ایران بار

دامین‌های زیر به قیمت 70 میلیون تومان به فروش می‌رسند:

iranbar.com و iranbar.net و iranbar.org

این دامین‌ها در تیر ماه 1382 ثبت شده‌اند