجددا تاكيد مي گردد از ورود هرگونه كتب قانون , جزوه و . . . در جلسه امتحان درس آئين دادرسي مدني جلوگيري بعمل خواهد آمد .

۴ -         ارائه اصل پروانه تمديد شده به همراه يك قطعه عكس ۴ × ۳ ( بادرج مشخصات در ظهرآن ) ضروي مي باشد .

كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اظهارات آقاي جندقي كرماني پور - رئيس هيات مديره كانون مركز - در زمان برگزاري امتحانات اختبار بهمن ماه كانون مركز

به نقل از سايت خبرگزاري دانشجويان ايران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

آقاي جندقي در مصاحبه با خبرنگار ايسنا گفت :
به منظور بهره مندي بيشتر مردم از وكلا به خصوص وكلاي معاضدتي و مشاوره ي رايگان ، اتاق ملاقات وكلا و مردم در مجتمع قضايي شهيد بهشتي در حال آماده شدن است كه به زودي آماده بهره برداري مي شود .

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) ، سيد محمد جندقي كرماني پور رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در دومين آزمون اختبار سالجاري با اعلام اين خبر افزود :
اين اتاق با همت و تلاش دكتر پورنوري رييس مجتمع قضايي شهيد بهشتي ، صدقي مديركل برنامه ريزي قوه ي قضاييه و جهانگير مستوفي معاون كانون وكلاي دادگستري مركز و هزينه كانون مركز در حال آماده شدن است و اميد مي رود اين طرح در ساير مجتمع هاي قضايي نيز اجرا شود .

وي با اشاره به اهداف در نظر گفته شده جهت تاسيس اين اتاق يادآور شد :
انجام امور مشاوره و ارائه ي راهكارهاي مفيد به مردم توسط وكلاي دادگستري ، جلوگيري از تشكيل پرونده هاي بي هدف و ارائه ي طريق جهت نائل شدن سريعتر مردم به خواسته هاي قانوني خود ، معاضدت قضايي ، ملاقات وكلا با موكلان خود در مجتمع هاي قضايي ، محل استقرار وكلاي مراجعه كننده و محلي براي تنظيم لوايح و اوراق قضايي وكلا از جمله اهداف ايجاد محل مورد نظر است .

جندقي اعلام كرد :
هدف كانون وكلا ايجاد تعامل با قوه ي قضاييه است و كانون وكلا آمادگي دارد تا با هزينه ي خود و با مساعدت قوه ي قضاييه در تمامي مجتمع هاي قضايي واقع در تهران اتاق ملاقات مردم با وكلا را ايجاد كند .

وي از رييس كل دادگستري استان تهران درخواست كرد تا در مورد ايجاد اتاقهاي فوق ، دستورات لازم را صادر كند .

بعلاوه ايشان اظهار داشت :
با برگزاري آزمون اختبار ۱۵۱ كارآموز وكالت ، شمار وكلايي كه تا پايان امسال موفق به اخذ پروانه ي پايه يك دادگستري مي شوند پانصد نفر است كه به جمع وكلاي پايه ي يك دادگستري كانون مركز مي پيوندند .

وي اضافه كرد : پس از برگزاري اختبار كتبي بلافاصله اختبار شفاهي از كارآموزان بعمل مي آيد و پس از اتمام اختبار شفاهي و تصحيح اوراق ، اسامي قبول شدگان در اختبار ، اعلام و پس از اتيان سوگند پروانه ي وكالت پايه ي يك دادگستري را اخذ خواهند كرد .

وي در ادامه گفت : اين كارآموزان در مدت ۱۸ ماه ، هر ماه از نزديك در جريان ۴ محاكمه قرار مي گيرند و از بدو رسيدگي تا صدور راي گزارش ها را دنبال مي كنند و بعد نظراتشان را ارايه مي دهند و بعد در جلسات سخنراني كه توسط كانون برگزار مي شود شركت مي كنند .

بالا
فهرست اصلي


  * طرح نحوه حمايت مالي موكلين ، توسط كانون وكلاي بين المللي

تاريخ : جمعه ۱۴ ژانويه ۲۰۰۵ مصادف با ۲۵ دي ماه ۱۳۸۳

حسب اطلاع از متن ميل ارسالي IBA كه اصل آن در ادامه تقديم شده است ، تحت نظارت خانم والنتينا زوگبي ، مسئول كميته حمايت مالي موكلين كانون جهاني وكلا ، طرحي در اين باره ، در حال بررسي است ، و با تهيه مطالب مقدماتي ، از كليه كانون هاي وكلاي عضو IBA ( بيش از ۷۰ كانون يا جامعه مستقل حقوقي در دنيا ) از جمله كانون وكلاي دادگستري ايران ، خواسته شده است ، با ملاحظه پرسشنامه هاي تهيه شده ، هر گونه نقطه نظر يا پيشنهادي را در اين خصوص ، تهيه و با ارسال آن ، در اين پروژه سهيم باشند . متن و اطلاعات كامل پرسشنامه ها ، به صورت فايل هاي PDF انگليسي پيوست نامه اصلي مي باشد .
اطلاعات كامل اين طرح ، از طريق سايت اختصاصي كه به همين منظور طراحي شده است ، به آدرس ذيل ، در دسترس مي باشد :

دسترسي به سايت اختصاصي پروژه حمايت مالي از موكلين
از طرف ديگر ، باتوجه به طرح بحث - بيمه وكالت در داخل كشور - كه بيشتر ناظر به جنبه تامين مالي امكان استفاده از خدمات وكيل ، مرحله قبل از شروع وكالت ، مي باشد و بحث - بيمه مسئوليت مدني وكيل - كه براي مرحله بعد از وكالت و جبران ضرر و زيان وارده به موكلين ، قابل پوشش است ، در صورت حضور موثر همكاران در اين حوزه و تبادل نظر با كميته متناظر در كانون بين اللملي وكلا ، امكان استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زميه ، كاملا وجود دارد .

سايت اطلاع رساني منتظر ارائه مقالات همكارن در اين خصوص مي باشد .

ترجمه آزاد ميل اصلي
( همكاران محترم ) همانطور كه احتمالا باخبر شده ايد ، كميته حمايت مالي از موكلين كانون بين اللملي وكلاي دادگستري ، پروژه جديدي را جهت هدايت مطالعات اصلي اين موضوع در سطح بين اللملي شروع نموده است . اهداف اين مطالعات ، جمع آوري اطلاعات اساسي ، جهت شناخت شيوهاي صحيح حمايت از موكلين و توسعه بهترين روش هاي عملي مديريت حمايت مالي از موكلين و جبران تقصيرات و ندانم كاريهاي ( وكلا ) مي باشد .

ما اميدواريم با همكاري كانون هاي وكلا و جوامع حقوقي ، اين مطالعات را تكميل كنيم .

جهت سهولت ( همكاري ) براي شما ، پرسشنامه مطالعات به ضميمه اين ميل ارسال شده است كه به راحتي قابل چاپ و توزيع ميان بخش هاي مختلف هر كانون مي باشد ( در صورت ضرورت ) تا بعد از جمع آوري اطلاعات خواسته شده ، فرمهاي تكميل شده ارسال گردنند . موجب تشكر است اگر در اسرع وقت ، پاسخ به تمامي سوالات به صورت كامل در حد امكان تهيه شده و ارسال گردد .

از آنجائيكه همكاري شما در اين پروژه بسيار مهم است ، خواهشمنديم اين امر در اولويت كاري قرار گيرد تا با تجديد نيروي ( شما همكاران محترم ) ، جوابگويي به اين حرفه ( نياز ) حقوقي ميسر گردد .
چنانچه براي تكميل پرسشنامه ها به هر گونه راهنمايي نياز داشتيد ، لطفا با اينجانب ( والنتينا زوگبي ) به آدرس پست الكترونيكي Valentina . Zoghbi@int - bar.org
تماس بگريد .
از همكاري صميمانه تان تشكر مي كنم و منتظر دريافت پاسخ هاي شما خواهم بود .
با تشكر - والنتينا زوگبي

DATE : Friday , January 14 - 2005
RE : International Bar Association Client Protection Fund Survey

As you may be aware , the International Bar Association ‘ s Client Protection Fund Committee has undertaken a new project to conduct a
major survey with respect to client protection funds in jurisdictions across the globe . The purpose of this survey is to gather information crucial to a
proper understanding of client protection and to develop ‘ best practice ‘ standards in client protection fund management and
negligence/malpractice compensation .

We are relying on Bar Associations and Law Societies to help us complete our on - line survey . For your convenience , the survey questionnaire is attached to this e - mail
so that you may print and distribute sections to various divisions ( if applicable ) in order to collect the required information together before
completing the same survey online . The survey is accessible online at .
It would be greatly appreciated if you would take the time to answer all questions as fully as possible at your earliest convenience . Your
participation in this project is vital , so please make this a priority and contribute to reinvigorating accountability in the legal profession . Should
you require any assistance in completing this survey , please contact Valentina Zoghbi at Valentina . Zoghbi@int - bar.org . I thank you in
advance for your assistance and look forward to hearing from you .
Kind Regards ,

No Client Protection Fund - to print . pdf
one fund mistakes - to print . pdf
one fund theft - to print . pdf
funds questionnaire pdf . pdf
differentfundstructure - to print . pdf
Valentina Zoghbi

Research Lawyer
International Bar Association
10th Floor , 1 Stephen Street
London . W1T 1AT
United Kingdom

Email : Valentina . Zoghbi@int - bar.org
Tel : +44 ( 0 ) 20 7691 6868
Fax : +44 ( 0 ) 20 7691 6544

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه سايت اطلاع رساني ، در خصوص تغييرات در نحوه نام گذاري اسامي پست الكترونيكي قسمتها و واحدهاي حقوقي كانون هاي وكلاي دادگستري

حسب اطلاعيه مديريت سايت اطلاع رساني
در پي اصلاحات نام گذاري پست الكترونيكي اشخاص حقيقي وكلا و كارآموزان و تفاوت ساختاري با اسامي قسمتها و واحدهاي حقوقي كانون هاي وكلاي دادگستري در سايت اطلاع رساني www.iranbar.com ، كليه اسامي پست الكترونيكي به شرح ذيل ، بازسازي شده است .

الف ) اشخاص حقيقي وكيل و كارآموز
پست الكترونيكي وكلا و كارآموزان عضو كانون هاي وكلاي دادگستري در سطح كشور ، از طريق دو قسمت نام خانوادگي و حرف اول يا اسم كوچك وكيل كه از طريق ( نقطه dot ) از يكديگر جدا مي گردد ،
مثلا شخصي به اسم ، حسن كريمي ، آدرس پست الكترونيكي وي به صورت
karimi . hassan@iranbar.com خواهد بود .

آدرس پست الكترونيكي اشخاص در صورت ايجاد ، در صفحه اختصاصي معرفي وكلاي دادگستري قابل مشاهده از طريق قسمت جستجوي وكيل در سايت قابل مشاهده مي باشد .

ب ) شخصيت حقوقي كانونها و كميسيون ها
پست الكترونيكي اصلي هر كانون و اتحاديه ، بدون هر گونه پسوند ، براي اشاره به شخصيت كلي و حقوقي كانون متبوع ، بعلاوه براي هر كانون تعيين سه حرف اختصاري لاتين ، براي اشاره به پسوند كانون مورد نظر ، در هنگام اضافه شدن به اسامي كميسيون ها و شخصيت هاي حقوقي كه با خط فاصله معمولي ، از يكدگير مجزا شده باشند ، مي باشد .
بعنوان مثال ، پست الكترونيكي شخصيت حقوقي رئيس كانون مركز ،
cairman - cen@iranbar.com يا شخصيت حقوقي رئيس كانون فارس
chairman - far@iranbar.com خواهد بود .

شرح اسامي پست الكترونيكي قسمت هاي مختلف كانون ها در قسمت توضيحات پست الكترونيكي سايت اطلاع رساني ، درج شده است .

بدينوسيله از كليه همكاران مسئول كنترل و بررسي پست الكترونيكي واحدها و كميسيون هاي كانون ها و كليه اشخاصي كه تمايل به ارسال ميل براي اين قسمتها دارند ، درخواست مي گردد ، به نكات ياد شده توجه نمايند . توضيح آنكه قبل از اصلاحات فوق ، به جاي خط فاصله ، از نقطه براي تمايز اسامي اشخاص حقوقي استفاده مي گرديد .

با تشكر ، سايت اطلاع رساني

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه انجمن مخترعين كشور جهت شناسائي همكاران وكيل مدافع مخترعين

مديريت محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
باسلام

احتراما پيرو جلسه مورخ پنجشنبه سوم ديماه ۱۳۸۳ كه در حضور جنابعالي و رياست محترم هيات مديره تشكيل گرديد ، بدينوسيله رسما از جنابعالي درخواست مي شود وكلاي محترم كانديد آن كانون محترم براي اخذ لوح عنوان ( وكيل منتخب انجمن مخترعين كشور ) تحت شرايط ارزيابي زير به مرور و اولويت معرفي فرماييد .
۱ - تعداد احكام و نوع حكم اخذ شده به نفع مخترعين در دعاوي بين مخترعين و غير .
۲ - درصد موفقيت وكالت هاي تقبل شده در مورد منافع مخترعين .
۳ - سابقه وكالت هاي بين المللي و يا ثبت اختراع مخترعين ايراني در خارج از كشور .
۴ - سن و سابقه وكالت به طور عام .
۵ - تاليف ، تحرير ، ترجمه ، مقاله ، و تدريس و تحقيق در مورد منافع مخترعين .
۶ - هرنوع سابقه ناشناخته در جهت منافع مخترعين به تشخيص آن كانون محترم .

همراه با شايسته ترين احترام
انجمن مخترعين كشور
مديرعامل مهرداد توانگر

جهت كسب اطلاعات بيشتر با آقاي حسين رحيمي بازرس و نماينده انجمن مخترعين به شماره تلفن ۲۰۰۰۱۱۱ - ۰۹۱۲ تماس حاصل فرمائيد .

بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه موارد اختلالات در سايت اطلاع رساني و ضرورت نگهداري كليه email هاي نگهداري شده در آدرس پست الكترونيكي همكاران در username@iranbar.com

به گزارش واصله از مديريت سايت اطلاع رساني در پي اختلال در نحوه سرويس شركت اصلي ميزبان سايت اطلاع رساني ، مشكلاتي بروز نمود كه تدابير ذيل براي رفع آن در نظر گرفته شده است .

با توجه به استفاده از خدمات متوسط شركت هاي داخلي با عنايت به گسترش سايت اطلاع رساني از حيث مطالب و استفاده كنندگان از آن و با توجه به طرح توسعه خدمات سايت اطلاع رساني و مخصوصا با توجه به بروز اختلالات ابتداي بهمن ماه سال جاري ، مديريت سايت اطلاع رساني با توجه به اخذ نظرات كارشناسان و نظر نهايي مجري فني سايت اطلاع رساني ، با حفظ وضعيت قبلي ، استفاده از خدمات جديدتر شركت هاي معتبر خارجي را در دستور كار قرار داده است .

به اين منظور تدابير انتقال پايگاه اصلي نرم افزاري سايت اطلاع رساني اتخاذ گرديد كه اطلاعات فني براي همكاران نمايندگان انفورماتيك كانون ها ارسال خواهد شد .

در اين راستا ، هر چند اسم سايت اطلاع رساني به نام iranbar با هر سه پسوند com و org و net در شبكه جهاني ذخيره شده است و تاكنون به صورت www.iranbar.com
به صورت اصلي استفاده مي شد ، حسب تقاضاي تعداد زيادي از دوستان من بعد به صورت اصلي از اسم و نام www.iranabr.org استفاده خواهد شد . ضمن آنكه استفاده از ساير اسامي نيز پايگاه فعلي نمايش داده خواهد شد .

همچنين از كليه همكاراني كه تاكنون نسبت به دريافت پست الكترونيكي به صورت username@iranabr.com اقدام كرده اند و البته مشكلاتي نيز در خصوص سرويس پست الكترونيكي وجود داشته است ، مصرا تقاضا مي شود با توجه به جابجائي انجام شده كه به زودي نسبت به سرويس پست الكترونيكي نيز انجام خواهد شد ، كليه دوستان نسبت به بررسي آدرس پست الكترونيكي خويش و دريافت كليه نامه ها و ذخيره آن در كامپيوترهاي محلي خود اقدام نمايند .

زيرا حسب پيش بيني متخصصان فني ، به محض شروع جابجائي سرويس پست الكترونيكي به وضعيت جديد ، احتمال از بين رفتن ميل هاي مربوطه بسيار زياد مي باشد . لذا مجددا از كليه همكاران دعوت مي شود نسبت به بازبيني آدرس پست الكترونيكي خود اقدام كرده و كليه ميل هاي مربوطه را اعم از ميل هاي دريافتي يا ميلهاي ارسالي را در كامپيوتر شخصي خود نگهداري نمايند . حسب اعلام مجريان فني ، بعد از جابجائي سرويس دهنده پست الكترونيكي به وضعيت جديد ، مشكلات قبلي از بين خواهد رفت و امكان استفاده از خدمات بيشتري فراهم مي گردد .

انشاء الله زمان دقيق تغييرات به اطلاع همكاران رسانده خواهد شد .

ضمن ابراز تاسف از بروز مشكلات مذكور ، انتظار مي رود با تدابير اتخاذ شده ، مجددا شاهد اختلافات مذكور نباشيم .

سايت اطلاع رساني


بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص مراسم جشن استقلال كانون در محل همايش هاي بين المللي صدا و سيما - ۷ اسفند ۱۳۸۳

بسمه تعالي
هفتم اسفند سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري
روز وكيل مدافع گرامي باد

همكار گرامي ،
پنجاه و سومين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري و روز « وكيل مدافع » را ارج مي نهيم .
از همكاران دعوت مي شود به منظور گراميداشت اين روز بزرگ و استماع گزارش هيات مديره حضور بهم رسانند .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز

زمان :
از ساعت ۱۷ تا ۲۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۳

مكان :
بزرگراه چمراه ورودي شمالي صدا و سيما ، مركز همايش هاي بين المللي
پاركينگ پيش بيني شده است .

ضمنا كارت ورود به جلسه همايش ويژه صادر شده است كه در محل درب ورودي پاركينگ تحويل ميگردد .
بالا
فهرست اصلي


  * آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي ابلاغ شده به روساي دادگستري ها


ستاد حفاظت اجتماعي در مهرماه از سوي رييس قوهي قضاييه براي اجرا به دادگستريهاي سراسر كشور ابلاغ شد كه البته همچنان بحثها و نقدهاي مختلفي راجع به آن مطرح است .
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي به اين شرح است :
مقدمه :
جامعه اسلامي نيازمند احياي امر به معروف و نهي از منكر است ، اصولي كه حيات اجتماع به آن بستگي دارد جوانان متدين در محلات و مساجد از بيبند و باري و ارتكاب معاصي و جرايم در محلات خود رنج ميبرند اما آنان از حمايت قانون و مسوولان برخوردار نبوده و به سمت اجراي وظايف اجتماعي خود هدايت نميشوند . آنها انرژي زيادي دارند اما به علت فقد سازماندهي از آن استفاده نميشود .
وقتي جرائم مختلف در محلات اتفاق ميافتد يك جوان متدين نميداند چه وظيفهاي دارد لذا هر كس ممكن است به رفتاري متفاوت دست بزند و احتمالا نه مفيد باشد و نه سازنده . در بعضي از موارد زير باعث ايجاد مشكلات قانوني براي آمر به معروف و ناهي از منكر گرديده است .
مدعيالعموم وظيفه نظارتي وسيعي در جامعه دارد و بايد از جامعه حفاظت و صيانت نمايد . بنابراين در جهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه و براي كاهش وقوع جرائم و اخذ اطلاعات صحيح از ميان مردم و احياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر و سازماندهي جوانان متدين مساجد ، محلات و شهرهاي استان و برقراري ارتباط همه اقشار با تشكيلات قضايي طرح تشكيل ( ستاد حفاظت اجتماعي استان ) تهيه و تدوين گرديد .
به موجب اين طرح در هر مسجد و محله هستههاي اوليه تشكلهاي مردمي شكل ميگيرد و مجموعه تشكل محلات به تشكيلات منطقه متصل ميشود و مجموع مناطق زير نظر ستاد مركزي خواهد بود .
همچنين در كارخانجات ، بازار ، حوزه ، دانشگاه ، مدارس و اجتماعات بانوان و غيره چنين تشكيلاتي شكل ميگيرد و آنان به همان ترتيب به ستاد مركزي متصل ميشوند . اين هستهها همگي به جمعآوري و ارسال اطلاعات مردمي در خصوص جرايم و مرتكبين آنها ميپردازند و تلاش ميكنند با اصول امر به معروف و نهي از منكر ضمن پيشگيري از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعي و حفاظت و صيانت جامعه بكوشند . آنان ميتوانند در صورت قريبالوقوع بودن ارتكاب جرائم ضمن ارسال اطلاعات براي مدعيالعموم فورا مراتب را با پاسگاههاي انتظامي هماهنگ نموده و اقدام قانوني به عمل خواهد آمد . همچنين اين هستهها ميتوانند با انجام گشت در شب يا روز از وضعيت محلات خود مراقبت نمايند . اين اشخاص جذب و گزينش شده و جهت شناسايي آنها كارت شناسايي صادر خواهد شد .
اميد است با اجراي اين طرح و جذب مشاركت مردمي گامهاي موثري در جهت سالمسازي جامعه و پاكسازي آن از عناصر مجرم برداشته شود .
مواد آييننامه ستاد حفاظت اجتماعي به اين شرح است :
ماده &#۱۶۳۳ ; - در اجراي بند &#۱۶۳۳ ; اصل سوم و بندهاي &#۱۶۳۶ ; و &#۱۶۳۷ ; اصل يكصد و پنجاه و ششم و بند &#۱۶۳۳ ; ال يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي عينيت بخشيدن به اصل هشتم قانون اساسي كه وظيفهي همگاني است ، در جهت حفاظت جامعه از هرگونه آلودگي ، جرم و جنايت و تشكيل اجتماعات مضر به امنيت و سلامت جامعه و احياي سنت امر به معروف و نهي از منكر كه والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و كاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند « الف » ماده يك قانون وظايف و اختيارات رييس قوه‏ي قضاييه مصوب &#۱۶۴۰ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; /&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; &#۱۶۳۹ ; &#۱۶۴۰ ; ، نهادي در قوهي قضاييه تحت عنوان « ستاد حفاظت اجتماعي » تاسيس ميگردد . تشكيلات ، نحوهي اداره ، سازماندهي و امور اداري و مالي آن به موجب مواد آتي بوده و از اين پس به اختصار ستاد ناميده ميشود .
ماده &#۱۶۳۴ ; - ستاد نهادي غيرانتفاعي و غير سياسي بوده و وابسته به تشكيلات دادگستري استان و زير نظر دادستان مركز استان و با نظارت رييس كل دادگستري استان در جهت حفاظت جامعه از جرم و جنايت فعاليت مينمايد .
تبصره &#۱۶۳۳ ; - مدت فعاليت اين ستاد از زمان تصويب رييس قوه‏ي قضاييه آغاز و تا زماني كه انحلال آن توسط ايشان اعلام نشده است ادامه مييابد .
تبصره &#۱۶۳۴ ; - اموال ستاد در زمان انحلال به دادگستري استان تحويل و جزء اموال آن خواهد بود .
ماده &#۱۶۳۵ ; - اهداف ستاد به شرح زير ميباشد :
الف - احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر
ب - پيشگيري از وقوع جرم
ج - پاكسازي جامعه از عناصر مجرم
د - انسجام بخشيدن به امت حزبالله در جهت اصلاح جامعه
ر - نظارت و حمايت قانوني از امر به معروف و نهي از منكر
ماده &#۱۶۳۶ ; - ستاد تحت نظارت رياست قوهي قضاييه و توسط شوراي مركزي با عضويت معاون اجرايي قوهي قضاييه ، دادستان كل كشور و رييس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور سازماندهي و اداره ميگردد .
ماده &#۱۶۳۷ ; - وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح ذيل ميباشد :
- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامههاي ستاد
- اتخاذ تصميم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدودهاي كه تخصيص داده شده باشد .
- تعيين و ابلاغ وظايف و مسووليتها و تشكيلات واحدهاي استاني
- نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني
- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي واصله درخصوص تغيير و اصلاح ساختار و ساير موارد ابلاغي
- اخذ آمار عملكرد واحدهاي استاني و شهرستاني
- اتخاذ تصميم درخصوص استخدام نيرو و كم و كيف آن و تعيين سقف پستهاي مورد نياز در واحدها و در حدود قانوني و اعتبارات و امكانات موجود .
- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تعديل نيروي انساني در واحدهاي مربوط
- ساير مواردي كه توسط رييس قوه‏ي قضاييه ارجاع ميشود .
ماده &#۱۶۳۸ ; - دادستان كل كشور و رييس شوراي مركزي و معاون اجرايي قوهي قضاييه به عنوان دبير شوراي مركزي مسوول ابلاغ و پيگيري مصوبات ستاد ميباشد .
ماده &#۱۶۳۹ ; - ستاد داراي يك دبيرخانه است كه كليه اقدامات از طريق آن ابلاغ ميگردد .
ماده &#۱۶۴۰ ; - تشكيلات ستاد حفاظت اجتماعي استان
&#۱۶۳۳ ; - اين تشكيلات شامل يك رييس ستاد و پنج معاونت ( اداري و مالي و پشتيباني - هماهنگي - آموزش و تحقيقات و پيشگيري - شهرستانها - مردمي ) ميباشد .
&#۱۶۳۴ ; - رييس ستاد و معاونين توسط دادستان مركز استان پيشنهاد و توسط رييس كل دادگستري استان منصوب و همچنين عزل ميشوند و مديريتهاي زير مجموعه هر معاونت و ساير مسوولين و كاركنان توسط رييس ستاد منصوب و عزل خواهند شد .
&#۱۶۳۵ ; - تشكيلات تفصيلي ستاد استان و شهرستانها و بخشها و تعداد پستهاي هر كدام منطبق با شرح وظايف به پيشنهاد معاونت اجرايي و تصويب شوراي مركزي تنظيم خواهد شد .
ماده &#۱۶۴۱ ; - وظايف رييس ستاد حفاظت اجتماعي استان و معاونين وي
الف - رييس ستاد :
&#۱۶۳۳ ; - رييس ستاد هدايت و رهبري ستاد حفاظت اجتماعي را طبق نظر دادستان در سطح استان به عهده دارد .
&#۱۶۳۴ ; - نظارت بر كليه واحدها و معاونتها
&#۱۶۳۵ ; - اخذ گزارش فعاليت هر معاونت به صورت هفتگي
&#۱۶۳۶ ; - اجراي دستورات دادستان استان و پيگيري آنها
&#۱۶۳۷ ; - رياست شوراي معاونين و اجراي مصوبات اين شورا
&#۱۶۳۸ ; - ايجاد هماهنگي با كليه مديران و مسوولين استان و ائمه جمعه و جماعات و مقامات نظامي و انتظامي قضايي
&#۱۶۳۹ ; - تلاش جهت شناساندن اين ستاد به آحاد مردم
&#۱۶۴۰ ; - صدور كارت شناسايي براي كليه مامورين افتخاري و نيروهاي فعال
&#۱۶۴۱ ; - امضا اسناد و قراردادهاي مورد نياز و انجام هرگونه هزينه و قبول كمكهاي مردمي در جهت پيشرفت امور ستاد
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; - تصميمگيري در خصوص كليه امور مربوط به ستاد پس از جلب نظر موافق دادستان
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; - اجراي كليه دستورات ابلاغي توسط دبيرخانه شوراي مركزي
ب - وظايف شوراي معاونين :
وظايف شوراي معاونين :
&#۱۶۳۳ ; - اين شورا جنبه مشورتي داشته و هر زمان كه رييس ستاد تشخيص دهد تشكيل جلسه داده و تصميمات اتخاذ شده در هر مورد با تصويب رييس ستاد قابل اجرا خواهد بود .
&#۱۶۳۴ ; - رعايت بند &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; وظايف رييس ستاد در خصوص اين تصميمات نيز ضروري است .
ت - وظايف معاونت اداري مالي و پشتيباني
وظايف معاونت اداري مالي و پشتيباني :
&#۱۶۳۳ ; - اداره كليه امور اداري و جذب نيروي انساني و گزينش آنها
&#۱۶۳۴ ; - رسيدگي به تخلفات نيروها و عدم رعايت شئون
&#۱۶۳۵ ; - اداره دبيرخانه
&#۱۶۳۶ ; - جذب و گزينش نيروها
&#۱۶۳۷ ; - تدارك و پشتيباني واحدها و نيروها
&#۱۶۳۸ ; - انجام امور مالي و كليه اموري كه توسط رييس ستاد در اين ارتباط تفويض ميشود .
ج - وظايف معاونت هماهنگي
&#۱۶۳۳ ; - ايجاد هماهنگي بين تمام معاونتها و بخشهاي مختلف و شهرستانها
&#۱۶۳۴ ; - دبير شوراي معاونين
&#۱۶۳۵ ; - روابط عمومي و تبليغات
&#۱۶۳۶ ; - رفع اختلاف بين اعضا و واحدها
ر - وظايف معاونت شهرستانها
&#۱۶۳۳ ; - تشكيل ستاد در شهرستانها با پيشنهاد دادستان محل و موافقت رييس دادگستري در حوزه قضايي خواهد بود .
&#۱۶۳۴ ; - اخذ گزارش از شهرستانها و تحويل به رييس ستاد
&#۱۶۳۵ ; - بازرسي از ستاد شهرستانها
ز - وظايف معاونت آموزش ، تحقيقات و پيشگيري
&#۱۶۳۳ ; - آموزش كليه مامورين ستاد
&#۱۶۳۴ ; - تهيه بولتن خبري براي كليه مامورين ستاد
&#۱۶۳۵ ; - آموزش همگاني و بالا بردن اطلاعات مردم در خصوص جرايم
&#۱۶۳۶ ; - تحقيقات و پژوهش از طريق موسسات تحقيقاتي براي پيشگيري از جرم
&#۱۶۳۷ ; - پيشگيري از وقوع جرم
&#۱۶۳۸ ; - دفاع حقوقي از مامورين ستاد و در صورت نياز در كليه ادارات و مراجع قانوني
س - وظايف معاونت مردمي
&#۱۶۳۳ ; - راهاندازي هستههاي اوليه در محلات ، مساجد ، اصناف ، ادارات ، كارخانجات و اقشار مختلف مردم مانند دانشگاهها ، حوزههاي علميه ، بانوان و غيره
&#۱۶۳۴ ; - ايجاد واحدهاي منطقهاي جهت پوشش و هدايت هستههاي اوليه
&#۱۶۳۵ ; - ايجاد مديريت براي بخشهاي مختلف جامعه
&#۱۶۳۶ ; - جمعآوري كليه اطلاعات مردمي در ابعاد مختلف و ارائه به رييس ستاد جهت اتخاذ تصميمات بعدي
&#۱۶۳۷ ; - ذخيره اطلاعات جمعآوري شده در برنامه رايانهاي
&#۱۶۳۸ ; - اخذ گزارش هفتگي از مديريتهاي زير مجموعه و جمعبندي آنها
&#۱۶۳۹ ; - راهنمايي و هدايت هستهها و مديريت آنها
&#۱۶۴۰ ; - طراحهاي عملياتهاي اجرايي در جهت مقابله با جرايم توسط هستهها
&#۱۶۴۱ ; - بازرسي و نظارت بر هستهها
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; - انجام هر گونه وظيفهاي كه در اين ارتباط توسط رييس ستاد يا شوراي معاونين محول ميشود .
ماده &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; - وظايف و اختيارات مامورين افتخاري
&#۱۶۳۳ ; - مامور حفاظت اجتماعي ، به عضوي از ستاد اطلاق ميشود كه پس از اعلام تمايل كتبي براي فعاليت در ستاد به عنوان مامور مراحل جذب و گزينش و آموزش را گذرانده و پس از احراز صلاحيتهاي لازم براي وي كارت شناسايي صادر شده است .
&#۱۶۳۴ ; - در صورتي كه مامور شرايط لازم را از دست داده يا استعفا نموده و يا عملا همكاري با ستاد را قطع نمايد توسط رييس ستاد ماموريت وي لغو و كارت شناسايي مسترد و باطل ميگردد .
تبصره : مامور در شرايط بند &#۱۶۳۴ ; موظف است فورا نسبت به استرداد كارت شناسايي اقدام نموده و هرگونه تاخير و يا عدم استرداد در حكم خيانت در امانت محسوب و قابل تعقيب كيفري خواهد بود .
كارت شناسايي در دست مامور امانت بوده و در صورت درخواست رييس ستاد بايد مسترد شود و هرگونه سوء استفاده و يا استفاده از آن در غير مواردي كه توسط ستاد تجويز شده ، قابل تعقيب است .
&#۱۶۳۵ ; - درخواست عضويت و فعاليت در ستاد به اين معنا است كه فرد تمامي شرايط عضويت را پذيرفته موظف است ضمن رعايت سلسله مراتب كليه تصميمات ستاد را با دقت اجرا نمايد و مقيد به مواد اين آيين نامه باشد .
&#۱۶۳۶ ; - اعضاء موظف هستند در كليه جلسات هستهها و مناطق شركت نمايند .
&#۱۶۳۷ ; - اعضاء موظف هستند كليه اطلاعات به دست آمده را به مسوول هسته يا ستاد مركزي و عنداللزوم نيروي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه ارسال نمايند .
&#۱۶۳۸ ; - اعضا در صورت مشاهده هرگونه جرمي بايد طبق آموزشهاي داده شده عمل نموده و از اقدامات انفرادي و يا خودسرانه خودداري نمايند .
&#۱۶۳۹ ; - اعضا نبايد گرايشات و تمايلات سياسي خود را در برنامههاي ستاد دخالت داده و يا از ستاد در اين راستا استفاده نمايند .
&#۱۶۴۰ ; - اعضا موظف به همكاري با كليه نيروهاي انتظامي و امنيتي هستند .
&#۱۶۴۱ ; - گزارشات مامورين ستاد معتبر بوده و مقامات قضايي و نيروهاي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه و ساير ضابطين بايد ضمن پذيرش اقدام قانوني را به عمل آورند .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۲ ; - گزارشات مامورين ستاد به مقامات قضايي در صورتي كه مستلزم وقوع جرمي باشد توسط مسوولين قضايي ارجاع و تعقيب ميشود .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; - گزارشگر در صورتي كه موضوع مربوط به خود وي نباشد شاكي خصوصي محسوب نميشود و در دادگاه طرف پرونده قرار نميگيرد .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; - در صورتي كه اقدامات قانوني مامورين منتهي به درگيري يا هرگونه خسارتي گرديد واحد حقوقي ستاد از وي در مراجعه قانوني دفاع مينمايد و اين مراجع و دادگاههاي دادگستري نمايندگان واحد حقوقي را به عنوان وكيل قانوني ميپذيرند .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۵ ; - عضويت در ستاد افتخاري بوده و هيچگونه حقي ايجاد نميكند .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۶ ; - اعضاي ستاد كه تمايل به ايفاي نقش به عنوان مامور ندارند عضو عادي ستاد محسوب ميشوند و فاقد كارت شناسايي مذكور بوده و در بخشهاي ديگر فعاليت خواهند نمود .
&#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۷ ; - كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و مكاتبات و اطلاعات شفاهي كه در جلسات هستهها ، مناطق و ساير جلسات ستاد ارائه ميشود محرمانه بوده و افشا كننده برابر قوانين تحت تعقيب ميگيرد .
ماده &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۳ ; - نحوه فعاليت ستاد حفاظت اجتماعي استان
الف - مرحله اول
&#۱۶۳۳ ; - در اين مرحله ابتدا ، تمامي مسوولين واحدها و معاونتها تعيين و منصوب ميشوند .
&#۱۶۳۴ ; - هر معاونت با مديريتها و واحدهاي زير مجموعه فعاليت خود را طبق شرح وظايف آغاز ميكند .
&#۱۶۳۵ ; - عضوگيري از تمامي محلات ، مساجد ، مدارس و اقشار مختلف مردم آغاز ميشود .
ب - مرحله دوم
&#۱۶۳۳ ; - جذب و گزينش اعضاء و مامورين
&#۱۶۳۴ ; - تعيين مسووليت و ردهبندي آنها
&#۱۶۳۵ ; - شروع به كار هستههاي اوليه و واحدهاي منطقهاي
&#۱۶۳۶ ; - اجراي كلاسهاي آموزشي و توجيهي براي آنها
ج - مرحله سوم
&#۱۶۳۳ ; - شناساندن ستاد به مردم و مسوولين
&#۱۶۳۴ ; - شناسايي بيماريهاي اجتماعي هر محله و منطقه
&#۱۶۳۵ ; - شناسايي مجرمين و اشخاص منحرف
&#۱۶۳۶ ; - برقراري ارتباط اعضاء ، مامورين و هستهها با نيروي انتظامي ، بسيج و اطلاعات
&#۱۶۳۷ ; - تحويل كارت شناسايي و كد مخصوص براي هر فرد
د - مرحله چهارم
&#۱۶۳۳ ; - تعيين برنامههاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضاء و هستهها با هدايت ستاد مركزي مناسب با هر موضوع
&#۱۶۳۴ ; - اجراي برنامههاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضاء و هستهها ، يا هدايت ستاد مركزي مناسب با هر موضوع
&#۱۶۳۵ ; - ارسال نتايج حاصله به ستاد مركزي
&#۱۶۳۶ ; - اجراي برنامههاي مستمر جهت حفاظت اجتماعي
ماده &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; - اين آيين نامه در &#۱۶۳۳ ; &#۱۶۳۴ ; ماده و سه تبصره و &#۱۶۳۹ ; &#۱۶۳۸ ; بند در تاريخ &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۵ ; /&#۱۶۳۹ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۵ ; به تصويب رييس قوه‏ي قضاييه رسيده و از همين تاريخ لازمالاجرا ميباشد .
رييس قوهي قضايي در تاريخ &#۱۶۳۴ ; &#۱۶۳۸ ; /&#۱۶۳۹ ; /&#۱۶۴۰ ; &#۱۶۳۵ ; طي بخشنامهاي به روساي كل دادگستري استانهاي كشور ، آييننامه مصوب ستاد حفاظت اجتماعي استانها را جهت اجرا ، ابلاغ كرد .
آيتالله هاشمي شاهرودي در اين بخشنامه عنوان كرده است : شوراي مركزي ستاد حفاظت اجتماعي كل كشور جهت نظارت كلي و ارشاد و هدايت و ايجاد هماهنگي بين ستادهاي سراسر كشور با رياست دادستان كل كشور و عضويت رييس ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر و معاونت اجرايي قوه قضاييه به نمايندگي از اينجانب تشكيل ميگردد .


بالا
فهرست اصلي


  * اطلاعيه سايت اطلاع رساني در خصوص تغييرات ميل سرور و ضرورت تهيه فايل هاي پشتيبان كليه ايميلهاي دريافتي يا ارسالي در كامپيوتر شخصي كاربران

پيرو اطلاعيه قبلي مبني بر تغيير ميزبان سايت ( وب سرور ) و استفاده از خدمات يكي از شركتهاي معتبر خارجي ، درخواست مي گردد براي دسترسي به سايت در اينترنت از شناسه www.iranbar.org استفاده شود . هر چند شناسه iranbar . com نيز همچنان قابل استفاده است .

در مرحله بعدي نوبت تغيير ميل سرور به محل جديد مي باشد . در اين وضعيت ، كليه آدرس هاي پست الكترونيكي به جهت هماهنگي با اسم اصلي سايت و استفاده از پسند org جهت اشاره به وضعيت سازماني بودن استفاده كننده ، ظرف چند روز آينده آدرس اصلي پست الكترونيكي تبديل به username@iranbar.org خواهد شد .

در اين خصوص حسب تدابير اتخاذ شده ، در صورت ارسال ميل به username@iranbar.com به صورت خودكار به آدرس username@iranbar.org ارسال مي گردد . بنا بر اين اشخاصي كه اطلاعي از تغيير آدرس ندارند ، كماكان مي توانند با شخص ارتباط برقرار كنند .

جهت آمادگي كلي انتقال ميل سرور ،
يكبار ديگر از كليه همكاران كه به صورت شخصي يا براي كميسيون ها يا كانون هاي متبوع از پست الكترونيكي قبلي استفاده مي نمايند ،

درخواست مي شود ، به جهت تهيه فايلهاي پشتيبان از ميل هاي ارسالي و دريافتي خود ، از طريق نرم افزارهاي نصب شده در كامپيوتر شخصي خود ( غير وبي ) ، مثل outlook express كليه ميلهاي خود را به كامپيوتر محلي انتقال داده و به هيچ عنوان ايميلهاي ايشان در محل سرور قبلي به آدرس username@iranbar.com باقي گذاشته نشود . توضيحات تنظيمات outlook express در قسمت پست الكترونيكي سايت كماكان قابل استفاده است .

زيرا ظرف چند روز آينده و تبديل وضعيت ميل سرور از محل ميزبان قبلي به محل ميزبان جديد ، سرويس شركت قبلي ، بعد از مدتي قطع خواهد شد و امكان دسترسي به ميل هاي باقي مانده در سرور قبلي ، بسيار ضعيف مي باشد .

بنابر اين از كليه همكاران كه از پست الكترونيكي iranbar.com استفاده مي نمايند ، درخواست مي گردد ، كليه ميل هاي دريافتي و ارسالي خود را به كامپيوتر شخصي و محلي خود انتقال داده و از آنها فايل پشتيبان داشته باشند .

ضمنا تغيير سرويس دهنده به صورت خودكار انجام شده و تلاش مي شود ، اين تغييرات موجب قطع سرويس پست الكترونيكي نگردد و كاربران همچنان از سرويس پست الكترونيكي خود استفاده نمايند .

بديهي است در هنگام عملي انتقال ميل سرور به ميزبان جديد ، ممكن است مشكلاتي بروز نمايد كه در هر مورد ، از طريق ارسال پيغام در صفحه تماس با ما ، مشكلات ايجاد شده ، بر طرف خواهد شد . انشاء الله

سايت اطلاع رساني
بالا
فهرست اصلي


  * راه اندازي سايت اطلاع رساني مستقل كانون وكلاي دادگستري مركز www.centralbar . ir
با پيغام آقاي جندقي كرماني پور رياست محترم هيات مديره كانون مركز


حسب اطلاع واصله سايت مستقل اطلاع رساني كانون وكلاي دادگستري مركز
در آدرس www.centralbar.ir راه اندازي شد .


بنابه اعلام سايت مذكور ، جناب آقاي جندقي رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز با تبريك اين اقدام ، بر لزوم بكار گيري هر چه بيشتر علوم و فن آوري هاي جديد بوسيله وكلاي دادگستري تاكيد نمود .

اطلاعيه دعوت به مراسم سالروز وكيل مدافع و جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۸۳

و امكان هديه نوروزي وكلا به دوستان و همكاران و . . . .
بوسيله سكه هاي ياد بود پنجاهمين سال استقلال كانون وكلاي دادگستري در دو طرح طلا و نقره ، قابل تهيه از فروشگاه كانون

برخي از عناوين سايت مي باشد .

براي همكاران در اين حوزه آرزوي موفقيت داريم .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi