لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مصوبات هيئت مديره كانون مركز (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۱ تا ۲۳ از ابتداي اسفند ۸۰ تا تاريخ ۱/۵/۱۳۸۱
  * عملكرد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و مصوبات هيات مديره تا تاريخ۱/۵/۸۱
-------------------------------------------------------------دوره ۲۲ هيئت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز ۸۰ –۱۳۸۲
مصوبات جلسات شماره ۱ تا ۲۳ از ابتداي اسفند ۸۰ تا تاريخ ۱/۵/۱۳۸۱
  * عملكرد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و مصوبات هيات مديره تا تاريخ۱/۵/۸۱

عملكرد هيات مديره كانون وكلاي دادگستري و مصوبات هيات مديره تا تاريخ ۸۱/۵/۱ بشرح ذيل اعلام گرديد كه جهت اطلاع همكاران ارجمند در اين نشريه منتشر مي گردد .

۱ ـ پي گيري مرتب موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي . . . به وسيله كميسيون ويژه ماده ۱۸۷ . كه اعضاي آن عبارتند از آقايان مصباح اسكوئي ، دكتر افتخار جهرمي ، دكتر كاشاني ، دكتر حسين آبادي ، نوبخت و فرض پور . در حال حاضر ماده مذكور از صحن مجلس به كميسيون قضائي اعاده شده است تا بر مبناي پيشنهادهاي نمايندگان محترم ماده در جهت تامين نظر شوراي محترم نگهبان و در عين حال با لحاظ مصالح اجتماعي و قضائي جامعه اصلاح و مجددا به پارلمان عرضه شود .

۲ ـ براي اولين بار در تاريخ كانون از داوطلبان همكاري با ارگانها دعوت عام به عمل آمد و اسامي داوطلبان در كليه راي گيري ها ملحوظ شد . ضمنا انتخاب اعضا ارگانها و كميسيونها تقريبا در همه موارد ـ حتي درمواردي كه الزام قانوني نداشت ـ با راي كتبي و مخفي انجام شد .

۳ ـ از اعضا محترم هيات مديره قبلي در ديدار نوروزي با اهدا لوح تقدير تشكر شد .

۴ ـ باجه بانك تجارت كه منحصرا امور مربوط به وكلا و كانون و صندوق حمايت را انجام مي دهد در محل كانون افتتاح شد به اين ترتيب همكاران براي انجام امور مربوط به بيمه و بازنشستگي و نيز پرداخت حق عضويت و دريافت حقوق بازنشستگي و مستمري و امثال آن نيازي به انجام سفرهاي شهري طولاني نخواهند داشت .

۵ ـ بيانيه اي در حمايت از مردم فلسطين تصويب و جهت رسانه هاي همگاني ارسال شد .

۶ ـ نمايندگان رسانه هاي همگاني بالاخص مطبوعات براي انجام مصاحبه دعوت شدند و متن مصاحبه در بسياري از روزنامه ها به چاپ رسيد .

۷ ـ برگزاري آزمون ويژه براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها تصويب و بررسي راهكارهاي اجرائي اين امر به كميسيون مخصوصي متشكل از آقايان مصباح اسكوئي ، دكتر اميرحسين آبادي ، دكتر رضا نوربها ، دكتر محمد شمسائي و دكتر محمود كاشاني ارجاع شد .

۸ ـ آقاي وزير دادگستري اتريش از كانون ديدن كردند و مورد پذيرايي قرار گرفتند . سخنراني هاي مبني بر لزوم ايجاد تفاهم بيشتر بين كانون وكلا و مراجع قضائي و علمي اتريش انجام شد و درپايان آقاي وزير به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند .

۹ ـ با توجه به كثرت كارآموزان مقرر شد فعلا دو كميسيون متشكل از ده نفر تشكيل شود . در صورت لزوم تعداد كميسيونها و اعضا آنها باز هم افزايش خواهد يافت .

۱۰ ـ برنامه ملاقات همكاران با اعضاي هيات مديره تنظيم و اعلام و صندوق پيشنهادها در محل كانون نصب شد . به اين ترتيب هر هفته دو نفر از اعضا هيات مديره در روز و ساعت مشخص پذيراي همكاران خواهند بود . البته رئيس كانون از اولين روز كار مقرر كرده است كه وكلا و كارآموزان بدون تعيين وقت قبلي و بدون هيچگونه محدوديت هميشه مي توانند با وي ملاقات و گفتگو كنند .

۱۱ ـ ملاقاتهايي بين فرماندهي محترم نيروي انتظامي تهران بزرگ ( سردار طلائي ) و رئيس كانون در محل كانون و مقر فرماندهي نيروي انتظامي انجام شد و درخصوص مسائل مورد علاقه طرفين و ارتباطات حرفه اي وكلا با نيروي انتظامي مذاكراتي به عمل آمد . در نظر است اينگونه تماسها در سطح وسيع تري بين همكاران و نيروي انتظامي براي حل مشكلات فيمابين انجام شود .

۱۲ - درخصوص ملاك سن متقاضيان پروانه كارآموزي تاريخ ثبت نام متقاضيان براي آزمون مبنا قرار گرفت و مقرر شد همين ملاك درخصوص مشمولان تبصره ماده ۸ لايحه استقلال اعمال شود .

۱۳ ـ مقرر شد چنانچه پاسخ استعلامات در مورد كارآموزان از مراجع مربوطه ظرف دو ماه مقرر در قانون و اصل نشود ، پرونده جهت اقدام مقتضي به مرجع صدور پروانه ارسال گردد . هرگاه پس از مهلت مذكور پاسخ منفي برسد حسب مورد هيات مديره تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد .

۱۴ ـ كميسيون ويژه اي متشكل از ؟ ؟ ؟ براي بررسي راهكار برخورد با راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت تشكيل شد . متن راي هيات عمومي به شرح ذيل است : راي هيات عمومي نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانون گذار به شرح ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶ شرايط مذكور را معين و مشخص كرده است ، بنابراين بند ۸ ماده ۳۲ آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهينامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدورپروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري دري نجف آبادي

۱۵ ـ مقرر شد برنامه هاي مستمري جهت تقويت ارتباط با وكلاي مقيم شهرستانها تنظيم و اجرا شود . ۱۶ ـ ملاقات مفيدي با اعضا محترم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي و عده اي ديگر از نمايندگان محترم به وسيله تعدادي از اعضا هيات رئيسه كانون در ؟ ؟ آقايان فرض پور و دكتر افتخار جهرمي و دكتر كاشاني انجام شد كه ضمن آن مساله ماده ۱۸۷ مورد بررسي قرار گرفت .

۱۶ ـ درخصوص مشمولان تبصره ماده ۸ لايحه استقلال ( قضاتي كه كمتر از ۵ سال و حداقل دو سال سابقه دارند ) مقرر شد بدون صدور پروانه كارآموزي صرفا در اولين اختبار پس از پذيرش تقاضا شركت كنند .

۱۷ ـ مقايسه آثار آرا دادگاه انتظامي قضات و محكمه عالي انتظامي قضات به كميسيون استفتاآت ارجاع شد . ۱۸ ـ مقرر شد قبول شدگان آزمون ۱۳۸۰ چنانچه تا ۶ ماه پس از شركت در آزمون مدارك خود راتكميل نكنند قبولي ايشان كان لم يكن تلقي شود .

۱۹ ـ توضيحات آقايان بيژن صديق رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق حمايت ، دكتر نصرالله قهرماني دادستان انتظامي كانون و فرامرز زماني سليمي معاون دادستان در جلسات هيات مديره استماع شد .

۲۰ ـ مساله برخورد قضائي با بعضي از همكاران پس از طرح در هيات مديره به كميسيون حمايت ارجاع شد . اين موارد از طريق مكاتبه با مقامات عاليه مسئول و مصاحبه با رسانه هاي گروهي مرتبا پي گيري شده است و مي شود . هرچند كه ظاهرا فايده عملي نداشته است .

۲۱ ـ تاريخ آزمون ورودي بعدي جمعه ۸۱/۷/۲۶ تعيين شد . تعداد ۱۲۰۰ نفر در شهرهاي تابع كانون مركز پذيرفته خواهند شد .

۲۲ ـ مقرر شد اختبار بعدي در نيمه دوم شهريور ماه سال جاري انجام شود .

۲۳ ـ درخصوص محل سابق كانون مقرر شد فعلا از فروش آن خودداري و از آن به عنوان انبار استفاده شود .

۲۴ ـ مقرر شد به همه دادگاهها بخشنامه شود كه از پذيرش وكالتنامه كارآموزان بدون تاييد وكيل سرپرست خودداري كنند .

۲۵ ـ قرارداد بيمه تكميلي همكاران با شركت SOS منعقد شد كه متضمن مزايا و تسهيلات بيشتري براي همكاران است . اطلاعات مربوط به بيمه SOSبه طور جداگانه در همين نشريه به چاپ رسيده است .

۲۶ ـ براي اولين بار در تاريخ كانون مقرر شد كليه كميسيونها و ارگانها آئين كار خود را تدوين و براي تصويب به هيات مديره عرضه كنند تا امور كميسيونها منضبط و مرتب شود . همچنين مقرر شد هر كميسيون دبيري براي خود انتخاب كند و غيبت بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب استعفاي از كميسيون يا ارگان تلقي شود .

۲۷ ـ مقرر شد كميسيون ساختمان با جلب نظر شركت سازنده و طراح ساختمان كانون امكان بهره برداري از زيرزمين را به عنوان سالن اجتماعات از جهت گرمايش و سرمايش و ايمني و تهويه بررسي نمايد . ۲۸ ـ كميسيوني متشكل از دكتر نصيري ، دكتر شمسائي ، خانم افشاري راد و دكتر محسن محبي مامور بررسي تشكيل > اطاق داوري < در كانون وكلا شد .

۲۹ ـ تدوين ضوابط اخلاق حرفه اي به كميسيون تدوين قوانين ارجاع شد .

۳۰ ـ آقاي دكتر محمود كاشاني به عنوان نماينده ايران در IBA ( كانون بين المللي وكلا ) تعيين شدند .

۳۱ ـ درخصوص تمايل عده اي از وكلاي نيويورك به سفر به ايران مقرر شد با وزارت امور خارجه مكاتبه شود .

۳۲ ـ به قبول شدگان در آزمون ۱۳۸۰ كه تا تاريخ ۱۳۸۰/۴/۱۵ به كانون اعلام كرده بودند كه چون بحث معافيت از سربازي با پرداخت هزينه ها منتفي شده ، قادر به ارائه گواهي لازم نيستند و به اين جهت استمهال كرده بودند به مدت دو سال از تاريخ ۸۰/۴/۱۵ مهلت داده شد تا تكليف خدمت نظام خود را روشن و مدرك آن را ارائه كنند . در صورت عدم ارائه اين حق ساقط خواهد شد .

۳۳ ـ در جلسه فوق العاده هيات مديره مساله برخورد قضائي با وكلا و علي الخصوص صدور حكم ممنوعيت آنها از وكالت از طريق دادگاههاي عمومي مطرح و نظر هيات مديره به شرح ذيل اعلام شد . نظر به عموم و اطلاق و مقدم التصويب بودن ماده ۱۷ درخصوص روش تعليق يا ممنوع الوكاله كردن وكلا و اينكه ماده ۱۹ قانون مجازات اعم از ماده ۱۷ و منوط به تصويب است كه نمي تواند ناسخ يا مخصص ماده ۱۷باشد ، به اين ترتيب وكيل دادگستري را دادگاه عمومي مي تواند از باب تتميم مجازات از هر يك از حقوق اجتماعي محروم كند مگر در مورد ممنوعيت از وكالت كه لزوما بايد از طريق اعمال ماده ۱۷ باشد . امادرخصوص ماده ۶۲ مكرر چنانچه شروط مندرج در آن در مورد وكيلي موجود باشد ( از نظر ميزان مجازات ) به خودي خود باعث محروميت وكيل از وكالت خواهد شد . ضمنا امتياز خاص وكلا درخصوص آنچه در موضع دفاع از ايشان صادر مي شود ناشي از تبصره ۳ قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوي ناظر به ماده ۱۷ سابق الذكر به قوت خود باقي است .

۳۴ ـ برنامه تشكيل كلاس > هنر دفاع و آداب وكالت و اخلاق حرفه اي < براي كارآموزان از شهريور ماه اجرا خواهد شد كه بهمن كشاورز تدريس در آن را برعهده دارد . ضمنا در نظر است به زودي جلسات > بررسي پرونده ها و آرا < و جلسات > پرسش و پاسخ عمومي درخصوص مسائل حقوقي < براي وكلا و كارآموزان و بالاخره جلسات دادگاه نمايشي براي كارآموزان برگزار شود .

۳۵ ـ طبق تصميم كميسيون كارآموزي مقرر شد كارآموزان در هر ماه فقط در سه دادگاه شركت كنند و از يك دادگاه گزارش تهيه نمايند . سياست كلي اين است كه جلسات كارگاهي و بحث و مناظره و كلاسهاي علمي جايگزين تهيه گزارش كه عملا بي فايده شده است ، بشود .

۳۶ ـ ارائه طرح پيشنهادي به كميسيون قضائي در ارتباط با ماده ۱۸۷ به راي گذاشته شد و تصويب شد .

۳۷ ـ متن نامه تنظيمي خطاب به رئيس قوه قضائيه درخصوص صدور احكامي مغاير لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري عليه عده اي از وكلاي دادگستري مطرح و تصويب شد و پيشنهاد شد نامه مذكور براي رئيس جمهور نيز ارسال گردد .

۳۸ ـ تعطيلي تابستاني جلسات هيات مديره و كميسيونها مطرح گرديد .

۳۹ ـ بازنگري مصوبه مربوط به مشمولان بند دال ماده ۸ اصلاحي ـ حذف آزمون براي مشمولان بند دال ماده ۸ تصويب شد .

۴۰ ـ اصلاح آئين نامه حق عضويت طرح و با كاهش مدت بازنگري از پنج سال به سه سال و افزايش مبلغ حق عضويت به هفتاد و پنج هزار تومان تصويب شد .

۴۱ ـ با توجه به راي ديوان عدالت اداري داوطلبان كارآموزي از ارائه گواهي اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي معاف هستند بديهي است كانون وكلا به وظائف خوددرخصوص مورد طبق ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال وكلا عمل خواهد كرد و از كليه مراجع مربوطه استعلامات لازم را راسا بعمل خواهد آورد . ضمنا مقرر شد در آگهي ثبت نام آزمون سال جاري درج شودكليه قبول شدگان آزمون ورودي علاوه بر داشتن شرايط منعكس در آگهي در زمان صدور پروانه كارآموزي بايد واجد كليه شرايط قانوني مندرج در لايحه استقلال و قانون كيفيت اخذ پروانه و ساير قوانين مربوطه باشند علاوه بر آن داوطلبان شركت در آزمون مكلف به پرداخت مبلغ بيست هزار تومان مي باشند .

۴۲ ـ مسئله كارآموزاني كه قصد دارند مجددا در آزمون شركت نمايند مطرح گرديد و مقرر شد چنانچه كساني كه اشتغال به كارآموزي دارند يا در آزمون قبول شده ولكن كارآموزي را شروع نكرده اند با شركت در آزمون مجدد قبول شوند مي توانند محل اشتغال خود را با توجه به نمره آخرين آزمون انتخاب نمايند .

۴۳ ـ آقاي محمد حسن زاده بعنوان عضو جديد كميسيون ساختمان و آقاي محمود عبادي تبريزي بعنوان عضو كميسيون ثبت شركتها انتخاب شدند .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi